"De store virksomheder bør gå forrest i omstillingen"

"Fra ord til handling – sådan vil jeg gerne udtrykke forskellen på COP 26 i Glasgow for et år siden og COP 27." Vattenfalls Head of Sustainability, Annika Ramsköld, deltog i FN’s miljøkonference i Egypten. Her opsummerer hun sine indtryk:

COP27-skylten-Annika.jpg

"På bare tolv måneder er meget af det, der kun var løfter sidste år under COP 26, nu begyndt at blive til virkelighed. Eksempelvis er den tidligere så konservative cementindustri begyndt at åbne op og er klar til at gå i gang med den samme rejse som stålindustrien – med Vattenfall, LKAB og SSAB’s fælles HYBRIT-projekt i spidsen.

Store virksomheder gik sammen om at reducere kulforbruget

Eller se på First Movers Coalition; den sammenslutning af store globale virksomheder, som blev stiftet på COP 26 med Vattenfall som en af medstifterne, og som har til formål at reducere kulforbruget betydeligt i de industri- og transportsektorer, der er de allerstørste forbrugere af fossilt brændstof. Dengang var antallet af medlemmer 25. Nu, kun et år senere, er antallet vokset til 65!

Også på COP 27’s fire fokusområder kunne man mærke, at fokus ligger på at levere resultater og gennemføre tiltag. Det første område var netop implementering – at levere resultater på de forpligtelser, man påtog sig i Glasgow.

Det andet område var finansiering, og det tredje handler om de virkninger, den igangværende klimakrise allerede har skabt, og hvordan de ramte kompenseres, såkaldt "loss and damage". I mange tilfælde er de, der har bidraget mindst til klimakrisen – for eksempel små ø-nationer – dem, der er hårdest ramt.

Det fjerde fokusområde handlede om tilpasning. Finansieringen af omstillingen skal gå til teknologiudvikling, men også til at afbøde og kompensere for virkningerne af klimapåvirkningen. Jo langsommere omstilling, jo færre penge til teknologiudvikling og jo mere til tilpasning.

Annika-higlevel-meeting-speaker.jpg

Politikerne skal blive mere ambitiøse

Selvom meget under COP 27 var forsigtigt optimistisk, er netop det fjerde punkt noget, der giver mig en lidt gnavende uro i maven, ud over at omstillingen går for langsomt. De midler, der findes, er trods alt begrænsede, og finansieringen skal gennemføres så intelligent som muligt. Og politikerne skal blive mere ambitiøse for ikke at halte håbløst bagefter de virksomheder, der viser vejen frem.

Det er derfor, store virksomheder er så vigtige. Omstillingen skal ske hurtigt og på globalt plan, og store virksomheder bør gå forrest. Det er de store selskaber, der skal investere i fremtidens teknologi og kan fokusere på det langsigtede, når politiske valg med jævne mellemrum ændrer den politiske kurs. De store virksomheder kan og vil presse på, fordi forandring er det eneste, der kan fremtidssikre virksomheden.

Fossilfrit fra start til slut

Samtidig er det ikke nok, at alle virksomheder gennemfører forbedringer i deres egen lille boble. Samarbejde er centralt for omstillingen. På tværs af landegrænser, fra kontinent til kontinent, mellem tidligere bitre konkurrenter og på tværs af brancher. Information skal deles, og værdikæder skal opbygges. Derudover skal alle værdikæder være fossilfrie. Hele vejen fra råmateriale til slutprodukt og videre til levering til kunden, og hvordan produktet behandles efter udløbet af levetiden og derefter genanvendes eller får nyt liv.

Billede fra COP 27. Fra venstre: Thomas Møller (Alfa Laval), Robert Watt (SEI-Stockholm Environmental Institute), Martina Montesino Malmberg (Energimyndigheden), Johan Forssell (bistands- og udenrigshandelsminister), Annika Ramsköld (Vattenfall) og Martin Pei (SSAB)

Fossilfri el en forudsætning

En af forudsætningerne for at kunne opbygge den type værdikæder, og dermed i det hele taget kunne gennemføre omstillingen, er, at der er adgang til fossilfri el. Og for at virksomheder som Vattenfall kan levere fossilfri el, skal stål- og cementindustrien også være fossilfri. Hvorfor? Fordi fundamenterne til vores vindmøller og elmaster jo består af cement. Og fordi vindmølletårne, ligesom elmaster, er af stål. Hvis man skal pege på en ting, som mange bragte på bane i de dage, hvor jeg var på COP 27, så er det netop, at det hele hænger sammen.

Det er derfor, det er så vigtigt, at vi samarbejder – såvel virksomheder som myndigheder og politikere – og på tværs af landegrænser.”

Annika Ramsköld, Head of Sustainability, Vattenfall

Se også

Annika Ramsköld, Head of Sustainability, Vattenfall

Vattenfalls Annika Ramsköld deltager i COP 27

Nu går FN’s klimakonference COP 27 i gang. Vattenfall er repræsenteret af Head of Sustainability Annika Ramsköld, som deltager i flere møder på højt niveau. Vattenfall indgår også nye forpli...

Læs hele artiklen
Vattenfall har leveret 32 hurtigladere til Tide Bus i Vejle

Vattenfall leverer hurtigladning til Vejles bybusser

Vattenfall har leveret 32 hurtigladere til Tide Bus i Vejle. Leverancen er Vattenfalls første power-as-a-service-projekt inden for passagerbefordring i Danmark og har bidraget til grundlaget...

Læs hele artiklen

Rejsegilde i Hvide Sande markerer milepæl

I 2021 besluttede Vattenfall at anvende Hvide Sande som knudepunkt for serviceringen af tre af selskabets havmølleparker. Den 16. november kunne Vattenfall holde rejsegilde, og bygningen for...

Læs hele artiklen