SAS, Vattenfall, Shell og LanzaTech skal undersøge mulighederne for produktion af syntetisk, bæredygtig flybrændstof

Vattenfall, SAS, Shell og LanzaTech vil i fællesskab undersøge produktion af verdens første syntetiske, bæredygtige brændstof til fly (SAF; Sustainable Aviation Fuel) ved hjælp af LanzaJetTM “Alcohol to Jet”-teknologien i stor skala i Sverige. I stedet for at bruge nyudvundet fossilt råmateriale i produktionsprocessen vil det syntetiske SAF-brændstof blive fremstillet af genindvundet CO2 fra fjernvarme og fossilfri el.

Målet er, at et nyt produktionsanlæg skal fremstille op mod 50.000 tons syntetisk SAF om året, under forudsætning af, at der træffes en investeringsbeslutning i et senere stadie. Det syntetiske SAF, også kendt som elektrobrændstof, vil blive produceret af genindvundet CO2 og fossilfri el ved hjælp af LanzaJet "Alcohol to Jet"-teknologien, der er udviklet af LanzaTech og det amerikanske energiministeriums Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). Når fuld produktion er oppe at køre, vil det kunne forsyne SAS med op mod 25 % af selskabets globale forbrug af bæredygtigt flybrændstof i 2030'erne.

First-Alcohol-to-Jet-facility-US-photo-LanzaTech-1920.jpg

En fælles undersøgelse har vist lovende resultater for projektet, og alle partnervirksomhederne er nu blevet enige om at gennemføre dybdegående analyser. Ambitionen er at idriftsætte det nye produktionsanlæg, der skal ligge nær Forsmark ved den svenske østkyst, på et tidspunkt mellem 2026 og 2027.

"SAS og bæredygtighed går hånd i hånd. Derfor er vi utroligt stolte af at være en del af dette enestående projekt, hvor ambitiøse bæredygtighedsmål og -dagsordener kombineres. Vores fælles forpligtelse til at finde metoder til at muliggøre produktion i stor skala af et mere bæredygtigt flybrændstof er en fantastisk mulighed for at sætte fart på kommercialiseringen af SAF og dermed SAS' omstilling frem mod brancheførende luftfart med nuludledning," siger Anko van der Werff, der er administrerende direktør og CEO for SAS.

"Dette initiativ viser potentialet for partnerskaber på tværs af brancher for at fremme dekarbonisering af en sektor, hvor CO2-reduktion er vanskelig. For at opnå hurtigere innovation, så det bliver muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Det er virkelig en god mulighed, og vi vil i fællesskab fortsætte med at udforske, hvordan vi kan producere elektrobrændstof med lav CO2-udledning til flyindustrien," siger Anna Borg, Vattenfalls CEO og administrerende direktør.

"Bæredygtigt flybrændstof rummer det største potentiale i forhold til at reducere udledningerne fra flyindustrien. Kun ved at samarbejde i dag på tværs af flyindustriens økosystem for at fremme de teknologier og den infrastruktur, der er nødvendig for at kunne producere SAF i stor skala, kan flysektoren opnå nuludledning inden 2050. Det er derfor, jeg i høj grad glæder mig over dette samarbejde om at udforske endnu en vej frem mod produktion af SAF,” siger Anna Mascolo, administrerende direktør for Shell Aviation.

"Flysektoren står overfor ufattelige udfordringer med at få de mængder af SAF, der er nødvendige for at kunne flyve bæredygtigt. Projektet her er starten på at kunne levere disse mængder, og ved at genanvende CO2 og fossilfri el har vi mulighed for at gøre det i hidtil uset skala. Vi er nødt til at nytænke  kulstof og, i kombination med fossilfri el, udnytte det til at skabe en ny, klimasikker fremtid for alle," siger Jennifer Holmgren, CEO for LanzaTech.

Formålet med projektet er at få produktionen af elektrobrændstof op at køre i Sverige. Virksomhederne har underskrevet en samarbejdsaftale og har aftalt, at Vattenfall skal undersøge fossilfri elforsyning, brintproduktion og CO2-genindvinding. Shell skal undersøge brændstofproduktion og logistik samt stå for indkøb af elekrobrændstof. LanzaTech skal bidrage med virksomhedens ekspertise inden for gasfermentering til fremstilling af ethanol fra indkommende gasstrømme, og samarbejdspartnere skal indgå licensaftaler på LanzaJet "Alcohol to Jet"-teknologien til omdannelse af ethanol til elektrobrændstof. SAS skal deltage som potentiel køber af elektrobrændstoffet.

