Første power-to-heat-anlæg i Hamborg skal omdanne vindkraft til varme

Fremover vil den nye elektriske kedel i Hamborgs Karoline-kvarter kunne omdanne vind til varme og være fuldt integreret i fjernvarmesystemet.

Hvordan fungerer et power-to-heat-anlæg?

  • Det fungerer faktisk ligesom en vandvarmer med kontinuerlig gennemstrømning, der bare bruger vindkraft til at opvarme vand.
  • Det varme vand kan leveres til fjernvarmenettet eller bruges til industrielle formål.
  • Ved at reducere brugen af fossile brændsler til at producere varme skærer anlægget ned på CO2-udledningerne.

Illustration: sådan fungerer et power-to-heat-anlæg

Klik for at se et større billede

Power-to-heat-anlæg

Det største power-to-heat-anlæg til dato i Tyskland blev officielt idriftsat den 29. november 2018, men allerede i september leverede det nye anlæg den første megawatt-time varme til fjernvarmenettet i Hamborg. Anlægget skal efter planen producere varme under spidsbelastninger og skal i fremtiden omdanne vindkraft til varme, der skal bruges til opvarmningsformål.

Project Manager Bernd Gross er glad: "Ved at levere den første megawatt-time beviste vi, at den nye elektriske kedel er klar til brug. Det her moderne anlæg vil også kunne omdanne vindkraft til varme og dermed give et ekstra bidrag til sektorsammenkobling og energiomlægningen på lang sigt."

Karoline-anlæggets elektriske kedel

Reduceret brug af fossile brændsler giver lavere CO2-udledninger

Planen er at bruge anlægget i tilfælde af et kortvarigt overskud af energi fra vedvarende kilder. Vindkraften kan så bruges til at opvarme vand, der vil blive leveret til fjernvarmenettet.

"Generelt sagt fungerer det som en gigantisk vandvarmer med kontinuerlig gennemstrømning, og det giver os mulighed for at reducere brugen af fossile brændsler til varmeproduktionen og skære ned på CO2-udledningerne," forklarer Bernd Gross.

Sektorsammenkobling – vigtigt for energiomlægningen

"Vi vil gerne integrere vedvarende energikilder – primært vind i Nordtyskland – i systemet i langt højere grad og sammenkoble det med andre sektorer," fortæller Bernd Gross. Ved at bruge mere vedvarende energi til at producere varme eller i industrielle processer, samtidig med at vi gradvist erstatter fossile brændselskilder, kan vi tage en række vigtige skridt på vejen frem mod energiomlægningen."

To medarbejdere i det nye power-to-heat-anlæg i Hamborg

Karoline-anlæggets elektriske kedel er en showcase for intelligent energianvendelse

Anlægget er et større projekt i tilskudsprogrammet "Smart Energy Showcases – Digital Agenda for the Energy Transition", der er igangsat af det tyske økonomi- og energiministerium. Formålet er at bruge power-to-heat-anlægget til at finde frem til de grundlæggende tekniske og økonomiske betingelser for drift af et anlæg af denne type. Programmet skal fastslå, om det er muligt at forsyne hele den nordtyske region og dens 4,5 millioner indbyggere med vedvarende energi inden 2035.

Se også

Brent Cross South - computergenereret billede. Foto: Argent Relateret
Foto: Argent Relateret

Vattenfall indgår aftale om klimaintelligent fjernvarme i London

Vattenfall har af ejendomsudvikleren Argent Related fået til opgave at installere et fjernvarmenet til omkring 6.700 husstande samt erhvervslokaler i forbindelse med et omfattende ejendomsud...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Kraftledninger

Sådan vil vi udfase vores CO2-udledninger

I 2019 reducerede Vattenfall sine CO2-udledninger med 4 mio. tons. Tuomo Hatakka, Head of Business Area Heat hos Vattenfall, beskriver køreplanen for at blive CO2-fri.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Kraftwerk Reuter

En vigtig del af Berlins energihistorie bliver nedlagt

Efter 50 års drift er Blok C på kraftvarmeværket Reuter nu ved at blive afviklet. Gennem krig og fred har værket leveret el og varme til Berlin, og nu leverer det et vigtigt bidrag til udfas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']