Verdens kraftigste vindmølle installeret i Aberdeen Bay

Den første af 11 vindmøller er nu opført på den innovative test- og udviklingsvindmøllepark ud for den skotske kyst.

Vattenfalls europæiske udviklingscenter for havbaseret vindenergi (EOWDC) er et test- og udviklingscenter, der er placeret i Aberdeen Bay i det nordøstlige Skotland. Mandag den 9. april blev den første 8,8 megawatt store vindmølle fra MHI Vestas sat på plads, hvilket betød, at den blev verdens kraftigste kommercielt installerede vindmølle.

Tidsforkortet video:

"Opførelsen af den første vindmølle er en vigtig bedrift, som kan tilskrives den omhu, grundighed og tekniske viden, projektteamet og underleverandørerne har udvist. Vi er meget begejstrede for den banebrydende teknologi, der er anvendt på alle vindmøllerne, og det er bemærkelsesværdigt, at blot én vingerotation kan levere strøm til en gennemsnitlig husstand i Storbritannien i en hel dag," fortæller Vattenfalls Project Director Adam Ezzamel.

Et sugebøttefundament venter i havnen på at blive sendt ud til montagestedet.

Mindre støj med gigantiske sugebøtter

EOWDC-vindmølleparken anvender adskillige banebrydende innovationer inden for havbaseret vindindustri. En af de bemærkelsesværdige ting er, at der anvendes såkaldte sugebøttefundamenter ("Suction Bucket Jacket"), i stedet for at fundamenterne hamres ned i havbunden, som er den normale fremgangsmåde. Sugebøttemetoden er praktisk taget støjfri, hvilket minimerer forstyrrelsen af havpattedyr og fisk.

Illustration af sugebøtte

Når der pumpes vand ud af sugebøtterne, synker de ned i havbunden. Ved nedlukning pumpes vandet tilbage igen, så hele strukturen kan bjærges.

EOWDC-vindmølleparken kommer til at bestå af 11 vindmøller med en samlet effekt på 93,2 megawatt. Den årlige produktion vil svare til 70 % af Aberdeens elforbrug.

Gunnar Groebler, Vattenfalls Head of Business Area Wind, udtalte: "Takket være den innovative tilgang til omkostningsreduktioner og banebrydende teknologier er EOWDC førende i branchens indsats frem mod at producere ren og konkurrencedygtig vindkraft, og vindmølleparken bidrager også til at sikre Vattenfalls vision om at blive fossilfri inden for én generation."


Vattenfalls europæiske udviklingscenter for havbaseret vindenergi (EOWDC)

  • Møller: 11 (MHI Vestas V164)
  • Højde til vingespids: 191 m
  • Vingelængde: 80 m
  • Samlet effekt: 93,2 MW

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']