Børn på en bakke

Vattenfalls års- og bæredygtighedsrapport for 2018 nu offentliggjort

Læs alt om Vattenfalls fortsatte investeringer i bæredygtige energiløsninger og vækst inden for vedvarende produktion.

"Vattenfall er dybt engageret i at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. I 2018 fulgte vi vores plan med fortsat vækst inden for fossilfrie energikilder, fortsat samarbejde for at tackle klimaforandringer og investeringer på områder, hvor elektrificering erstatter fossile brændsler", siger Vattenfalls CEO og administrerende direktør, Magnus Hall, i sin erklæring.

Virksomhedens omsætning for hele 2018 steg med 16 procent til 156,8 mia. svenske kroner (135,1) med en nettofortjeneste på 12,0 mia. svenske kroner, en stigning på 2,5 mia. svenske kroner. Lavere selskabsskat havde en positiv effekt. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 2 mia. svenske kroner. Overordnet set faldt det underliggende driftsresultat med 3,3 mia. svenske kroner til 19,9 mia. svenske kroner. Prissikringer, som Vattenfall foretager med henblik på at sikre prisstabilitet over tid, betød, at den stigende elpris ikke blev afspejlet fuldt ud i resultatet.

Store investeringer

Vattenfall har vedtaget en investeringsplan for 2019-2020 på 56 mia. svenske kroner. Hovedparten af vækstinvesteringerne bliver inden for vindenergi. Vattenfall vil også investere i solenergi og nye forretningsområder såsom decentraliserede energiløsninger, energilagring og e-mobilitet.

Vattenfall foretog rekordstore investeringer i det svenske elnet i 2018, men ny lovgivning påvirker fremtidige investeringer. Vattenfalls kernekraftaktiviteter slog ny produktionsrekord, og der blev gjort store fremskridt inden for vedvarende energi i form af idriftsættelse af ny kapacitet og investeringsprojekter. Et eksempel er havmølleparken Aberdeen Bay (97 MW) i Skotland, som har verdens største vindmøllekapacitet i kommerciel drift (8,8 MW). Derudover vandt Vattenfall udbuddet for Hollandse Kust Zuid 1 & 2 (ca. 700 MW) i Holland, som bliver den første havmøllepark uden statsstøtte.

Samtidigt fortsætter Vattenfall sit arbejde med at nedbringe CO2-udledningerne. I Berlin blev målet om at halvere CO2-udledningerne frem til 2020 f.eks. nået tre år tidligere. Vattenfall har også besluttet at investere i et nyt varmeanlæg i Uppsala, og sammenlagt skal der investeres 3,5 mia. svenske kroner i produktionsfaciliteter og netinfrastruktur i Uppsala. Sammen med byen har Vattenfall sat sig som mål at halvere CO2-udledningerne frem til 2020 og være fuldstændig CO2-neutrale inden 2030.

Læs mere om Vattenfalls aktiviteter i løbet af 2018, og hvordan virksomhedens strategi kan bidrage til FN's globale mål for bæredygtig udvikling:

Vattenfalls års- og bæredygtighedsrapport (PDF, på engelsk)

Se også

Vattenfalls termiske kraftværk i Uppsala, Sverige

Vattenfall underskriver aftale om CO2-opsamling

Vattenfall har underskrevet en samarbejdsaftale med norske Aker Carbon Capture om at sætte fart på evalueringen af fremtidige anlæg til CO2-opsamling i Sverige og Nordeuropa.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Tranefamilie flyver igennem Klim Vindmøllepark. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fugle er gode til at undgå vindmøllevinger

Ny undersøgelse af fugle ved Klim Vindmøllepark i Nordjylland viser, at fugle er langt bedre til at undgå møllevinger end hidtil antaget. Det positive resultat bekræfter større mulighed for ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Distribution linjer i Randijaur

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om skærpede mål for udledninger

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om øget reduktion af drivhusgasudledningerne fra 40 til 55 % frem mod 2030.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']