Dekarbonisering af industrien

HYBRIT; et samarbejde mellem SSAB, LKAB og Vattenfall

Kokskul har været en vigtig komponent i stålproduktionen i over 1000 år. I dag gør det sektoren til en af de største udledere af CO2. Men der er alligevel ved at ske forandringer. HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) – et samarbejde mellem stålproducenten SSAB, mineselskabet LKAB og Vattenfall – har som mål at omlægge processen.

I juli 2021 gennemførte SSAB Oxelösund med succes valsningen af det første stål, der er produceret ved hjælp af HYBRIT-teknologien, hvilket vil sige, at stålet blev produceret med 100 % brint i stedet for kul og koks.

En ny stålproduktionsmetode

Sammen med LKAB og SSAB har vi startet HYBRIT – et initiativ for fossilfrit stål.

Vejen til fossilfrit stål

HYBRIT - den største forandring af stålproduktion i over tusind år. Se videoer om projektet (på engelsk).

En ny stålproduktionsproces skal eliminere CO2

HYBRIT kan reducere Sveriges CO2-udledninger med 10 % og Finlands med 7 %, hvis produktionen implementeres i fuld skala. I 2018 blev opførelsen af et pilotanlæg påbegyndt i Luleå i Sverige. Den fossilfri proces til stålproduktion i fuld skala skal efter planen være klar inden 2035.

Målet er at dekarbonisere stålindustrien ved at udskifte kokskul (der traditionelt anvendes i stålproduktionen til at omdanne jernmalm til jern) med brint, der er fremstillet af fossilfri el (primært fra vindenergi) og vand. En proces, der kaldes direkte reduktion, kommer til at erstatte den nuværende højovnsproces. Restproduktet vil være vand, der kan genindvindes til produktion af brint.

I sommeren 2022 blev lageret til fossilfri brint i bjergmassivet ved Luleå indviet. Lageret er en vigtig del af værdikæden for fossilfri jern- og stålfremstilling

Nyheder om HYBRIT

Anlægget, der er placeret i en grotte i klippemassivet

HYBRIT: En milepæl er nået – pilotanlæg til lagring af brint er idriftsat

SSAB, LKAB og Vattenfalls HYBRIT-pilotanlæg til lagring af fossilfri brint er nu idriftsat i Luleå i Sverige. Anlægget, der er placeret i en grotte i klippemassivet, er verdens første lager ...

Læs hele artiklen

HYBRIT: Lager til fossilfri brint indviet i Luleå

SSAB, LKAB og Vattenfall har indviet HYBRIT’s pilotanlæg til lagring af fossilfri brint i Luleå i Sverige. Lageret, der er placeret i en grotte i klippemassivet, er verdens første af slagsen...

Læs hele artiklen
Andreas Regnell, SVP Strategic Development hos Vattenfall og formand for HYBRIT & Frans Timmermans, ledende næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den europæiske grønne pagt

HYBRIT modtager støtte fra EU’s Innovationsfond

HYBRIT-projektet modtager 143 mio. euro fra EU’s Innovationsfond til en industriel og kommerciel demonstration af en komplet værdikæde for brintbaseret jern- og stålfremstilling, fra mine ti...

Læs hele artiklen

Relateret indhold

To Preem-medarbejdere på et raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Vattenfall og Preem udvikler et fossilfrit brintanlæg.

Vandmolekyler

Brints potentiale til at dekarbonisere forskellige industrier og sektorer er stort.

Et fly fra SAS

Vi samarbejder med SAS, Shell og LanzaTech om produktion af bæredygtigt flybrændstof.

Se også

Klima er en central del af vores virksomhedsstrategi og Vattenfalls formål.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.