Frist for idriftsættelse af Vesterhav Syd & Nord flyttes

En afgørelse fra Energiklagenævnet betyder, at Vattenfall er nødt til at aflyse og gentage igangværende udbud for fremstilling og installation af fundamenter, overgangsstykker og kabler samt installation af vindmøller til Vesterhav Syd & Nord. Derfor har Vattenfall anmodet om, at fristen for idriftsættelse af de to havvindmølleparker flyttes til 2023.

Det vurderes, at et tillæg til vurderingen af virkninger på miljøet (VVM) for Vesterhav Syd & Nord, som følger Energiklagenævnets afgørelse den 20. december 2018, vil tage omkring halvandet år inklusiv behandlingstid hos Energistyrelsen, Vattenfall og tredjepart Orbicon samt obligatoriske høringer og klageadgang.

Dermed kan den planlagte opstart af byggeriet, der skulle være gået i gang om få måneder, ikke fastholdes, og Vattenfall er nødt til at aflyse planlagt fremstilling og installation af fundamenter, overgangsstykker og kabler samt installation af selve møllerne. Disse elementer vil blive genudbudt på et senere tidspunkt.

"Da et tillæg til miljøvurderingen vurderes at tage op til halvandet år, har de vilkår, som vi udbød nogle af hovedkomponenterne til havmølleparkerne under, ændret sig væsentligt. Og vi kan ikke længere holde udbuddene åbne. Vi beklager at måtte aflyse dem, men værdsætter deltagelsen og forståelsen fra alle leverandører," siger Michael Simmelsgaard, chef for havvind og landschef i Danmark for Vattenfall.

På grund af dette – aflysningen af EU-udbud, potentielt re-design samt gennemførelse af projekterne – har Vattenfall i henhold til koncessionsaftalen af 22. december 2016 anmodet Energistyrelsen om, at forlænge fristen for idriftsættelse af Vesterhav Syd & Nord til 2023.

"Vi mener, at vores projekt er i overensstemmelse med den oprindelige miljøvurdering. Ikke desto mindre er vi nødt til at kalkulere med muligheden for, at tillægget medfører, at en eller flere møller flyttes. Vi har derfor anmodet om, at fristen for parkernes idriftsættelse flyttes til 2023. Det understreger, hvor langt vi var i byggeprocessen, da klageafgørelsen blev truffet, og at det har store konsekvenser," siger Michael Simmelsgaard.

Vattenfall har gennem hele forløbet fulgt og levet op til de påkrævede skridt i godkendelsesprocessen.

Opnåelse af miljø- og byggetilladelse tager normalt sammen med projektets gennemførelse omkring 4-5 år i overensstemmelse med bedste brancheskik for udvikling af havmølleparker.

"Vi tror fortsat fuldt og fast på projekterne. Med et bidrag på 10 procent til den danske elproduktion fra vind - nok til at dække det årlige forbrug i 380.000 danske husstande - bidrager Vesterhav Syd og Nord væsentligt til Danmarks kamp mod klimaforandringer og Vattenfalls ambition om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation," siger Michael Simmelsgaard.

Ministeren for energi, forsyninger og klima har for nylig i et svar til Folketinget, redegjort for, at VVM-tillægget kan føre til ændringer i projektet, hvis det konkluderes, at projektet ikke er i overensstemmelse med den oprindelige VVM, men at en annullering eller ændring af bruttoområdet hverken er mulig eller ønskelig. Det blev ligeledes understreget, at hverken Energiklagenævnet eller Energistyrelsen ind til videre har konkluderet, at projektet ikke er i overensstemmelse med den oprindelige VVM.

Udførelsen af ​​kabelarbejde på land vil fortsætte, da dette ikke påvirkes af Energiklagenævnets afgørelse eller er afhængig af eventuelle ændringer i parkerne. Samtidig færdiggør Vattenfall Horns Rev 3 havmøllepark senere i år og har fornyeligt taget den endelige investeringsbeslutning på Kriegers Flak i Østersøen.

Yderligere oplysninger om Vesterhav Syd & Nord:

Myndigheder ser positivt på mindre natlys på Vesterhav Syd og Nord
Stor lokal opbakning til kystnære møller
Vesterhav Syd og Nord bliver Danmarks mest effektive havmølleparker
Vesterhav Syd og Nord styrker elnettet i Vestjylland

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']