Første halvdel af 2020: Vanskelige markedsforhold, men stabil drift

Vattenfalls regnskab for det første halve år viser stabil drift gennem pandemien. Men et vanskeligt marked og nedskrivninger giver et negativt resultat for perioden.

Vattenfalls administrerende direktør og CEO har disse kommentarer til rapporten:

"På trods af pandemien er der blevet leveret el, gas og varme til Vattenfalls kunder med et højt serviceniveau og uden større afbrydelser. Vores medarbejdere har håndteret situationen på eksemplarisk vis og har tilpasset deres måde at arbejde på og deres rutiner for at sørge for sikker og pålidelig drift på vores anlæg. På den anden side oplever vi pressede markedsforhold på mange områder, specielt i forhold til fossilbaseret elproduktion. Selvom det ikke er overraskende, resulterer det nu i store nedskrivninger. Vattenfall rapporterer derfor et tab for andet kvartal og første halvdel af 2020.

Omskifteligt elmarked

Udviklingen på det nordiske elmarked (som har den suverænt største indvirkning på Vattenfalls indtjening) har være omskiftelig, med store udsving. I første halvdel af året lå den højeste systempris på omkring 30 euro/MWh, men den faldt for nylig til under 1 euro/MWh – hvilket er et historisk lavt niveau. Det skyldes hovedsageligt stort afløb til reservoirer og et højt produktionsniveau for vindenergi. Der er opstået ekstreme prisforskelle mellem prisområderne i Sverige, delvist på grund af overførselsudfordringer i højspændingsnettet. Efter indgåelse af en aftale med Svenska Kraftnät blev Ringhals 1 bragt online tidligere end planlagt efter vedligeholdelsesdriftsstoppet for at stabilisere elnettet.

Stabilt underliggende resultat, men nedskrivninger

Af forståelige årsager er fossilbaseret elproduktion specielt udsat på det nuværende vanskelige marked. Det tyske parlament har indført en lov, der opfordrer til udfasning af kul, hvilket er i overensstemmelse med de internationale tendenser og Vattenfalls strategi om at udfase fossile brændsler. Men en naturlig konsekvens af det er, at værdien af fossilfyrede anlæg falder.

Værdien af Vattenfalls kulkraftværk Moorburg i Hamborg er blevet nedskrevet med 9,1 milliarder svenske kroner på grund af lave marginer og denne tendens. Faldende elpriser har en betydelig og negativ indvirkning på Vattenfall. Det betyder, at aktiver i specielt svensk vindenergi er blevet nedskrevet med 1,5 milliarder svenske kroner. Den kombinerede indvirkning af disse nedskrivninger er, at resultatet for første halvdel af året og andet kvartal landede på henholdsvis -1,6 og -8,5 milliarder svenske kroner.

I de seneste år har vi set en positiv tendens for Vattenfall, og operationelt leverer vi et relativt stabilt resultat for første halvdel af året. Men i andet kvartal blev vi hårdt ramt af lave elpriser. Det underliggende driftsresultat blev på 13,0 milliarder svenske kroner for første halvdel af året og 2,8 milliarder svenske kroner for andet kvartal. Det udgør et fald på henholdsvis 0,3 og 0,8 milliarder svenske kroner for de to perioder.

Efterlader virksomheden med en klar kurs

På trods af en tumultarisk markedsudvikling på mange områder er den fremtidige kurs klar. Vi oplever fortsat støtte til investeringer i fossilfrie energiløsninger. I kvartalets løb traf vi blandt andet beslutning om at investere i det, der skal blive verdens største havmøllepark, nemlig Hollandse Kust Zuid 1-4 i Holland (1,5 GW, svarende til det årlige elforbrug i omkring 2 millioner husstande).

Efter mange spændende og inspirerende år som Vattenfalls CEO har jeg besluttet at træde tilbage. Det har været en utroligt inspirerende rejse sammen med engagerede kolleger i ledelsesteamet og rundt omkring i hele virksomheden, som allesammen har arbejdet hårdt på at løfte Vattenfall videre til den nuværende position. Vattenfall er en af drivkræfterne frem mod en fossilfri energifremtid, og jeg vil fortsat være fuldt engageret, indtil min efterfølger er på plads."

Læs hele kvartals- og halvårsregnskabet her 


Forretningsmæssige højdepunkter, april-juni 2020

• Store prisfald og ændrede markedsforhold, specielt for kulfyret el, hvilket resulterer i store nedskrivningstab

• Investeringsbeslutning vedrørende havmølleparken Hollandse Kust Zuid 1-4 i Holland

• Investeringsbeslutning og aftale om fremtidigt salg af den landbaserede vindmøllepark South Kyle i Skotland

• Aftale med Svenska Kraftnät om tidligere genstart af Ringhals 1 for perioden 1. juli til 15. september

• Regeringsbeslutning om national plan for moderne miljøkrav til vandkraft i Sverige

• Indvielse af kraftvarmeværket Marzahn i Berlin

• Beslutning om reducerede elnetafgifter for 870.000 kunder i Sverige fra og med 1. juli

Begivenheder efter balancedatoen

• Vattenfalls administrerende direktør og CEO Magnus Hall har besluttet at forlade Vattenfall. Bestyrelsen vil igangsætte rekrutteringsprocessen for at finde en efterfølger.

Økonomiske højdepunkter, januar-juni 2020

• Nettoomsætningen faldt med 6 % (-7 % eksklusive valutapåvirkninger) til 79.440 millioner svenske kroner (84.243)

• Underliggende driftsresultat1 på 12.982 millioner svenske kroner (13.295)

• Driftsresultat1 på 5.287 millioner svenske kroner (11.038)

• Resultat for perioden på -1.594 millioner svenske kroner (7.673)

• Nedskrivningstab på -10.601 millioner svenske kroner (0) i forbindelse med aktiver i driftsenhederne Heat og Wind

Økonomiske højdepunkter, april-juni 2020

• Nettoomsætningen faldt med 10 % (-9 % eksklusive valutapåvirkninger) til 31.280 millioner svenske kroner (34.691)

• Underliggende driftsresultat1 på 2.792 millioner svenske kroner (3.622)

• Driftsresultat på -7.027 millioner svenske kroner (2.869) • Resultat for perioden på -8.495 millioner svenske kroner (1.253)

• Nedskrivningstab på -10.599 millioner svenske kroner (0) i forbindelse med aktiver i driftsenhederne Heat og Wind

Se også

Topkarakteren Platinum fra EcoVadis

Vattenfall får topkarakter for bæredygtighedsindsats

Ifølge EcoVadis, der er en førende kilde til evaluering af store virksomheders bæredygtighed, er Vattenfalls bæredygtighedsarbejde af allerhøjeste kvalitet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Elektrisk malmlastbil

Store, fuldt elektriske lastbiler udfordrer det arktiske klima

Kan tunge eldrevne lastbiler fungerer i 44 °C frost i det nordlige Sverige? Kaunis Iron samarbejder nu med Vattenfall, Volvo Trucks, ABB samt Wist Last & Buss i et unikt pilotprojekt med hen...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']