Dekarbonisering af industrien

HYBRIT; et samarbejde mellem SSAB, LKAB og Vattenfall

Fossilfrit stålit’s happening

Kokskul har været en vigtig komponent i stålproduktionen i over 100 år. I dag gør det sektoren til en af de største udledere af CO2. Men der er alligevel ved at ske forandringer. HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) – et samarbejde mellem stålproducenten SSAB, mineselskabet LKAB og Vattenfall – har som mål at omlægge processen.

En ny stålproduktionsproces skal eliminere CO2

HYBRIT kan reducere Sveriges CO2-udledninger med 10 % og Finlands med 7 %, hvis produktionen implementeres i fuld skala. I 2018 blev opførelsen af et pilotanlæg påbegyndt i Luleå i Sverige. Den fossilfri proces til stålproduktion i fuld skala skal efter planen være klar inden 2035.

Målet er at dekarbonisere stålindustrien ved at udskifte kokskul (der traditionelt anvendes i stålproduktionen til at omdanne jernmalm til jern) med brint, der er fremstillet af fossilfri el (primært fra vindenergi) og vand. En proces, der kaldes direkte reduktion, kommer til at erstatte den nuværende højovnsproces. Restproduktet vil være vand, der kan genindvindes til produktion af brint.

Nyheder om HYBRIT

Cecilia Hellner

Nu er FN's klimakonference COP25 i fuld gang. Vattenfall er på pletten for at inspirere an...

Nyhed
Fremstilling af fossilfrit stål. Illustration: SSAB

SSAB, LKAB og Vattenfall, som er ejerne bag HYBRIT-initiativet, investerer 150 millioner s...

Nyhed
Stålværk

SSAB, LKAB og Vattenfall, som er ejerne bag HYBRIT-initiativet, deltager i Leadership Grou...

Nyhed

Relateret indhold

Cementa-fabrik i Degerhamn i Sverige. Foto: Cementa
Cementa

Cementa og Vattenfall har gennemført et pilotprojekt om elektrificeret cementproduktion.

To Preem-medarbejdere på et raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Vattenfall og Preem udvikler et fossilfrit brintanlæg.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

Se også

Vores tiltag for at reducere CO2-udledningerne er meget omfattende og mangeartede.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.