HYBRIT: Lager til fossilfri brint indviet i Luleå

SSAB, LKAB og Vattenfall har indviet HYBRIT’s pilotanlæg til lagring af fossilfri brint i Luleå i Sverige. Lageret, der er placeret i en grotte i klippemassivet, er verdens første af slagsen. Indvielsesceremonien markerer starten på testperioden på to år, der udløber i 2024.

HYBRIT-initiativet blev lanceret i 2016 af de tre ejere; SSAB, LKAB og Vattenfall. Brintlagringsanlægget kommer til at spille en meget vigtig rolle i hele værdikæden for produktion af fossilfri jern og stål. Når man kan producere fossilfri brint i perioder, hvor der er masser af el, for eksempel når det blæser meget, og bruge lagret brint, når elsystemet er under pres, kan man opnå en stabil produktion af jernsvamp, som er råmaterialet til fossilfrit stål.

9c7f7e328811ce84_org-1920.jpg

"Sverige vil skabe nye jobs ved at gå i spidsen for klimaomstillingen, og HYBRIT er et godt eksempel på, hvordan man kan gøre det ved hjælp af grøn teknologi og innovation. Når vi bygger fremtidens energisystem, skal vi både udnytte mulighederne for at lagre energi og sikre, at store energiforbrugere har mulighed for fleksibilitet i forbruget. Det er præcis det, HYBRIT gør med det unikke brintlager," siger den svenske minister for energi og digital udvikling Khashayar Farmanbar.

"Vi vil udvikle HYBRIT, så det passer til fremtidens elsystem, med mere vejrafhængig elproduktion. Lagringsanlægget er enestående, og det er udtryk for, at HYBRIT-initiativet endnu engang er på forkant med den fossilfri omstilling. HYBRIT er et meget vigtigt initiativ i forhold til at håndtere klimaudfordringen og gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation," siger Andreas Regnell, bestyrelsesformand for HYBRIT Development AB (HDAB) og Vattenfalls Senior Vice President og Head of Strategic Development.

"SSAB har mulighed for at omlægge vores aktiviteter og reducere 10 % af Sveriges samlede CO2-udledninger samt 7 % af Finlands, og det vil bringe os et skridt nærmere vores mål. Brintlagringsanlægget er en vigtig brik i puslespillet om at sikre stabil stålproduktion, og det er en milepæl i udviklingen af HYBRIT," siger SSAB's CTO Martin Pei.

"Brint og lagring af den er centrale elementer i vores omlægning. Om fire år vil HYBRIT-teknologien blive brugt i stor skala på det første demonstrationsanlæg i Gällivare, og planen er derefter at bygge flere jernsvampfabrikker. LKAB vil derfor skulle blive en af Europas største brintproducenter, og dette pilotprojekt vil bidrage med værdifuld viden til det fortsatte arbejde med at skabe verdens første fossilfri værdikæde for jern- og stålindustrien," siger Lars Ydreskog, Director of Strategic Projects hos LKAB.

HYBRIT-Hydrogen-storage-the-foundation-(1)-1920.jpg

"Pilotanlægget er vigtigt for virkelig at kunne teste og forstå, hvordan brintlagring i stor skala fungerer. Lagring af brint vil være en vigtig brik i puslespillet med at skabe en fossilfri værdikæde for jern- og stålindustrien, men også i et fremtidigt robust elsystem," påpeger Klara Helstad, Head of Sustainable Industry Unit hos det svenske energiagentur.

Teknologien til lagring af gas i en specielt udformet grotte (LRC; Lined Rock Cavern) er veldokumenteret og har været anvendt i Sydsverige i omkring 20 år til opbevaring af naturgas. Nu tager teknologien et skridt fremad med udviklingen af et anlæg til lagring af brint, og lagringsanlægget vil også blive anvendt mere dynamisk, idet det vil blive fyldt og tømt i takt med brintproduktionen.

aa9e62b16cb2291c_org-1920.jpg

Pilotanlægget er på 100 kubikmeter. På et senere tidspunkt kan det blive nødvendigt med et brintlager i fuld skala på 100.000 til 120.000 kubikmeter, og i så fald vil det blive muligt at lagre op til 100 GWh el, der er konverteret til brint, hvilket er tilstrækkeligt til at forsyne en jernsvampfabrik i fuld skala i 3-4 dage.

Ved hjælp af HYBRIT-teknologi kan SSAB reducere Sveriges CO2-udledninger med 10 %. SSAB, LKAB og Vattenfall investerer i alt omkring 259 millioner svenske kroner i selve brintlageret, fordelt på tre lige store dele, og det svenske energiagentur bidrager med 72 millioner svenske kroner.

Fakta om brintlageret:

  • Opførelsen af brintlageret begyndte i maj 2021. Brintlagring vil blive testet i lageret ved hjælp af en velkendt teknologi, der kaldes LRC (Lined Rock Cavern). Det betyder, at gassen opbevares under jorden i en grotte, hvor væggene er beklædt med et udvalgt materiale, der fungerer som forseglingslag.
  • Den fossilfri brint produceres med fossilfri el ved hjælp af vandelektrolyse.
  • Det er vigtigt at bygge i klipper af en type, der bevarer sine gode egenskaber. For eksempel består grundfjeldet i Svartöberget hovedsageligt af amfibolit med elementer af pegmatit og rød granit.
  • Grotten i Svartöberget, hvor gassen opbevares, ligger ca. 30 meter under jorden og 100 meter fra indgangen.

Læs mere om HYBRIT

Se også

Anlægget, der er placeret i en grotte i klippemassivet

HYBRIT: En milepæl er nået – pilotanlæg til lagring af brint er idriftsat

SSAB, LKAB og Vattenfalls HYBRIT-pilotanlæg til lagring af fossilfri brint er nu idriftsat i Luleå i Sverige. Anlægget, der er placeret i en grotte i klippemassivet, er verdens første lager ...

Læs hele artiklen

Vattenfall og CAKE afslører skjulte CO2-kilder ved produktion af en elektrisk motorcykel

Det førende europæiske energiselskab Vattenfall og CAKE, der producerer elmotorcykler, skaber klimabevidsthed ved at vise CO2-fodaftrykket ved hjælp af en terning. "Fossilfrie køretøjer bety...

Læs hele artiklen
Varmeakkumulatortanken i fugleperspektiv

Tysklands største varmeakkumulator klar i startblokkene

Tysklands største varmeakkumulator skal idriftsættes i begyndelsen af næste år. Varmeakkumulatoren står på Vattenfalls område på kraftvarmeværket Reuter West i Berlin og fyldes nu med en van...

Læs hele artiklen