Havudsigt

Området ved havmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord undersøges for miner og bomber

Hen over sommeren sender Vattenfall et skib ud for at scanne havbunden i området ved havmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord. Det sker for at afdække potentielle ueksploderede bomber og miner fra første og anden verdenskrig på havbunden. 

Over tre dage vil en undervandsrobot undersøge havbunden i området, hvor havmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord kommer til at ligge. Robotten skal inspicere forskellige afvigelser, der tidligere er blevet observeret på havbunden, for at sikre at der ikke ligger bomber og miner fra første eller anden verdenskrig. Bliver der fundet nogen, skal disse bortsprænges. 

”Vores erfaring viser, at der kan være ueksploderede bomber eller miner fra første og anden verdenskrig gemt i mudder og tang på bunden af havet, og dem skal vi have fjernet. Vi regner med, at der er en cirka 50/50 sandsynlighed for, at vi kommer til at finde bomber eller miner, som skal sprænges,” fortæller Rasmus Juncher, Senior Geofysiker i Vattenfall.  

Søminer bortsprængt ved Vesterhav Nord havmøllepark 2018

Undervandsrobotten kan ved hjælp af et avanceret elektromagnetisk system identificere, hvor magnetfeltet i bunden afviger fra resten af havbunden, også selvom de er begravet op til et par meter under havbunden.  

Scanningen af havets bund foretages i tæt samarbejde med Søværnets Minørtjeneste, som deltager under hele inspiceringen. Skulle man finde bomber eller miner, skal de detoneres, hvilket kommer til at ske under kontrollerede forhold med Minørtjenesten i spidsen. 

”Det er noget meget komplekst udstyr, som tages i brug, når scanningen af havbunden påbegyndes. Undervandsrobotten vil også være udstyret med et kamera, sonarudstyr og en lille sandsuger, der kan blotlægge et område, så det er muligt at komme til de objekter, der er blevet dækket af sand gennem de seneste mange år,” siger Rasmus Juncher.  

Vattenfall fremlagde i 2020 et nyt design for parkerne, hvor møllerne var flyttet så langt fra kysten som muligt.  

De to havmølleparker vil øge den danske elproduktion væsentligt - nok til at dække det årlige elforbrug i ca. 350.000 danske husstande. De udgør dermed en væsentlig del af Danmarks grønne omstilling.  

Om Vindmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord:  

  • 350 MW produktionskapacitet fordelt på henholdsvis 20 og 21 styk 8,4 MW møller. 
  • Havmølleparken Syd og Nord kommer til at levere fossilfri energi til sammenlagt 350.000 danske husstande.  

Se også

Vattenfall og Hvide Sande Havn underskriver aftale om servicehavn

Torsdag den 7. oktober underskrev Vattenfall og Hvide Sande Havn en lejeaftale om havneareal til servicefaciliteter til havmølleparkerne Vesterhav og Horns Rev 3.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Vattenfall forpligter sig til forbud mod deponering og til at genanvende alle vindmøllevinger fra og med 2030

Vattenfall har fastlagt ambitiøse mål for håndteringen af udtjente vindmøllevinger. Virksomheden har med omgående virkning forpligtet sig til et forbud mod deponering af nedtagne vindmøllevi...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Vattenfall sælger otte små vindmølle- og solcelleparker

Den danske udvikler af vedvarende energi European Energy køber otte solcelle- og vindmølleparker af Vattenfall.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']