Foto: Urbio.
Foto: Urbio.

Vattenfall deler idéer til fremme af biodiversitet

På baggrund af de alvorlige meldinger om tab af biodiversitet overalt på kloden har Vattenfall besluttet at dele nogle af virksomhedens erfaringer inden for biodiversitet i et idékatalog med initiativer, der kan støtte naturen og biodiversiteten.

Øverste foto: Urbio.

Biodiversitet defineres som de mange forskellige organismer, arter og populationer; den genetiske variation i dem; og diversiteten af de samfund og økosystemer, de udgør.

Naturen og økosystemerne er uundværlige for menneskeligt liv på jorden. Omkring 75 % af landområderne på jorden er blevet ændret betydeligt af menneskelige aktiviteter, hvilket har lagt ekstremt pres på økosystemerne og efterlader stadigt mindre plads til de forskellige arter. Ud af 7,8 millioner arter er én million truet af udryddelse, hvis vi fortsætter ad den vej, vi følger i øjeblikket. FN har indset situationens alvor og har for at sætte fokus på problemerne gjort 2020 til såkaldt superår for biodiversitet. EU vil også snart lancere en stor strategi for biodiversitet som en del af den europæiske Grønne Pagt.

helle_herk_hansen.jpg

Helle Herk-Hansen, Vice President of Environment

En positiv indsats for biodiversitet

"Biodiversitet er et af de vigtigste områder, vi kan arbejde med, når vi øger kapaciteten af vedvarende energi i energisystemet, og når vi vil sikre, at vores drift har mindst mulig indvirkning på naturen," forklarer Helle Herk-Hansen, Vice President of Environment. "Vi har over 20 års erfaring i at kvantificere indvirkningen på biodiversiteten ved hjælp af den såkaldte Vattenfall Biotope Method. Vi har allerede gang i adskillige biodiversitetstiltag i korridorerne for vores elledninger, på vind- og solenergianlæg og i de floder, hvor vi producerer vandkraft. Så vi har betydelig erfaring, men vi ved også, at det begynder at haste med at sætte fart på indsatsen, hvis vi skal sætte en stopper for det hastige tab af arter og økosystemer. Vi tror på, at der stadig er uudnyttet potentiale til at skabe forbedringer for forskellige arter og deres habitater ved at implementere biodiversitetstiltag på mange forskellige måder rundt om på alle vores lokationer. Det nye idékatalog, der fokuserer på at forbedre biodiversiteten på de steder, der drives virksomhed, er et skridt i den retning. Med støtte fra konsulentfirmaet Ecogain har vi indsamlet gode eksempler på biodiversitetstiltag som inspiration, der kan bruges både internt og af andre virksomheder – og af helt almindelige mennesker, som har en have, et tag eller blot en altankasse eller to."

stream2.jpg

Foto: Susan Enetjärn, Ecogain.

Se hele idékataloget her (PDF).

Vidste du, at et egetræ vokser i 200 år, modnes i 200 år og dør i 200 år? Og at efter 200 år begynder det at blive et habitat for en lang række insekter, fugle, mosser, svampe og andre arter?

Et omfattende idékatalog

"Vi har sat et mål om at implementere fem biodiversitetsfremmende pilotprojekter i løbet af det kommende år og at have biodiversitetstiltag på alle vores kontorer inden 2025. Med det her katalog kan vi få inspiration til at opfylde vores biodiversitetsmål, som er en del af vores plan for klimaintelligente kontorer og strategi for at reducere vores klimamæssige fodaftryk", fortæller Helge Rugor, VP Real Estate & Facility Management.

Helle Herk-Hansen tilføjer: "Vi vil gerne sætte gang i endnu flere idéer ved at dele kataloget. Jo flere, der bliver inspireret, jo bedre. Vi har set på både de initiativer, der ligger lige for, og de mere specielle, og det er altid vigtigt at justere alle initiativer til lokalområdet."

Kataloget indeholder gode råd og viden om principperne for biodiversitet, eksempelvis en opfordring til at bruge hjemmehørende planter, undgå invasive arter, drage fordel af lokale vandressourcer, bruge blomstrende og frugtbærende træer og buske, minimere hårde belægninger og rette udendørs lyskilder nedad for ikke at oplyse træer, hvor fugle, flagermus og insekter ellers ville finde sovepladser. Men der er også konkrete råd om, hvordan man skaber habitater såsom enge, søer, vandløb, åbne sandarealer, græsningsskove, fælles byhaver, grønne vægge og grønne tage.

