Kernekraftværket Ringhals

Nu lukker kernekraftblokken Ringhals 2 ned

Efter 44 år i samfundets tjeneste er det nu blevet tid for Ringhals 2 til at gå på pension. Det sker den 30. december klokken 09.00, hvor den sidste turbine frakobles elnettet og elproduktionen ophører.

ringhals5.jpg

Ved årsskiftet lukker Ringhals 2 produktionen og holder op med at sende el ud i det svenske elnet. Den endelige afvikling af Ringhals 2 blev påbegyndt allerede i september, hvor anlægget gik ind i den fase, man kalder coast down. Det indebærer, at reaktoreffekten reduceres, efterhånden som energien i brændslet mindskes. I november nåede effekten ned til under 50 %, og den ene turbine blev taget ud af drift. Den 30. december lukkes den anden turbine også ned, og elproduktionen ophører. 

Beslutningen om at lukke to reaktorer i Ringhals blev truffet i 2015. Reaktor 2 bliver lukket ned i år og reaktor 1 næste år, i 2020, hvilket betyder, at reaktorerne lukkes fem år før oprindeligt planlagt.

Lukningsbeslutningen blev taget af forretningsmæssige grunde, og på trods af, at elpriserne er steget siden 2015, vurderes det, at ingen af de to reaktorer vil kunne drives videre af både økonomiske og praktiske årsager. 

ringhals-medarbejdere_1000x563.jpg

Ringhals har omkring 1.260 ansatte. Roger Olsson, David Hedman og Viktoria Olsson begyndte alle i kontrolrummet på Ringhals 2 for snart 15 år siden. På trods af, at reaktoren lukker ned med udgangen af december, føler ingen af de tre sig specielt urolige i forhold til fremtiden, og der er stadig en god stemning blandt medarbejderne, fortæller de:

”Der skal bruges arbejdskraft på Ringhals 2 i mindst et år endnu. Nedlukningsdagen ville komme uanset hvad; nu bliver det bare et par år tidligere,” forklarer David Hedman.

De er alle tre enige om, at det er menneskene og sammenholdet i skifteholdet, de kommer til at savne mest fremover.

”Det, der føles vemodigt, er, at skifteholdet vil blive opsplittet,” siger Roger Olsson. ”Det er noget helt specielt at arbejde i skiftehold. Man bliver en familie, der spiser sammen og fejrer højtiderne sammen.”

For Roger Olsson er afviklingen ekstra speciel, fordi hans far var med til at starte reaktor 2 på Ringhals op for 44 år siden, i 1975.

”Nu sluttes cirklen; min far byggede op og jeg river ned,” konstaterer Roger Olsson.

Fakta

Ringhals 2 blev taget i kommerciel drift i 1975 og har siden opstarten haft et begivenhedsrigt liv, kendetegnet af både op- og nedgang. Anlægget har blandt andet fået udskiftet både dampgeneratorer og kontrolrum, har overlevet en brand og har fået renoveret reaktorindeslutningens bundplade. Men på trods af en del bekymringer er Ringhals 2 altid kommet sig igen og har gennem sine 44 års tro tjeneste forsynet Sverige med 215 TWh fossilfri kernekraftbaseret el.

Se også

Udsigt over Ringhals

Vattenfall igangsætter forstudie om opførelse af små, modulopbyggede reaktorer ved Ringhals

Elforbruget i Sverige ventes at stige hastigt i løbet af de kommende årtier, og Vattenfall arbejder derfor aktivt på, hvordan forskellige fossilfrie energikilder kan opfylde det forøgede beh...

Læs hele artiklen
GE Hitachi BWRX-300 – Fermi Energia referencereaktor for teknologi. Kilde: Fermi.ee
Kilde: Fermi.ee

Sådan kan SMR blive fremtiden for kernekraft

Det bliver mere og mere tydeligt, at små, modulopbyggede reaktorer, såkaldte SMR'er, kan være et alternativ inden for kernekraft. Hvad er fordelene? Hvordan ser udviklingen ud? Hvordan kan d...

Læs hele artiklen
Ringhals reaktortank

Vattenfall stopper leverancer af russisk kernekraftbrændsel

Der vil indtil videre ikke blive foretaget leverancer fra Rusland til Vattenfalls kernekraftværker.

Læs hele artiklen