Klimaforandringer betragtes stadig som vor tids mest presserende problem

På trods af coronakrisen betragter befolkningen i adskillige europæiske lande stadigvæk klimaforandringerne som den største udfordring, menneskeheden står overfor. Det viser en ny analyse udført for Vattenfall.

Den nye undersøgelse supplerer en rapport Vattenfall fik udarbejdet i december 2019 om holdninger og følelsesmæssige reaktioner på diskussionerne om klimaforandringer. I den første runde af undersøgelsen blev det konstateret, at klimaforandringer opfattes som verdens alvorligste problem – foran alle andre globale udfordringer såsom fattigdom, krige og andre konflikter samt økonomisk lavkonjunktur. I den opfølgende undersøgelse, der blev gennemført i juni 2020, var formålet at finde frem til, om og hvordan synet på klimaforandringer har udviklet sig efter den globale coronapandemi.

Selvom der er en brat stigning i bekymringen over epidemier og økonomisk lavkonjunktur, angiver næsten en tredjedel (28 %) af respondenterne i Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Storbritannien, Sverige og Tyskland, at de opfatter klimaforandringer som den mest presserende globale udfordring i verden i dag. Hele 69 % af dem, der blev spurgt, angiver, at de er "temmelig" eller "særdeles" bekymrede over klimaforandringerne. Begge disse resultater ligger rimeligt stabile i forhold til december 2019. Det ser derfor ud til, at klimaforandringerne er blevet en vedvarende bekymring hos befolkningen i europæiske lande.

Svarene viser en klar forventning om, at det er nødvendigt med et langsigtet og meningsfuldt engagement hos alle de aktører, som har mulighed for at påvirke klimaforandringerne: både regeringer, virksomheder og enkeltpersoner. Resultatet viser også, at de fleste af respondenterne (57 %) mener, at man bør prioritere en fortsat eller øget indsats over for klimaforandringerne højest i den igangværende debat om den økonomiske genstart i hele Europa.

Endelig er andelen af dem, der angiver, at de føler sig "forhåbningsfulde i forhold til, at vi vil kunne standse klimaforandringerne" og "inspirerede af, hvad jeg oplever, at folk gør for at standse klimaforandringerne", næsten uændret. Det viser, at det er vigtigere end nogensinde at sætte fokus på specifikke tiltag, der bliver gennemført for at håndtere klimaforandringerne.

I forbindelse med rapporten har Vattenfall konsulteret med den amerikanske psykolog Renee Lertzman. Hun fortalte:

"De her resultater er betryggende. De viser, at vores bekymring og omsorgspligt i forhold til verden kan blive vakt på tidspunkter, hvor vi oplever en enorm krise – når vi føler, at vi er en del af noget større. Resultaterne peger også på, at den vedvarende og konsekvente bekymring omkring klimaforandringerne, midt i så store globale sundhedsmæssige udfordringer, kan være en god ting. I sidste ende vil de drive os til handling."

Magnus Hall, Vattenfalls CEO, har denne kommentar:

"Det er tydeligt, at vores følelser i forhold til klimaforandringer forbliver uændrede, selv i kølvandet på en global sundhedskrise. Fordi vi er en virksomhed, der producerer og leverer energi, har vi store muligheder for at gøre en forskel, og det understreger denne rapport. Vi har forpligtet os fuldt ud, på tværs af hele vores 20.000 medarbejdere store virksomhed, til at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation og til at hjælpe samarbejdspartnere og forskellige brancher med at elektrificere transport og processer og dermed udskifte fossile brændsler."

Undersøgelsen, inklusive et resumé af den oprindelige rapport, er vedhæftet.

The Conversation on Climate Change Report by Vattenfall Executive Summary Q1 2020 (på engelsk)

Climate Change Report Appendix (på engelsk)

Se også

Sommerfugl

Vattenfall deltager i initiativ der skal beskytte og genoprette naturen i overensstemmelse med videnskaben

Med henblik på at deltage aktivt i udviklingen af nye metoder og retningslinjer for at beskytte og genoprette naturen baseret på videnskaben har Vattenfall som den første større svenske virk...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Anna Borg, CEO

Kvindernes internationale kampdag: Fortæl din historie

I dag, på kvindernes internationale kampdag, fokuserer Vattenfall på kvinder, der støtter kvinder. I videoen her fortæller kollegaer fra alle dele af organisationen deres historie.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Topkarakteren Platinum fra EcoVadis

Vattenfall får topkarakter for bæredygtighedsindsats

Ifølge EcoVadis, der er en førende kilde til evaluering af store virksomheders bæredygtighed, er Vattenfalls bæredygtighedsarbejde af allerhøjeste kvalitet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']