Vidensopbygning og samarbejde er nøglen

Kataloget indeholder tiltag i lille skala og lokale tiltag til fremme af biodiversiteten. De kan ses som et supplement til andre initiativer i større skala, der i øjeblikket kører i Vattenfall. Blandt de aktiviteter, Vattenfall gennemfører, er der selvfølgelig mere omfattende tiltag såsom beskyttelse af havpattedyr ved at bruge såkaldte boblegardiner i havet, når vi hamrer fundamenter ned i havbunden til vores havmølleparker, bygning af fisketrapper i floder, så fisk kan passere vandkraftdæmninger, udsætning af fiskeyngel i floder og gennemførelse af fugleundersøgelser i forbindelse med vindmølleparker for at sikre god sameksistens mellem fugle og vindmølleparker. I R&D-afdelingen er der bygget en stor testfacilitet, så vi kan studere, hvordan fisk bevæger sig i nærheden af vandkraftværker, og der kører en række nye projekter, hvor der gøres brug af kunstig intelligens, eksempelvis "ansigtsgenkendelse" af vandrende fisk.

bubble-curtain (1).jpg

Boblegardin ved havmølleparken DanTysk. Foto: Jan Vinther

Forskning i biodiversitet er et meget vigtigt område, og vi sørger for samarbejde med eksterne interessenter såsom universiteter og myndigheder, når som helst det er muligt. Det er afgørende vigtigt, at de udviklede løsninger accepteres bredt og også giver fordele til andre.

Vidste du, at World Economic Forum udnævnte tab af biodiversitet og økosystemkollaps som en af de største globale risici i 2019?

Førstehåndsoplevelse af naturen

For at redde biodiversiteten skal indsigt og viden om, hvordan naturen fungerer og hvor vigtig, den er for vores samfund, hele tiden øges. Et vigtigt redskab i udviklingen er at give folk mulighed for selv at opleve naturen, så de fuldt ud kan påskønne de værdier, den gemmer på.

Helle Herk-Hansen forklarer: "I Sverige har Vattenfall eksempelvis skabt frivillige beskyttede områder på arealer, vi selv ejer, og hvor der findes såkaldte rødlistede arter, der er særegne for den svenske natur. Til de steder har vi udarbejdet oversigter i samarbejde med lokale myndigheder og NGO'er, og vi har udviklet planer for beskyttelse og vedligeholdelse. Et af disse steder findes i Älvkarleby, ved vores forsknings- og udviklingsfacilitet. Det beskyttede område åbnede for to år siden, og det er et område, hvor der er masser af fascinerende og sommetider usædvanlige planter, blandt andet sjældne orkidéer. I det her område lægger vi en masse kræfter i at informere besøgende om de store biodiversitetsmæssige værdier i området. Vi har anbragt informationsskilte i begge ender af stien, der fører gennem området, og de besøgende bliver guidet igennem af illustrerede skilte, der viser, hvor man kan nyde de interessante planter." 

biodiversity.jpg

Illustrerede skilte hjælper besøgende i det beskyttede område ved Älvkarleby med fuldt ud at påskønne naturoplevelsen. Foto: Vattenfall and Bengt Hemström.

Vidste du, at en eng ikke har brug for andet end at blive slået en gang om året og at høet fjernes?

I Tyskland har Vattenfall etableret en miljøfond, der blandt andet har hjulpet med at genetablere en å og med at plante træer, der gavner specielle arter. Ansøgningerne kommer fra personer uden for Vattenfall, og fonden hjælper med finansieringen. Og i Berlin driver Vattenfall to byhaver på arealer, der er ejet af virksomheden, og hvor de lokale kan dyrke grøntsager eller blomster, som de er velkomne til at tage med hjem helt gratis.

neue-grunstrabe-1920.jpg

Vattenfalls byhave i Neue Grünstrasse i Berlin. Foto: Vattenfall. 

Lad os styrke biodiversiteten sammen

Helle Herk-Hansen håber inderligt, at mange kollegaer, eksterne virksomheder og private vil finde inspiration til at gøre, hvad de kan, for at hjælpe biodiversiteten og redde nogle af de arter, som vi ellers snart har set for sidste gang.

"Deling af det her idékatalog og af indsigten i vores arbejde med biodiversitet er et af vores bidrag til at støtte biodiversitet, og vi opfordrer læserne til at give kataloget videre til andre og bruge kommentarfunktionen til at dele fotos eller gode idéer som inspiration for andre," konkluderer Helle Herk-Hansen.

Se også

Topkarakteren Platinum fra EcoVadis

Vattenfall får topkarakter for bæredygtighedsindsats

Ifølge EcoVadis, der er en førende kilde til evaluering af store virksomheders bæredygtighed, er Vattenfalls bæredygtighedsarbejde af allerhøjeste kvalitet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Moorburg kraftværk

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall og Wärme Hamburg underskriver hensigtserklæring om 100 MW brintprojekt i Hamburg

Det tyske projekt kan gøre Vattenfalls kulkraftværk Moorburg til et knudepunkt for produktion af fossilfri brint.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Scania lastbil R 450-model udstyret med strømaftagere

Sverige og Tyskland er førende inden for udviklingen af elektriske veje

Tyskland og Sverige er verdens førende, når det kommer til test på elektriske veje under virkelige forhold. På den svenske ø Gotland har man færdiggjort verdens første trådløse elektriske ve...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']