Intelligent kombination af solcellepaneler og stribedyrkning

Vattenfall har fået tilladelse til at opføre en solcellepark i Almere i Holland, hvor kombinationen af solcellepaneler og stribelandbrug kan testes.

Opfyldelsen af klimamål kræver anvendelsen af vedvarende energi i stor skala. Dette optager plads både til lands og til søs. Det hollandske samfund har forbehold for at placere solcellepaneler på landområder, hvor der også kan produceres fødevarer. I Symbizon-projektet undersøger Vattenfall sammen med andre partnere kombinationen af en solcellepark og stribelandbrug med henblik på at opnå ny viden og indsigt i effektiv arealudnyttelse. Projektet gennemføres med finansiering af Top Sector Energy fra det hollandske økonomiministerium.

Formålet med det såkaldte Symbizon-projekt er at vise, at en intelligent kombination af solcellepaneler og stribedyrkning bevarer arealet til produktion af fødevarer, forbedrer dets økologiske egenskaber og samtidigt gør det til en rentabel forretningsmodel for Vattenfall og for landmanden.

Skiftevis paneler og afgrøder

"I solcelleparken skifter vi mellem panelrækker og striber, hvor der dyrkes forskellige afgrøder til økologisk landbrug. Det betyder, at der installeres meget færre solcellepaneler pr. hektar end normalt," siger Annemarie Schouten, Head of Solar Development Netherlands. "For at sikre et tilstrækkeligt udbytte af lyset bruger vi dobbeltsidede solcellepaneler. De opfanger det reflekterede lys fra jorden, afgrøderne og de tilstødende rækker og bruger det til at producere solenergi. Panelerne drejer også med solen for at maksimere udbyttet." Parken forventes at have en kapacitet på 0,7 MWp.

Sporing af solenergi

I løbet af det fireårige pilotprojekt vil der blive udviklet en algoritme til sporing af solenergi af innovationsorganisationen TNO, der sporer afgrøde- og energiudbytte samt påvirkningerne af striber med jordbrug, vejrudsigt, energipris og jordforhold, og algoritmen optimeres, hvor det er muligt, i samarbejde med Vattenfall og Aeres University of Applied Sciences.

Desuden overvåges solenergisporingssystemets effekt på høstudbytte, sygdomme og systemets brugervenlighed for landmanden af Aeres Hogeschool, ERF, det største private økologiske landbrug i Holland, og af Hemus, en fond, som ønsker at fremme omstillingen til naturinkluderende landbrug. Disse parter har allerede opnået omfattende erfaringer med stribelandbrug.

Vigtig milepæl

"Udstedelsen af tilladelsen er en vigtig milepæl for projektet," siger Annemarie Schouten. "Nu, hvor det er klart, at parken kan bygges, er det op til Vattenfall at beslutte, hvorvidt solcelleparken rent faktisk skal opføres. Denne beslutning forventes truffet ved udgangen af året, og hvis den falder positivt ud, vil anlægsarbejdet blive påbegyndt i starten af 2022."

 

Foto: Jorrit Lousberg.  Solcelleparken Gasselternijveen, Holland 

Se også

Havudsigt

Området ved havmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord undersøges for miner og bomber

Hen over sommeren sender Vattenfall et skib ud for at scanne havbunden i området ved havmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord. Det sker for at afdække potentielle u-eksploderede bomber og mine...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Konstruktionsdel til Hollandse Kust Zuid

Vattenfall påbegynder opførelsen af havmølleparken Hollandse Kust Zuid

Opførelsen af den 1,5 GW store havmøllepark Hollandse Kust Zuid er netop begyndt. Det første skib, der transporterer fundamenter ud til opførelsesstedet, er afgået i dag.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']