Stort fokus på biodiversitet

Den 22. maj er den europæiske biodiversitetsdag – et emne, der hænger tæt sammen med klimaudfordringen. Josefin Blanck, strategisk miljørådgiver hos Vattenfall, oplever, at der kommer stadigt større fokus på emnet.

Josefin Blanck har på tæt hold fulgt, hvordan interessen for biodiversitet er steget. Vattenfall har vedtaget nye mål for biodiversitet, og Josefin Blanck har bemærket en kraftig stigning i eksterne forespørgsler om emnet, der er en udfordring, med en tæt sammenhæng med klimaforandringerne.

"Hvis vi ikke løser klimaspørgsmålet, har vi ingen chance for at stoppe den negative udvikling, vi oplever, hvor arter uddør, og økosystemer nedprioriteres. På den anden side har vi, som IPCC-rapporterne også har påvist, også brug for stabile og modstandsdygtige økosystemer for at kunne håndtere klimaforandringerne. Vi kan ikke arbejde med disse emner som parallelle spor; i den bredere systemøkologiske debat er det åbenlyst, at vi ikke længere kan tale om biodiversitet og klima – vi taler om hele planetens grænser", påpeger Josefin Blanck.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_biodiversity_calypso_bulbosa-1920.jpg

Energiselskaber har et ansvar

Energiselskaber kan ikke sige sig fri for ansvar i forhold til biodiversitet. En stor del af produktionen er afhængig af sol, vind og vand, og højspændingsledninger er en mere eller mindre integreret del af naturen.

"Hvis vi ikke håndterer vores omgivelser rigtigt, påvirker det vores muligheder for at drive virksomhed. Vi er så tæt forbundet med lokalområderne og samfundet som helhed, at vi er nødt til at bidrage til at værne om de omgivende økosystemer. Vi har mange års erfaring med at arbejde med disse emner, og vi har derfor stor erfaring i at integrere naturbeskyttelse og biodiversitet i udformningen af projekter, både når vi bygger nye anlæg og under drift," siger Josefin Blanck.

Hun påpeger, at hvis man ikke inkluderer biodiversitet i beregningerne, vil projekter, der skal gennemføres, ikke nå videre end planlægningsstadiet.

"Hvis man for eksempel konstaterer ørne eller en anden beskyttet art i et projektområde og ikke håndterer det korrekt, så bliver projektet ikke til noget, eller det bliver som minimum betydeligt forsinket. Det koster både penge og forhindrer os i at nå vores klimamål."

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_biodiversity_golden_eagle-1920.jpg

Vind, vand og elnet

Vattenfall arbejder med biodiversitet i alle aktiviteter, men Josefin Blanck nævner især tre områder, hvor biodiversitet er et særligt vigtigt emne: vandkraft, vindenergi og eldistribution.

"Der er mange forskellige typer biodiversitetsprojekter i gang i alle dele af virksomheden. Inden for vindenergi ser vi blandt andet på de stenkonstruktioner, der bygges op omkring fundamenterne til havvindmøller for at beskytte mod erosion, og vi kigger på, hvordan de kan skabe kunstige miljøer, der gavner visse arter, heriblandt torsk. Vi har for nylig indgået et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der fokuserer på at udarbejde strategier til gavn for forskellige arter, når anlæg til havbaseret vindenergi er udtjente og skal nedtages. Forskning er meget vigtigt, og beslutningerne skal altid træffes på et videnskabeligt grundlag."

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Distribution_Biodiversity_6487-1920.jpg

Kortlægning af ledningskorridorer

I forhold til eldistribution har Vattenfall kortlagt alle ledningskorridorer ud fra et økologisk perspektiv.

"Der findes mange arter i de ledningskorridorer, vi forvalter. Vi har udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle biodiversitets-hotspots, som de kaldes, og vi er nu i gang med at implementere specifikke tiltag, afhængigt af arterne og naturværdierne i de forskellige områder. På den måde kan vi bidrage til at beskytte de truede arter."

Det øgede fokus på biodiversitet vil også betyde en øget arbejdsbyrde med hensyn til rapportering af, hvad man gør og hvordan.

"Der er mange forskellige initiativer i gang om rapportering af påvirkningen af biodiversiteten, ikke mindst i bank- og finanssektoren, og vi vil med stor sandsynlighed opleve stigende krav i fremtiden. Hvordan og hvilke data, der skal indsamles, vil også stille nye krav til os som virksomhed, fordi biodiversitet er et komplekst emne og omfatter mange forskellige variabler, der skal måles. Set ud fra den synsvinkel er klimarapportering nemmere."  

Vattenfall ligger øverst på biodiversitetsranglisten

Vattenfall indtager endnu en gang førstepladsen på Ecogains indeks for biodiversitet.

På ranglisten bliver store virksomheder i hele Europa evalueret på deres arbejde med at beskytte og styrke naturen som en del af deres forretning. 

Se også

Havmøllepark

Genanvendelige vindmøllevinger i Vattenfall-havmøllepark

I havmølleparken Hollandse Kust Zuid i Holland vil der blive brugt en ny type vindmøllevinger, der kan genanvendes. Vingerne er fremstillet af en ny type resin, som gør det nemmere at genind...

Læs hele artiklen
Vindmølleblade. Foto: Vattenfall/Ben Bladen

Udtjente hollandske vindmøllevinger bliver til nye ski

Vattenfall har sat sig som mål at genanvende alle nedtagne vindmøllevinger inden 2030 og 50 % af vingerne allerede inden 2025. Vindmøllevinger fra den hollandske vindmøllepark Irene Vorrink ...

Læs hele artiklen
Udsigt over Ringhals

Vattenfall igangsætter forstudie om opførelse af små, modulopbyggede reaktorer ved Ringhals

Elforbruget i Sverige ventes at stige hastigt i løbet af de kommende årtier, og Vattenfall arbejder derfor aktivt på, hvordan forskellige fossilfrie energikilder kan opfylde det forøgede beh...

Læs hele artiklen