Fakta:

  • Electrobrændstof er en type SAF (Sustainable Aviation Fuel).
  • Modsat fossile råmaterialer vil fossilfri el, genindvundet CO2 og vand være de eneste elementer i processen til fremstilling af elektrobrændstof. El vil primært blive brugt til at fremstille brint via elektrolyse. CO2 plus brint kan ved hjælp af LanzaTechs proces omdannes til ethanol, der derefter via LanzaJet Alcohol to Jet-processen omdannes til elektrobrændstof til fly.
  • I stedet for at blive udledt vil CO2'en fra et fjernvarmeanlæg blive indfanget og anvendt til fremstilling af elektrobrændstof. Når elektrobrændstof forbrændes i flymotorer, udledes den indfangede CO2 til atmosfæren efter at være blevet anvendt endnu engang. De råmaterialer, der efter planen skal anvendes, er fossilfri el fra det svenske elnet og CO2, der er indfanget fra Vattenfalls kraftvarmeværk i Uppsala, hvor der kan genindvindes omkring 200.000 tons CO2 om året.
  • Moderne fly er certificeret til at flyve med maksimalt 50 % SAF, afhængigt af produktionsmetoden, og den resterende halvdel skal være traditionelt flybrændstof.
  • Vores årligt planlagte SAF-produktion på 50.000 tons vil bidrage stærkt til det svenske nationale mål om fossilfri indenrigsflyvning og svarer til omkring 30 % af det jetbrændstof, der er nødvendigt for at nå dette mål.

Om Vattenfall
Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber, der i mere end 100 år har elektrificeret brancher, leveret energi til private hjem og moderniseret vores levevis gennem innovation og samarbejde. Nu vil vi gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Derfor fremmer vi overgangen til et bæredygtigt energisystem gennem initiativer inden for produktion af vedvarende energi og klimaintelligente energiløsninger til vores kunder. Vi har omkring 20.000 ansatte, og vi har primært aktiviteter i Sverige, Tyskland, Holland, Danmark og Storbritannien. Vattenfall er ejet af den svenske stat. For yderligere oplysninger: group.vattenfall.com/dk

Om SAS
SAS, Skandinaviens førende luftfartsselskab, med primærlufthavne i København, Oslo og Stockholm, flyver til destinationer i Europa, USA og Asien. Med rødder i den skandinaviske kulturarv og drevet af bæredygtige værdier har SAS som mål at være globalt førende inden for bæredygtig luftfart. For at opnå nuludledning af CO2 på hjemmemarkederne i 2030 og på globalt niveau inden 2050 vil SAS i løbet af de kommende år indkøbe en voksende andel af SAF, både ved selvforsyning i primærlufthavnene og ved leverandørforsyning til flyene på de lokationer, hvor SAS har aktiviteter. Yderligere oplysninger findes på www.sasgroup.net

Om Shell
Shell er et internationalt energiselskab med aktiviteter, der er opdelt i Upstream, Integrated Gas og Renewable samt Energy Solutions og Downstream. Vi samarbejder med kunder, virksomheder og andre om at håndtere udledningerne, også i sektorer, der er svære at dekarbonisere, såsom luftfart, skibstransport, vejtransport og industri. Shell har som mål at producere 2 mio. tons SAF inden 2025, og inden 2030 er målet, at mindst 10 % af det globale salg af flybrændstof skal være SAF.

Om LanzaTech
LanzaTech udnytter styrken fra biologi og big data til at udvikle klimasikre materialer og brændstoffer. LanzaTech har udviklet en platform, der omdanner affalds-CO2 til nye hverdagsprodukter, der ellers ville blive fremstillet af nyudvundne fossile råmaterialer. LanzaTechs første gasfermenteringsanlæg i kommerciel skala har produceret over 27 mio. gallons ethanol, hvilket svarer til at holde over 130.000 tons CO2 væk fra atmosfæren. Der er ved at blive bygget flere anlæg rundt omkring i verden. Yderligere oplysninger findes på www.lanzatech.com.

Se også

Varmeakkumulatortanken i fugleperspektiv

Tysklands største varmeakkumulator klar i startblokkene

Tysklands største varmeakkumulator skal idriftsættes i begyndelsen af næste år. Varmeakkumulatoren står på Vattenfalls område på kraftvarmeværket Reuter West i Berlin og fyldes nu med en van...

Læs hele artiklen

Vindenergi og biodiversitet forenes i havmøllepark Hollandse Kust West

Bæredygtig etablering af havvindmøller kan kun ske i harmoni med naturen og omgivelserne. Kritiske biodiversitetsundersøgelser, banebrydende innovationer og modifikationer af vindmøller gør,...

Læs hele artiklen

Vattenfalls vindkraft reducerer CO2-fodaftrykket

CO2-fodaftrykket fra Vattenfalls vindkraft er nu blevet reduceret til 13 gram pr. produceret kWh, sammenlignet med 15 gram i 2016, og den nedadgående tendens fortsætter kun. Den nye svenske ...

Læs hele artiklen