HYBRIT modtager støtte fra EU’s Innovationsfond

HYBRIT-projektet modtager 143 mio. euro fra EU’s Innovationsfond til en industriel og kommerciel demonstration af en komplet værdikæde for brintbaseret jern- og stålfremstilling, fra mine til fossilfrit stål.

HYBRIT-initiativet, der drives af Vattenfall, SSAB og LKAB, er det eneste jern- og stålprojekt, der har fået støtte i Innovationsfondens første indkaldelse af store projekter. Tilskudsaftalen, i alt 143 mio. euro, blev underskrevet af parterne ved en officiel ceremoni, der blev afholdt i Stockholm den 1. april. 

EU’s Innovationsfond er et af verdens største finansieringsprogrammer til demonstration af innovative lavemissionsteknologier, der bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser. Den Europæiske Union investerer i alt mere end €1,1 mia. i syv projekter, der dækker en lang række relevante sektorer til dekarbonisering af den europæiske industri og energisektorer, såsom kemikalier, stål, cement, raffinaderier samt el og varme.

Andreas Regnell, SVP Strategic Development hos Vattenfall og formand for HYBRIT & Frans Timmermans, ledende næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den europæiske grønne pagt

Andreas Regnell, SVP Strategic Development hos Vattenfall og formand for HYBRIT & Frans Timmermans, ledende næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den europæiske grønne pagt

"HYBRIT baner vejen for en fundamental forandring af den globale stålindustri. Det viser også, hvor hurtigt den grønne omstilling kan ske: For et par år siden lød muligheden for at producere emissionsfrit stål som ren science fiction. Nu kommer der grønt stål på markedet. Støtten fra Innovationsfonden vidner om denne teknologis betydning og potentiale, og Europa-Kommissionen er overbevist om, at dette banebrydende projekt vil styrke EU’s overordnede konkurrenceevne. Grønt stål er fremtiden, og den fremtid er her allerede," siger Frans Timmermans, ledende næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den europæiske grønne pagt.

HYBRIT fik støtte til yderligere at fremme udviklingen i retning af at eliminere udledninger fra jern- og stålproduktion ved at bruge fossilfri brint til direkte reduktion af jernmalm i processen. Fremadrettet vil projektet fortsætte med at bevise den tekniske og kommercielle bæredygtighed af HYBRIT-værdikæden, bl.a. med (1) en demonstration af den direkte reduktionsproces for brint, herunder fossilfri brintproduktion i Gällivare, Sverige, (2) en demonstration af elektrisk smeltning af brintbaseret direkte reduceret jern og (3) en demonstration af en fossilfri produktion af DR-træpiller til brintreduktionsprocessen.

"Vi er meget taknemmelige for støtten og tilliden til HYBRIT, og vi er stolte af at industrialisere verdens første helt fossilfri værdikæde for jern- og stålproduktion. Vattenfall er fast besluttet på at nå en fossilfri levevis inden for én generation, og HYBRIT-teknologien er afgørende for at nå dette mål," siger Andreas Regnell, SVP Strategic Development hos Vattenfall og formand for HYBRIT.

"Vi er glade for at modtage dette væsentlige bidrag fra EU’s Innovationsfond til vores fortsatte rejse mod at transformere jern- og stålindustrien. Med den kommende fabrik i Gällivare vil vi etablere et førsteklasses anlæg og en proces til produktion af fossilfri jernsvamp i en industriel skala. Det vil vise HYBRIT-teknologiens sande potentiale og bane vejen for konkurrencedygtig produktion af fossilfrit stål og en bæredygtig fremtid," siger Lars Ydreskog, Senior Vice President Strategic Projects, LKAB.

"Vi vil gerne takke EU’s Innovationsfond for deres tillid til HYBRIT-initiativet samt for muligheden for at skabe en helt fossilfri værdikæde fra mine til stål. SSAB står i spidsen for den grønne omstilling i stålindustrien, og bakket op af de gennembrud, der allerede er opnået, har vi nu ønsket at sætte fart på omstillingen og dermed reducere vores udledningsaftryk endnu hurtigere, nu med et mål om omkring 2030. Afbødning af klimaforandringer er af største prioritet, og der er ingen tid at spilde," siger Martin Pei, CTO hos SSAB.

HYBRIT-teknologien, som er et vigtigt skridt frem mod fossilfri stålfremstilling, er et vigtigt initiativ til at nå EU’s klimamål. Projektet fik støtte fra EU’s Innovationsfond for dets potentiale til at bidrage til den svenske industris omstilling og muligheden for at afhjælpe klimaændringerne.

Om HYBRIT

  • "HYBRIT-demonstrationsprojektet" erstatter kulbaserede højovne med direkte brintbaseret reduktionsteknologi. HYBRIT-initiativet vil demonstrere en komplet industriel værdikæde for fossilfri brintbaseret jern- og stålfremstilling.
  • Projektet kommer til at producere ca. 1,35 millioner tons brintreduceret jern (jernsvamp) om året, der skal bruges til fremstilling af råstål, hvilket svarer til ca. 25 % af Sveriges samlede produktion. Det vil reducere udledningen af drivhusgasser med 14,3 mio. ton CO2 i løbet af de første 10 års drift i henhold til beregningsmodellen fra Innovationsfonden.
  • Der vil blive etableret et nyt anlæg til den første brintbaserede direkte reduktion med 500 MW fossilfri elektrolyse i Gällivare. SSAB vil desuden udskifte sine højovne med en elektrisk ovn i Oxelösund.
  • HYBRIT vil desuden demonstrere levedygtigheden af de teknologier, der er nødvendige for at smelte hydrogenreduceret jern til råstål. Projektet vil således føre til en komplet energiomlægning af den malmbaserede stålproduktion i takt med, at adgangen til vedvarende energi øges.
  • HYBRIT-demonstrationsprojektet er blevet tildelt i alt € 143 millioner fra EU’s Innovationsfond. Tilskuddet består af € 108 millioner (Hybrit Development AB) til demonstration af den direkte brintreduktionsproces, herunder fossilfri brintproduktion i Gällivare, yderligere € 30 millioner (SSAB) til demonstration af elektrisk smeltning af brintbaseret direkte reduceret jern i Oxelösund og endeligt € 5 millioner (LKAB) til demonstration af fossilfri produktion af DR-træpiller til brintreduktionsprocessen.
  • SSAB, LKAB og Vattenfall har indgået et unikt samarbejde om at ændre den svenske jern- og stålindustri grundlæggende. Under navnet HYBRIT samarbejder vi om en fossilfri fremtid.

Se også

Ledningskorridor

Stort fokus på biodiversitet

Den 22. maj er den europæiske biodiversitetsdag – et emne, der hænger tæt sammen med klimaudfordringen. Josefin Blanck, strategisk miljørådgiver hos Vattenfall, oplever, at der kommer stadig...

Læs hele artiklen
Natur i et bymiljø

Vattenfall er endnu engang nummer et inden for biodiversitet

Vattenfall indtager endnu engang førstepladsen på Ecogains biodiversitetsindeks. Nogle af de største virksomheder i Europa er blevet evalueret, og Ecogain har vurderet biodiversitetsresultat...

Læs hele artiklen

Vattenfall får endnu engang topkarakterer for sine resultater inden for bæredygtighed

Vattenfalls bæredygtighedsresultater har endnu engang fået den højeste vurdering – platin – i rangeringen fra EcoVadis, som er førende inden for bæredygtighedsvurderinger. Prisen understrege...

Læs hele artiklen