Anlægget, der er placeret i en grotte i klippemassivet

HYBRIT: En milepæl er nået – pilotanlæg til lagring af brint er idriftsat

SSAB, LKAB og Vattenfalls HYBRIT-pilotanlæg til lagring af fossilfri brint er nu idriftsat i Luleå i Sverige. Anlægget, der er placeret i en grotte i klippemassivet, er verdens første lager til opbevaring af fossilfri brint. Den toårige testperiode starter nu og fortsætter frem til 2024, hvilket betyder, at HYBRIT har taget endnu et vigtigt skridt i udviklingen af den samlede værdikæde for fossilfri jern- og stålproduktion.

Efter indvielsen af pilotanlægget i juni blev der gennemført indledende trykprøvninger med vand, som bekræftede anlæggets mekaniske stabilitet, tæthed og trykkapacitet. Lageranlægget blev derefter fyldt med brint og nåede endda det maksimale driftstryk på 250 bar. Idriftsættelsen af pilotanlægget i Svartöberget har vist, at lageret fungerer efter hensigten og opfylder alle sikkerhedskrav.

"Det faktum, at denne teknologi nu fungerer, er en fantastisk nyhed og en vigtig milepæl i udviklingen af en fossilfri værdikæde for malmbaseret jern- og stålproduktion. Anvendelsen af brintlagring i stor skala betyder, at industrien vil få en mere robust og planmæssig levering af brint, der er baseret på fossilfri el, selvom elnettet bliver mere afhængigt af vejret. Det gør det muligt for os at udnytte vores fossilfrie vindenergiproduktion på en meget effektiv måde og lagre brinten, når det blæser meget," forklarer Mikael Nordlander, som er Vattenfalls Director Industry Decarbonisation.

"Det er meget positivt for os, at pilotanlægget til lagring af brint er oppe at køre, og at teknologien indtil videre har fungeret, som den skal. Det er endnu en vigtig milepæl. Nu vil vi gennemføre planen med testkampagner og indsamling af vigtige data og viden for at gøre det muligt at drive et anlæg i fuld skala," siger Martin Pei, CTO hos SSAB.

"Brint og lagring af den er centrale elementer i vores omlægning. Om bare fire år vil HYBRIT-teknologien blive brugt til produktion af fossilfri jernsvamp i stor skala på det første demoanlæg i Gällivare. LKAB bliver en af Europas største brintproducenter, og dette pilotprojekt kommer til at bidrage med værdifuld viden til det fortsatte arbejde med at skabe verdens første fossilfri værdikæde for jern- og stålindustrien," siger Lars Ydreskog, som er Director of Strategic Projects hos LKAB.

Teknologien til lagring af gas i en underjordisk klippehule kaldes Lined Rock Cavern (LRC) og indebærer, at hulevæggene beklædes med et forseglingslag. LRC'er er blevet grundigt afprøvet med naturgas, men pilotanlægget i Luleå er det første i verden, hvor man har testet teknologien med gentagen indfyldning og udtømning af brint.

Pilotanlægget er 100 kubikmeter stort, og på et senere tidspunkt kan det være nødvendigt at have mellem 100.000 og 120.000 kubikmeter tryksat brint i fuldskalalagring. Det betyder, at vi kan lagre op til 100 GWh el i form af brint, hvilket er nok til at forsyne en jernsvampfabrik i fuld størrelse i omkring 3-4 dage.

HYBRIT-initiativet blev lanceret i 2016 af de tre ejere; SSAB, LKAB og Vattenfall. Brintlagringsanlægget kommer til at spille en meget vigtig rolle i hele værdikæden for produktion af fossilfri jern og stål. Ved at producere fossilfri brint i perioder, hvor der er masser af el, for eksempel når det blæser meget, og bruge lagret brint, når elnettet er under pres, kan man opnå en stabil produktion af jernsvamp, som er råmaterialet til fossilfrit stål.

Fakta om HYBRIT:

  • HYBRIT-initiativet blev lanceret i 2016 af de tre ejere; SSAB, LKAB og Vattenfall.
  • Med HYBRIT-initiativet har SSAB, LKAB og Vattenfall som mål at udvikle en helt fossilfri værdikæde fra mine til færdigt stål, med fossilfrie piller, fossilfri el og brint.
  • Pilotanlægget til produktion af fossilfri jernsvamp i Luleå blev idriftsat den 31. august 2020.
  • Den 24. marts 2021 blev Gällivare i Sverige valgt som lokation for det planlagte demoanlæg til produktion i industriel skala. Jernsvampen bruges til at fremstille stål i næste trin.
  • I maj 2021 påbegyndtes opførelsen af et lageranlæg til fossilfri brint i pilotskala ved siden af HYBRIT-pilotanlægget til direkte reduktion i Luleå. Lageranlægget blev idriftsat i sensommeren 2022.
  • I august 2021 producerede SSAB verdens første fossilfrie stål, der blev produceret ved hjælp af HYBRIT-teknologi og leveret til kunden. Testleverancen er et vigtigt skridt frem mod en helt fossilfri værdikæde for jern- og stålproduktion og en milepæl for HYBRIT-samarbejdet mellem SSAB, LKAB og Vattenfall.
  • Hybrit Development AB er en forsknings- og teknologiudviklingsvirksomhed, der skal levere løsninger til anlæggene. Den teknologiske udvikling vil finde sted i tæt samarbejde med holdingselskaberne. 
  • Stålindustrien tegner sig i dag for 7 % af den samlede globale CO2-udledning. Ved hjælp af HYBRIT-teknologi kan SSAB bidrage til at reducere Sveriges CO2-udledninger med 10 % og Finlands med 7 %.
  • Når LKAB’s omlægning er afsluttet, vil den ved hjælp af HYBRIT-teknologi reducere udledningerne i den globale stålindustri med 40-50 millioner tons kuldioxid om året. Det svarer til alle Sveriges årlige udledninger af drivhusgasser.

Se også

Bil der tænker brint

Kør videre med brint i tanken

Sammen med eldrift anses bæredygtig brint for at være den største mulighed, når det gælder reduktion af CO2-udledning fra vejtrafik og anden transport. Vattenfall arbejder allerede på adskil...

Læs hele artiklen
Brintanlæg

Fem måder at reducere CO2-udledninger på med brint

Brint findes i rigelige mængder stort set overalt og kan erstatte fossile brændsler i en række industrielle processer, materialer og produkter og derved reducere udledninger af CO2.

Læs hele artiklen
Havvindkraftværk. Foto: Getty Images
Getty Images

Sådan bliver vindkraft til energi, der kan planlægges - med brint

Nye teknologier skal gøre vindkraft til en mere forudsigelig energikilde. Flere aktører er i øjeblikket ved at udvikle produktion og lagring af brint fra vindkraft – så den overskydende ener...

Læs hele artiklen