Hybrit fossilfrit brintreduceret svampjern. Fotograf: Åsa Bäcklin
Fotograf: Åsa Bäcklin

HYBRIT: SSAB, LKAB og Vattenfall er de første i verden, der producerer brintreduceret jernsvamp

SSAB, LKAB og Vattenfall har nu produceret verdens første brint-reducerede jernsvamp i pilotskala. Det teknologiske gennembrud i HYBRIT-initiativet fjerner omkring 90 % af udledningerne i forbindelse med stålproduktion og er et afgørende skridt på vejen frem mod fossilfrit stål.

HYBRIT-pilotanlægget i Luleå i Sverige har gennemført testproduktionen af jernsvamp, hvilket viser, at det er muligt at bruge fossilfri brint til at reducere jernmalm i stedet for at bruge kul og koks til at fjerne ilten. Produktionen har været kontinuerlig, og kvaliteten er god. Indtil videre er der produceret omkring 100 tons. Det er første gang nogensinde, at der er blevet anvendt brint, der er fremstillet med fossilfri el, i direkte reduktion af jernmalm i pilotskala. Målet er i princippet at eliminere CO2-udledningen fra stålfremstillingsprocessen ved kun at anvende fossilfrie råvarer og fossilfri energi i alle dele af værdikæden.

Brintbaseret reduktion er en afgørende milepæl, der baner vej for fremtidens fossilfrie jern- og stålproduktion. SSAB, LKAB og Vattenfall arbejder på gennem HYBRIT at skabe den mest effektive værdikæde fra mine til stål, med det formål at være de første til i 2026 at markedsføre fossilfrit stål i industriel skala.

Sidste år påbegyndte HYBRIT, som er et fælles initiativ med SSAB, LKAB og Vattenfall som samarbejdspartnere, testfremstilling af brintreduceret jernsvamp i pilotanlægget, der er opført med støtte fra det svenske energiagentur. Teknologien udvikles konstant, og den jernsvamp, det er lykkedes at producere ved hjælp af brintteknologi, er grundlaget for fremtidens fossilfri stål.

"Det er et stort gennembrud, både for os og for hele jern- og stålindustrien. LKAB er den fremtidige leverandør af jernsvamp, og det her er et afgørende vigtigt skridt i den rigtige retning. De fremskridt, vi opnår i HYBRIT, betyder, at vi kan fastholde tempoet i vores omstilling, og allerede i 2026 vil vi begynde at overgå til industriel produktion på det første demonstrationsanlæg i Gällivare i Sverige. Når LKAB har omlagt hele sin produktion til jernsvamp, vil vi muliggøre omstillingen af stålindustrien og reducere de globale CO2-udledninger med omkring 35 millioner tons om året, hvilket svarer til to tredjedele af Sveriges samlede CO2-udledninger. Det her er den største indsats, vi kan gøre sammen til gavn for klimaet," siger Jan Moström, LKAB's President og CEO.

"Dette teknologiske gennembrud er et afgørende skridt på vejen frem mod fossilfrit stål. Potentialet kan ikke undervurderes. Det betyder, at vi kan nå klimamålene i Sverige og Finland og bidrage til at reducere CO2-udledningerne i hele Europa. Samtidig skaber det også nye arbejdspladser og eksportsucceser. Omstillingen hos SSAB betyder, at vi reducerer CO2-udledningerne med 10 % i Sverige og med 7 % i Finland. Fossilfrit højstyrkestål vil også give os mulighed for at hjælpe vores kunder med at styrke deres konkurrenceevne. Allerede i år leverer vi mindre mængder stål, der er fremstillet ved hjælp af brintbaseret reduktion, til kunderne, og i 2026 begynder vi at levere fossilfrit stål i stor skala," fortæller Martin Lindqvist, SSAB's President og CEO.

Fossilfri el og lagring af brint

Den brint, der anvendes i den direkte reduktionsproces, produceres ved elektrolyse af vand med fossilfri elektricitet, og brinten kan bruges straks eller lagres til senere brug. I maj begyndte HYBRIT at opføre et brintlager i pilotskala ved siden af pilotanlægget for direkte reduktion i Luleå.

