Havmølle

Vesterhav Syd og Nord bliver Danmarks mest effektive havmølleparker

Vattenfalls vindmølleparker Vesterhav Syd og Nord vil slå rekord som de mest effektive i Danmark. De vil øge den danske elproduktion fra vindmøller med over 10 procent og yder dermed et væsentligt bidrag til Danmarks grønne omstilling.

Vindforholdene er i top, møllerne skygger ikke for hinanden og mølletypen er optimal. Med andre ord forholdene er perfekte, når Vesterhav Syd og Nord i 2020 begynder at levere vedvarende energi til danske husstande.

”Med Vesterhav Syd og Nords høje effektivitet sætter vi nye standarder både i Danmark og internationalt. Generelt er Nordsøen fantastisk til vindproduktion. Men samtidig er parkerne designet, så møllerne ikke skygger for hinanden. Dermed udnyttes vinden i området helt optimalt og parkerne udgør et væsentligt bidrag til Danmarks grønne omstilling”, siger Michael Simmelsgaard, direktør for Vattenfall i Danmark og fortsætter:

”Ser man for eksempel på Vattenfalls anden havmøllepark Horns Rev 3, som ellers også er en særdeles effektiv park, skygger nogle af møllerne for hinanden. Og der er også skygge fra de andre parker på Horns Rev. Det er ikke tilfældet med Vesterhav Syd og Nord.”

Møllerne i de to parker står på rækker som ligger optimalt i forhold til vinden, der i området er dominerende fra sydvest til nordvest. Det betyder, at den forventede såkaldte kapacitetsfaktor, som er et udtryk for møllernes kalkulerede gennemsnitlige produktion, når helt op på 52 procent.

Samlet forventes de to parker at have en årlig elproduktion på 1.569 GWh og vil dermed øge den årlige danske elproduktion fra vindmøller med 10,7 procent.

”Da vi vandt buddet var det med en historisk lav pris. Tilmed var kabelføringen til land med i prisen i modsætning til andre danske havmølleparker og ilandføringen kommer med væsentligt lavere omkostninger, da møllerne er tættere på land. Alt i alt får danskerne og den danske stat vedvarende energi til en særdeles favorabel pris,” siger Michael Simmelsgaard.

Vattenfall vandt udbuddet af Vesterhav Syd og Nord med en pris på 47,5 øre pr. kWh inklusiv ilandføringen via kabler.

Fakta om Vesterhav Syd og Nord

  • Med en samlet forventet årlig produktion på 1.569 GWh vil Vesterhav Syd og Nord dække det årlige elforbrug hos ca. 380.000 danske husstande.
  • Vesterhav Syd og Nord vil øge den danske elproduktion fra vindmøller med over 10 procent.
  • Parkener vil bestå af henholdsvist 20 og 21 Siemens Gamesa 8,4 MW møller.
  • Vesterhav Syd og Nord ligger i Nordsøen 4,2-10 kilometer fra den danske vestkyst.
  • Det er den første havmøllepark i Danmark, hvor det bliver muligt for lokale at blive medejere af parken.

Vattenfalls danske havmølleparker

Vattenfalls havmølleparker Idriftsættelse Total kapacitet (MW) Beregnet kapacitetsfaktor (procent)
Horns Rev 3 2019 406 50
Vesterhav Syd 2020 168 52
Vesterhav Nord 2020 176 52
Kriegers Flak 2021 604 48
*Beregningerne er lavet ved hjælp af WindPro baseret på tilgængelige vinddata (leveret af Energistyrelsen i udbudsdokumenter og vinddata fra andre tilgængelige kilder) og mølleproducentens ’power curves’. Diverse tab er blevet fratrukket.

Se også

Vindmøller under konstruktion, Hollandse Kust Zuid, the world's’ largest offshore wind farm is built without subsidies

Vattenfall sælger 49,5 % af havmølleparken Hollandse Kust Zuid til BASF

Vattenfall og BASF har indgået aftale om salget af 49,5 % af Vattenfalls havmøllepark Hollandse Kust Zuid (HKZ) i Holland. Når havmølleparken er fuldt idriftsat, vil den være verdens største...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Foto: Jan de Nul

Alle vindmøller er nu installeret på Kriegers Flak havmøllepark

Den 5 juni blev den sidste af i alt 72 vindmøller installeret på Kriegers Flak, der bliver Danmarks største havmøllepark. Næste skridt vil være at færdiggøre test og certificering af havmøll...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Horns Rev 1 havmøllepark

Hændelse på Horns Rev 1

Den 22. maj brændte en vindmølle på Horns Rev 1 havmøllepark. Analysis af hændelsen er i gang, og der er truffet passende foranstaltninger for at sikre området.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']