Hav

Vesterhav Syd & Nord flyttes længere væk fra kysten

Vattenfall ønsker at flytte havmølleparkerne Vesterhav Syd & Nord så langt væk fra den danske vestkyst som teknologisk og geografisk muligt inden for de to af staten udpegede områder for dermed at imødekomme lokale ønsker om at reducere parkernes visuelle påvirkning.

Fristen for igangsættelsen af havmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord er blevet forlænget med tre år som følge af Energiklagenævnets afgørelse mod processen omkring Vesterhav Syds miljøvurdering. Vattenfall ønsker at benytte den ekstra tid til at imødekomme lokale ønsker om at reducere den visuelle påvirkning fra møllerne.

"De sidste par år har vi været i dialog med lokalbefolkningen, og vi har naturligvis noteret os et lokalt ønske om at flytte møllerne længere væk fra kysten. Derfor bruger vi nu lejligheden skabt af den ekstra tid, vi har fået, til at imødekomme dette ønske og flytte møllerne", siger Michael Simmelsgaard, Vattenfalls direktør i Danmark.

De to havmølleparker vil øge den danske elproduktion fra vind med ti procent – nok til at dække det årlige forbrug i 380.000 danske husstande. De udgør dermed en væsentlig del af Danmarks grønne omstilling og Vattenfalls mål om at muliggøre et fossilfrit liv inden for én generation.

Vesterhav Nord large.png

Områderne Vesterhav Syd & Nord blev udpeget af den danske stat i 2012 og ligger mellem cirka fire og ti kilometer fra kysten. Inden for områderne ønsker Vattenfall at flytte møllerne så langt væk fra kysten som miljømæssigt, geografisk og teknisk muligt. En ændring, der vil koste Vattenfall et trecifret millionbeløb.

"Vi skal finde en løsning, der balancerer det lokale ønske om afstand til kysten med en høj produktion af fossilfri energi. For at maksimere afstanden til kysten og sikre, at møllerne ikke skygger for hinanden, er vi nødt til at arbejde med én møllerække. Derudover står vi over for flere begrænsninger i de to områder fra kabler, kulturarv og havbunden. Hvis de kan overvindes, er vi klar til at flytte møllerne helt til den vestlige side af de to områder”, siger Michael Simmelsgaard.

Vesterhav Syd large.png

I Vesterhav Syd krydser to eksisterende fiberoptiske kabler det sydvestlige hjørne af området og forhindrer placering af møller i dette område. Imidlertid er kablernes fremtid uvis. I Vesterhav Nord har det nordvestlige hjørne flere begrænsninger af arkæologisk karakter samt en skrånende havbund, der typisk flytter sig flere meter hvert år. Disse begrænsninger var også grunden til, at møllerne ikke oprindeligt blev placeret i disse områder.

Myndighederne har tidligere i år udtrykt, at de ser positivt på Vattenfalls anmodning om at installere et radarsystem, som reducerer lysmarkeringerne på møllerne. Dette system vil også blive installeret med det nye layout, hvis Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender det. Mølletypen vil være den samme som i det oprindelige layout, nemlig Siemens Gamesa 8,4 MW møller.

Den 1. juli er ideoplægget for den supplerende miljøvurdering offentliggjort og den offentlige høring igangsat. Høringen vil være åben indtil 16. august, hvorefter Vattenfall vil behandle de indkomne svar samt miljøvurdere og præsentere et nyt specifikt layout i foråret 2020.

Fakta om Vesterhav Syd og Nord

  • Med en produktionskapacitet på 350 MW vil Vesterhav Syd og Nord dække det årlige elforbrug hos ca. 380.000 danske husstande.
  • De to havmølleparker vil øge den dansk elproduktion fra vindmøller med cirka 10 procent.
  • Vesterhav Syd & Nord kommer til at bestå af henholdsvis 20 og 21 Siemens Gamesa 8,4 MW møller.
  • Havmølleparkerne er de første i Danmark, hvor det bliver muligt for lokalbefolkningen at blive medejere.

Tidligere nyheder om Vesterhav Syd & Nord

Frist for idriftsættelse af Vesterhav Syd & Nord flyttes
Myndigheder ser positivt på mindre natlys på Vesterhav Syd og Nord
Stor lokal opbakning til kystnære møller

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']