Vattenfalls års- og bæredygtighedsrapport er nu offentliggjort

Vattenfalls års- og bæredygtighedsrapport for 2017 er nu offentliggjort. Den har temaet "Fossilfri inden for en enkelt generation".

Vattenfalls års- og bæredygtighedsrapport for 2017

Rapporten beskriver Vattenfalls strategiske kurs, der fokuserer på vækst i vedvarende energiproduktion og bæredygtige energiløsninger. Samtidig rapporterer virksomheden, at de økonomiske tendenser er vendt i 2017, med et positivt resultat for første gang i fem år.

"Vattenfall fortsætter med at fremme en mere klimaintelligent levevis for virksomhedens kunder, hvor målet er at reducere afhængigheden af fossile brændsler. Det er en udvikling, vi gerne vil være drivkraft for. En række vigtige milepæle blev nået i 2017 på vejen væk fra kul parallelt med en betydelig vækst i produktionen af vedvarende energi," siger Vattenfalls administrerende direktør og CEO, Magnus Hall.

For første gang siden 2012 rapporterer Vattenfall et positivt resultat, med et nettooverskud på 9,6 milliarder svenske kroner i 2017 og et forventet udbytte på 2 milliarder svenske kroner. Ændringen i Vattenfalls forretningsportefølje og den øgede vækst inden for produktion af vedvarende energi har bidraget til en ændret risikoprofil, der også afspejles i virksomhedens nye økonomiske mål.

God fremgang for investeringsprojekter

Eksempler på store investeringsprojekter, der blev idriftsat i løbet af året, er havmølleparken Sandbank (288 MW) i Tyskland, som stod færdig tre måneder før planlagt, og Vattenfalls største landbaserede vindmøllepark i Storbritannien, Pen Y Cymoedd (228 MW).

Som en del af handlingsplanen for reducerede CO2-udledninger fortsatte Vattenfall udfasningen af kulfyret elproduktion i Berlin med omlægningen af et brunkulfyret kraftværk, Klingenberg, til naturgas. Vattenfall besluttede også at investere 305 millioner euro i et nyt gasfyret kraftvarmeværk (CHP) i Marzahn-Hellerdorf i Berlin med en kapacitet på 260 MWel plus 230 MWvarme, som forventes at blive idriftsat i 2020.

For at reducere miljøbelastningen i hele værdikæden fortsatte Vattenfall i årets løb også partnerskabet med store svenske industrivirksomheder, hvor målet er dramatisk at reducere Sveriges samlede udledninger af CO2. Det omfatter projekter, der fokuserer på CO2-fri stålproduktion (HYBRIT sammen med SSAB og LKAB), reducerede CO2-udledninger i cementproduktion (Cementa) og reducerede udledninger fra raffinaderier, der producerer biodiesel (Preem). Udvidelsen af infrastrukturen for elkøretøjer fortsatte, hvilket vil bidrage til at reducere klimabelastningen fra transportsektoren. Netværket InCharge har nu mere end 4.000 opladningspunkter.

Læs hele års- og bæredygtighedsrapporten for 2017

Se også

Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls termiske kraftværk i Uppsala, Sverige

Vattenfall underskriver aftale om CO2-opsamling

Vattenfall har underskrevet en samarbejdsaftale med norske Aker Carbon Capture om at sætte fart på evalueringen af fremtidige anlæg til CO2-opsamling i Sverige og Nordeuropa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']