På vej mod nettonuludledning ved hjælp af spildevand og alger

Fjernvarme er en effektiv måde at levere bæredygtige varmeløsninger ved at erstatte fossile alternativer. De fleste ville dog blive overrasket, hvis de vidste, at vand fra toiletter, floder, produktion af alger og porcelæn bidrager med varme til systemet.

Selvom det kan virke som en vanskelig og måske skræmmende udfordring at reducere udledningerne til nettonul, giver det også en mulighed for at gentænke vores samfund og tænke i innovative og alternative løsninger. Dette gælder især inden for varmesektoren.

I private hjem er varme traditionelt blevet produceret ved forbrænding af kul, olie, gas, biomasse og andre brændsler i kedler. I fjernvarmesystemer bliver varme fortsat oftest produceret med disse brændsler og derefter – i form af varmt vand – leveret gennem et netværk af underjordiske rør fra produktionsstedet til private husstande, industrier og organisationer som vist i animationen nedenfor.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Innovation flytter os væk fra fossile brændsler

Vattenfalls fjernvarmevirksomhed har i årtier været baseret på driften af nogle få store kraftvarmeværker, men benytter nu også nogle mindre, fleksible aktiver og varmekilder. For at drive udviklingen hen imod dekarbonisering af varmesektoren øger Vattenfall i endnu højere grad brugen af decentrale og fleksible energiløsninger.

"Energikrisen har gjort det endnu mere tydeligt, at afhængighed af fossile brændsler er uholdbart. For Vattenfall vil dekarbonisering af vores varmeaktiviteter være afgørende for at opnå nettonuludledning i 2040,” siger Jan Timmermann, Vice President Strategy & Business Development.

For at nå dette mål er der brug for en ny tilgang og en hel del innovation. Ligesom i Gustavsberg, en kommune øst for Stockholm. Her udvindes der årligt mere end 15 mio. kWh overskudsvarme, som ellers ville gå tabt, fra svenske AstaReals dyrkning af alger, som bruges til fremstilling af et kosttilskud til både mennesker og dyr. Ved hjælp af innovativ teknologi og varmevekslere bruges varmen i stedet til at levere lokal fjernvarme til op mod 2.500 lejligheder i nabolaget.

Kolde væsker bliver til fjernvarme

De fleste ville nok ikke forvente, at også koldere kilder såsom flodvand og endda spildevand kan bruges som varmekilder. Men i Holland er Vattenfall gået sammen med et kooperativ, der tæller 1.000 husstande i økodistriktet Poelgeest. De har taget initiativ til at anvende vand fra det lokale spildevandsrensningsanlæg som varmekilde til at opvarme deres hjem og erstatte det nuværende gasfyrede kraftværk.

I Storbritannien er Vattenfall underleverandør til Bristol City Leap, et partnerskab mellem Bristol City Council og Ameresco, hvor vand fra byens flydende havn er en af de kilder, der bruges til at levere fjernvarme. Frem mod og efter 2030 og har Vattenfall indgået et samarbejde i det sydøstlige London med genbrugs- og affaldshåndteringsfirmaet Cory Group om at realisere den såkaldte Riverside Heat Network-vision. I visionen ses der på forskellige måder, hvorpå man kan levere fjernvarme ved hjælp af spildvarmekilder, herunder varme fra et Cory Group-ejet affaldsenergianlæg og fra floden Themsen.

Derudover ser Vattenfall i Storbritannien på muligheden for at bruge vandet i havet, floder, kloakker, spildevandsrensningsanlæg og endda i nedlagte miner som potentielle varmekilder. Hvad angår kulminerne, får de således mulighed for at slutte cirklen, fra at være årsag til udledning af drivhusgasser til at være en vedvarende ressource med lav CO2-udledning. 

Når den lokale fabrik sørger for at holde dig varm

På det overordnede plan bliver integration af overskudsvarme fra lokale virksomheder i stigende grad brugt som energikilder til fjernvarme. Det kan være i forbindelse med etablering af datacentre og ved at koble eksisterende virksomheder i områder med fjernvarme til systemet.

I Berlin når KPM Royal Porcelain Factorys særlige højtemperaturovne, som anvendes til porcelænsproduktion, temperaturer på 1.400 oC. Varmen blev tidligere frigivet til atmosfæren gennem skorstenen, men ovnene har nu i stedet været tilsluttet en varmegenvindingsenhed, der leverer varmt vand til Berlins fjernvarmenet som CO2-fri varme.

Og på Potsdamer Platz i Berlin driver Vattenfall et pilotprojekt sammen med Siemens Energy. En ny storskala højtemperaturvarmepumpe udnytter spildvarmen fra kølevandet i en kølecentral som varmekilde. Ved hjælp af elektricitet og et nyt, specielt miljøvenligt kølemiddel hæver pumpen temperaturen på overskudsvarmen fra kølecentralen til et niveau, der kan bruges i Vattenfalls fjernvarmenet. 

"Vi har skruet op for vores bestræbelser på at erstatte fossile brændsler med fossilfrie og bæredygtige alternativer. Kul vil blive udfaset i Berlin og i hele Vattenfall i 2030, og vi vil reducere vores eksponering for fossil gas til et minimum ved at udvide den allerede omfattende blanding af bæredygtige teknologier i vores systemer. Og vi er så heldige, at vi i vores varmevirksomhed har en unik mulighed for at samarbejde med lokale virksomheder om at udnytte overskudsvarmen fra deres produktionsprocesser i vores fjernvarmeværker,” slutter Jan Timmermann.

Fakta

Vattenfall driver fjernvarmenet i Amsterdam i Holland, Uppsala i Sverige, Bristol i Storbritannien (siden januar 2023) og i Berlin i Tyskland driver Vattenfall det største by-fjernvarmenet i Vesteuropa med omkring 1,4 millioner tilsluttede husstande.

Se også

Fundament til havvindmølle

Havvindmøller får genbrugelige dæksler

Før man begynder at installere vindmøller til havs, skal fundamenterne rammes ned. På toppen af hvert fundament er der et dæksel over monopælen, der midlertidigt dækker det enorme rør.

Læs hele artiklen

CO2 – for værdifuldt til at gå til spilde!

I stedet for at betragte CO2 som en trussel bør vi indse, at det er et vigtigt element i stort set alle produkter, vi mennesker bruger. Hvis vi skal nå de nødvendige klim...

Læs hele artiklen
3D visualisation of CCS at Sleipner_Copyright Equinor_

I Sleipner-feltet i Norge har man lagret CO2 i undergrunden siden 1996

Mens debatten om CO2-opsamling og -lagring (CCS) raser andre steder, er CO2 med succes blevet lagret dybt under Nordsøen ud for Norges kyst siden 1996 i verdens første kommercielle CCS-proje...

Læs hele artiklen