"Sveriges og Vattenfalls fossilfri el er en grundlæggende forudsætning for det lave CO2-fodaftryk for brintreduceret jernsvamp. Det gennembrud, vi er stolte af at kunne bekendtgøre i dag, viser på en meget håndgribelig måde, hvordan elektrificering bidrager til at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation," siger Anna Borg, Vattenfalls adm. direktør og CEO.

FAKTA/HYBRIT-initiativet

  • De tre ejere, SSAB, LKAB og Vattenfall, lancerede HYBRIT-initiativet i 2016. Pilotanlægget til testproduktion af jernsvamp blev idriftsat den 31. august 2020, og den 24. marts 2021 blev Gällivare valgt som stedet for det planlagte demonstrationsanlæg til produktion af fossilfri jernsvamp i industriel skala.
  • Med HYBRIT-initiativet har SSAB, LKAB og Vattenfall til hensigt at skabe en helt fossilfri værdikæde med fossilfrie pellets, fossilfri el og brint.
  • HYBRIT-initiativet leverer en teknologisk udvikling, der udfordrer etableret og kommercielt tilgængelig teknologi. Målet er i princippet at eliminere CO2-udledningen fra stålfremstillingsprocessen ved kun at anvende fossilfrie råvarer og fossilfri energi i alle dele af værdikæden. I stedet vil udledningen bestå af vand.
  • HYBRIT Development AB er en forsknings- og teknologiudviklingsvirksomhed, der skal levere løsninger til anlæggene. Den teknologiske udvikling sker i tæt samarbejde med ejervirksomhederne.
  • Investeringer på omkring 250 mio. SEK i et pilotlager for brint vil blandt andet blive brugt til to års drift og et testprogram.
  • Initiativet har potentiale til at reducere CO2-udledningerne med 10 % i Sverige og 7 % i Finland. Stålindustrien tegner sig i dag for 7 % af den samlede globale CO2-udledning.
  • Fossilfri jern- og stålproduktion ved hjælp af HYBRIT-teknologi vil kræve omkring 15 TWh fossilfri el om året på SSAB's nuværende produktionsniveau. Når omstillingen af LKAB's aktiviteter er afsluttet, vil produktionen kræve i alt ca. 55 TWh om året (inklusive hovedparten af SSAB's forbrug). Det vil kræve hurtigere og mere forudsigelige godkendelsesprocesser for udvidelse af Sveriges elnet og elproduktion.

Hybrit Development

Hybrit Development er et joint venture bestående af stålproducenten SSAB, mineselskabet LKAB og energiforsyningsvirksomheden Vattenfall. Formålet med samarbejdet er at udvikle verdens første fossilfrie, malmbaserede stålfremstillingsproces. Det biprodukt, man får ved at anvende fossilfri el og brint i stedet for kul og koks i stålfremstillingen, er vand i stedet for CO2. Projektet har potentiale til at reducere Sveriges samlede CO2-udledning med 10 %. HYBRIT-projektet har fået bevilliget økonomisk støtte fra det svenske energiagentur.

www.hybritdevelopment.se 

Se også

Havmøllepark

Genanvendelige vindmøllevinger i Vattenfall-havmøllepark

I havmølleparken Hollandse Kust Zuid i Holland vil der blive brugt en ny type vindmøllevinger, der kan genanvendes. Vingerne er fremstillet af en ny type resin, som gør det nemmere at genind...

Læs hele artiklen

HYBRIT: Lager til fossilfri brint indviet i Luleå

SSAB, LKAB og Vattenfall har indviet HYBRIT’s pilotanlæg til lagring af fossilfri brint i Luleå i Sverige. Lageret, der er placeret i en grotte i klippemassivet, er verdens første af slagsen...

Læs hele artiklen
Vindmølleblade. Foto: Vattenfall/Ben Bladen

Udtjente hollandske vindmøllevinger bliver til nye ski

Vattenfall har sat sig som mål at genanvende alle nedtagne vindmøllevinger inden 2030 og 50 % af vingerne allerede inden 2025. Vindmøllevinger fra den hollandske vindmøllepark Irene Vorrink ...

Læs hele artiklen