På grund af coronarestriktioner har det været nødvendigt at opføre flere barakker i forbindelse med, at arbejdet på vindmølleprojektet Blakliden/Fäbodberget genoptages efter vinternedlukningen.

Største landbaserede vindmølleprojekt går i gang igen efter vinteren

På trods af coronapandemi og en lang vinterpause: Vattenfalls største landbaserede vindmøllepark, Blakliden/Fäbodberget, holder tidsplanen.

Midt inde i Västerbotten bygger Vattenfall sin hidtil største landbaserede vindmøllepark. Vindmølleparken, der kommer til at bestå af 84 vindmøller, skal stå klar i 2022 og kommer hvert år til at producere vedvarende elektricitet til omkring 220.000 svenske husstande.

Heavy-snow-Fäbodberget.jpg

Om vinteren ligger sneen dyb i det område, hvor Vattenfall er ved at bygge virksomhedens hidtil største landbaserede vindmøllepark.

Opførelsen af vindmølleparken har været i gang siden 2018. Kulde og dyb sne i vintermånederne har hvert år tvunget byggepladsen til at gå i vinterhi. Vattenfall har også en aftale med de berørte samesamfund om at indstille arbejdet om vinteren af hensyn til rensdyrhold i området. Efter en fem måneder lang vinterpause går sæsonbyggeriet nu i gang igen.

Kort og intens byggesæson

Kristoffer Arnqvist arbejder i Project Delivery i Vattenfall Vindkraft og har ansvaret for anlægsentreprisen på byggeprojektet.

Blafa-Selfie-Kristoffer-Arnqvist.jpg

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

"I vinterpausen går al tiden med at planlægge arbejdet i næste byggesæson. Den begrænsede tid, vi har til at bygge, betyder, at hver enkelt sæson er utroligt intens, og hvert enkelt moment skal planlægges i mindste detalje, så alting klapper og passer ind i helheden. Denne sæson skal vi lægge 107 kilometer kabel klar, færdiggøre 84 kranpladser og fundamenter samt 70 kilometer vej i projektområdet. Næste år bliver vindmøllerne leveret, og så skal alt stå klar," fortæller han.

Men hvordan løser man det på en kæmpestor byggearbejdsplads, når en pandemi bryder ud lige inden opstart?

"Udbruddet af Covid-19 betød, at vi pludselig stod med helt andre forudsætninger for projektet. Vi fik hurtigt omlagt planerne for at sikre, at byggeriet kunne fortsætte, mens vi samtidig har folks sikkerhed og sundhed som højeste prioritet.

På en helt almindelig dag befinder der sig mellem 70 og 120 personer på byggepladserne på samme tid. Det kræver koordinering og en række tiltag, hvis vi skal sørge for at forhindre smittespredning."

"Nogle af de store tiltag, vi har gennemført, er, at vi har indført besøgsforbud på siten, og samtlige byggemøder, præsentationer og kurser foregår via computer og video. Hvis man skal transporteres rundt inde på byggepladsen, foregår det i hver sin bil. Vi undgår så vidt muligt at køre sammen. Vi har fået opført en ny barak mere i tilslutning til de eksisterende for at kunne holde Vattenfalls kontor adskilt fra de øvrige aktiviteter. Vi har bygget ekstra toiletter og et overdækket udendørsområde, så vi lettere kan holde afstand, og vi har udvidet rengøringen i området for at minimere smittespredningen."

Opfindsomhed er en nødvendighed

Et andet aspekt, der rammes af både de indenlandske og andre landes restriktioner, er leverancer af de komponenter, der skal bruges til byggearbejdet, samt forskellige ressourcer.

"Tidsplanen for projektet afhænger af, at de planlagte leverancer ankommer, når de skal, og at vi har de kompetencer, vi har brug for. På grund af restriktionerne er nogle af leverancerne blevet forsinket eller er helt indstillet. Vi er nødt til hele tiden at arbejde proaktivt, at skifte leverandører, hvis det er nødvendigt, og at omlægge planerne, for at det kan fungere."

På trods af pandemien ser det ud til, at tidsplanen holder, i høj grad takket være den opfindsomhed og fleksibilitet, teamet udviser i den her vanskelige tid.

"Projektet står stærkt på trods af pandemien, og det er takket være den stærke indsats, der bliver ydet hver eneste dag af dem, der arbejder med byggeriet. Jeg vil gerne sende en stor tak til alle vores kollegaer i Blakliden/Fäbodberget-projektet, vores entreprenører, deres underentreprenører og leverandørerne."

Vindenergiprojekt lukket på grund af vinter 

Fakta om Blakliden/Fäbodberget

  • Antal vindmøller: 84
  • Vindmølletype: Vestas 4,2 MW
  • Samlet effekt: 353 MW
  • Årlig energiproduktion: 1,1 TWh (220.000 svenske husstande)
  • Idriftsættes i: 2022

Se også

Horns rev 3 havmøllepark

Hvide Sande bliver servicehavn for tre Vattenfall havmølleparker

Vattenfall har valgt Hvide Sande Havn som servicehavn for Vesterhav Syd og Nord vindmølleparker. Med udpegningen bliver Hvide Sande servicehub for Vattenfalls danske havvindsaktiviteter i de...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']