Billede fra Kriegers Flak vindmøllepark

Vattenfall begynder at klargøre havbunden til Vesterhav Nord og Syd

Vattenfall er den 6. juni gået i gang med at klargøre havbunden, hvor Danmarks to nye havvindparker, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd, skal ligge. I løbet af de næste 50 dages tid vil et skib med store påmonterede skovle flytte omkring 3.000 sten fra havbunden, så kabler og fundamenter til vindmøllerne efterfølgende kan blive installeret.

”Påbegyndelsen af de indledende skridt i konstruktionsfasen til søs er en vigtig milepæl for os. Det betyder, at de fysiske parker er lige rundt om hjørnet”, siger projektdirektør for Vesterhav Nord og Syd hos Vattenfall, Mathilde Damsgaard.

De sten, som det er nødvendigt at fjerne, bliver flyttet så kort afstand, som muligt, og forbliver altså indenfor de områder, som de to havvindparker skal stå i. Under 1 pct. af de identificerede sten kan vise sig at være vragdele i stedet – eksempelvis metalskrot, som er tabt fra skibe i tidens løb. Hvis Vattenfall finder skrot på havbunden i de berørte områder, bliver det fjernet og håndteret efter myndighedernes gældende regler og retningslinjer.

Vattenfall forventer, at opførelsen af fundamenterne til de i alt 41 havvindmøller begynder i februar 2023. I løbet af foråret og sommeren 2023 bliver kabler og møller installeret, og senest ved udgangen af 2023 er Vesterhav Nord og Syd klar til at levere fossilfri strøm til 350.000 husstande.

Kontakt

Mads Krogh, Head of PA and Media Relations Dk
mads.krogh@vattenfall.com / +45 22 178 178

Fakta om Vesterhav Syd og Nord

  • Vesterhav Syd og Nord er en del af Energiaftalen 2012, som blev indgået med et bredt politisk flertal i Folketinget
  • Den samlede effekt bliver 344 MW, heraf 168 MW fra Vesterhav Syd og 176 MW fra Vesterhav Nord.
  • El-produktionen kan dække flere end 350.000 danske husstandes årlige forbrug.
  • Havvindmølleparkerne vil bestå af henholdsvis 20 og 21 møller, som hver har en kapacitet på 8,4 MW.
  • Drift og vedligeholdelse vil blive udført fra Hvide Sande Havn, hvor Vattenfall har besluttet at etablere nye servicefaciliteter
  • De 20 møller i Vesterhav Syd-parken er placeret mellem 9 og 10 km. fra kysten nordvest for Hvide Sande
  • De 21 møller i Vesterhav Nord-parken er placeret mellem 5,5 og 8,4 km. fra kysten vest for Harboøre.

Mere information

Se også

Vattenfalls vindkraft reducerer CO2-fodaftrykket

CO2-fodaftrykket fra Vattenfalls vindkraft er nu blevet reduceret til 13 gram pr. produceret kWh, sammenlignet med 15 gram i 2016, og den nedadgående tendens fortsætter kun. Den nye svenske ...

Læs hele artiklen

Vattenfall vil opføre verdens første offshore brintklynge i Holland

I fremtiden vil en stadigt stigende mængde af vores energi komme fra vind og sol. Men vejret er foranderligt, og derfor svinger den mængde strøm, vi kan udvinde af vind og sol, også konstant...

Læs hele artiklen

Vattenfall og St1 indgår nyt partnerskab om at producere en stor mængde fossilfrit syntetisk flybrændstof på den svenske vestkyst

Vattenfall og St1 har underskrevet en hensigtserklæring om at udvikle en fossilfri værdikæde til produktion af syntetisk elektrobrændstof, og næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse...

Læs hele artiklen