SSAB, LKAB og Vattenfall skal advokere for nuludledning af CO2 under FN's klimauge

SSAB, LKAB og Vattenfall, som er ejerne bag HYBRIT-initiativet, deltager i klimaugen og FN's klimaindsatstopmøde i New York. Det budskab, de tager med, er, at det er muligt at opnå nuludledning fra jern- og stålindustrien og fra energisektoren.

FN's generalsekretær, António Guterres, har inviteret hele verden til klimaindsatstopmøde den 23. september for at præsentere konkrete, realistiske planer for reduktion af udledningen af drivhusgasser til nul inden 2050. Det er stadig muligt at opnå en opbremsning i stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til et godt stykke under 2 °C og endda til 1,5 °C over niveauet inden industrialiseringen. Topmødet samler regeringer, den private sektor, civilsamfundet, lokale myndigheder og andre internationale organisationer med det formål at udvikle ambitiøse løsninger.

For at vise, hvor vigtig sektoren er for omlægningen til et bæredygtigt og fossilfrit samfund, deltager ejerne af det fossilfri HYBRIT-initiativ (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), som er SSAB (globalt førende inden for højstyrkestål), LKAB (Europas største producent af jernmalm) og Vattenfall (et førende europæisk energiselskab) i et arrangement, der finder sted under klimaugen og inden klimaindsatstopmødet. Martin Lindqvist, administrerende direktør og CEO for SSAB, er inviteret til at tale under klimamødet den 23. september.

Et af de prioriterede indsatsområder, FN har identificeret, er omlægningen af industrisektoren, og specielt de sektorer, der er svære at omlægge, såsom stål. Stålindustrien er en af de brancher, der udleder mest CO2, idet den tegner sig for 7 % af de globale CO2-udledninger (10 % i Sverige). HYBRIT-værdikæden minedrift, jern, stål og energi har som mål at udvikle verdens første fossilfri, malmbaserede stålfremstillingsteknologi. Ved at udskifte kul med fossilfri el og brint, vil HYBRIT-teknologi eliminere CO2-udledninger og dermed skabe et stort potentiale for at nedbringe udledningerne og hjælpe verden med at minimere klimaforandringerne.

"Stålindustrien opfattes som en af de sektorer, der er svære at omlægge, men vi tror fuldt og fast på, at det er muligt at opnå nuludledning. Det er derfor, vi tog initiativ til at skabe HYBRIT. Fossilfrit stål har et enormt potentiale og vil kunne hjælpe mange kundesegmenter med virkelig at blive fossilfrie. Vi tror på, at en industriel omlægning er positivt, både for klimaet og for konkurrenceevnen i vores branche," siger Martin Lindqvist, administrerende direktør og CEO for SSAB.

"Jeg tror godt, vi kan hævde, at HYBRIT er et af de mest ambitiøse industrielle omlægningsprojekter globalt set i dag. Alle tre virksomheder har forpligtet sig til at blive fossilfri allerede inden 2045. Vi har en konkret tidsplan, og gennem HYBRIT har vi igangsat byggearbejde og foretaget investeringer for at påbegynde omlægningen. Og vi gør det med støtte fra den svenske regering og sammen med den akademiske verden," fortæller Jan Moström, LKAB's administrerende direktør og CEO.

"Vi vil gerne inspirere andre til at bruge en tilgang med fokus på værdikæden. Ægte forandring og nye forretningsmuligheder kræver samarbejde. Vi håber også, at fossilfri brintproduktion og -opbevaring i stor skala vil gøre det muligt for os at finde værdiskabelse til det vedvarende og fossilfri energisystem og til andre brancher og sektorer," siger Magnus Hall, Vattenfalls administrerende direktør og CEO.

I dag omarbejder man i den malmbaserede stålproduktionsproces jernmalmpiller til metallisk jern ved hjælp af reduktion i en højovn. Jernoxiden og kulstoffet reagerer derefter og danner CO2-gasser samt metallisk jern. Derefter viderebearbejdes jernet, inden et stålhalvfabrikata fremstilles.

HYBRIT-processen er baseret på en direkte reduktion af jernmalm ved hjælp af fossilfri el og brint (H2). Brint fremstilles ved hjælp af vandelektrolyse, hvor der anvendes fossilfri el. Brinten reagerer med ilten i jernmalmen, så der dannes metallisk jern og H2O (vanddamp).

Om HYBRIT

Hybrit Development er et joint venture mellem stålproducenten SSAB, mineselskabet LKAB og energiselskabet Vattenfall. Formålet med dette joint venture er at udvikle verdens første fossilfri, malmbaserede stålfremstillingsproces. Projektet blev igangsat i foråret 2016, og målet er at have en industriel proces på plads inden 2035. Når man anvender fossilfri el og brint i stålfremstilling i stedet for koks og kul, vil biproduktet være vand i stedet for CO2. Initiativet har potentiale til at reducere Sveriges samlede CO2-udledninger med 10 %. HYBRIT-initiativet har fået tildelt økonomisk støtte fra det svenske energiagentur. www.hybritdevelopment.com

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte

Yvonne Edenholm
Head of PR & Communication, Hybrit Development
+46 722 465 765

Mia Widell
Manager for Press & Sustainability Communications, SSAB
+46 76 5272501

Anders Lindberg
Information Manager, LKAB
+46 980 783 55

Magnus Kryssare
Press Officer, Vattenfall
+46 76 769 56 07

Se også

Topkarakteren Platinum fra EcoVadis

Vattenfall får topkarakter for bæredygtighedsindsats

Ifølge EcoVadis, der er en førende kilde til evaluering af store virksomheders bæredygtighed, er Vattenfalls bæredygtighedsarbejde af allerhøjeste kvalitet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Elektrisk malmlastbil

Store, fuldt elektriske lastbiler udfordrer det arktiske klima

Kan tunge eldrevne lastbiler fungerer i 44 °C frost i det nordlige Sverige? Kaunis Iron samarbejder nu med Vattenfall, Volvo Trucks, ABB samt Wist Last & Buss i et unikt pilotprojekt med hen...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Moorburg kraftværk

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall og Wärme Hamburg underskriver hensigtserklæring om 100 MW brintprojekt i Hamburg

Det tyske projekt kan gøre Vattenfalls kulkraftværk Moorburg til et knudepunkt for produktion af fossilfri brint.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']