Dekarbonisering af industrien

HYBRIT; et samarbejde mellem SSAB, LKAB og Vattenfall

Fossilfrit stålit’s happening

Kokskul har været en vigtig komponent i stålproduktionen i over 1000 år. I dag gør det sektoren til en af de største udledere af CO2. Men der er alligevel ved at ske forandringer. HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) – et samarbejde mellem stålproducenten SSAB, mineselskabet LKAB og Vattenfall – har som mål at omlægge processen.

En ny stålproduktionsmetode

Sammen med LKAB og SSAB har vi startet HYBRIT – et initiativ for fossilfrit stål.

Vejen til fossilfrit stål

HYBRIT - den største forandring af stålproduktion i over tusind år. Se videoer om projektet (på engelsk).

En ny stålproduktionsproces skal eliminere CO2

HYBRIT kan reducere Sveriges CO2-udledninger med 10 % og Finlands med 7 %, hvis produktionen implementeres i fuld skala. I 2018 blev opførelsen af et pilotanlæg påbegyndt i Luleå i Sverige. Den fossilfri proces til stålproduktion i fuld skala skal efter planen være klar inden 2035.

Målet er at dekarbonisere stålindustrien ved at udskifte kokskul (der traditionelt anvendes i stålproduktionen til at omdanne jernmalm til jern) med brint, der er fremstillet af fossilfri el (primært fra vindenergi) og vand. En proces, der kaldes direkte reduktion, kommer til at erstatte den nuværende højovnsproces. Restproduktet vil være vand, der kan genindvindes til produktion af brint.

Nyheder om HYBRIT

Hybrit fossilfrit brintreduceret svampjern. Fotograf: Åsa Bäcklin
Fotograf: Åsa Bäcklin

HYBRIT: SSAB, LKAB og Vattenfall er de første i verden, der producerer brintreduceret jernsvamp

SSAB, LKAB og Vattenfall har nu produceret verdens første brint-reducerede jernsvamp i pilotskala. Det teknologiske gennembrud i HYBRIT-initiativet fjerner omkring 90 % af udledningerne i fo...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Ren energi illustration

HYBRIT: Opførelsen af et brintlager til 25 mio. euro påbegyndt i Luleå i Sverige

SSAB, LKAB og Vattenfall har påbegyndt opførelsen af et klippehulelager til fossilfri brint til HYBRITs pilotanlæg i Luleå i det nordlige Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Cecilia Hellner

Vattenfall og HYBRIT i fokus på FN's klimakonference

Nu er FN's klimakonference COP25 i fuld gang. Vattenfall er på pletten for at inspirere andre til at reducere afhængigheden af fossile brændsler i industrien.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Relateret indhold

To Preem-medarbejdere på et raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Vattenfall og Preem udvikler et fossilfrit brintanlæg.

Vandmolekyler

Brints potentiale til at dekarbonisere forskellige industrier og sektorer er stort.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

Klima er en central del af vores virksomhedsstrategi og Vattenfalls formål.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.