Horns rev havmøllepark

Vattenfall når flere milepæle langs Vestkysten

Væksten i havvind er ikke kun positivt for klimaet og energiuafhængigheden, men også for de mindre lokalsamfund ved kysterne, som får vækstmuligheder og arbejdspladser. Vattenfall har været til stede i mange år i Esbjerg, men er nu i gang med at etablere sig i Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn.

Danmark bliver i 2023 to nye havmølleparker rigere, når Vattenfall afslutter byggeriet af Vesterhav Syd og Nord. Vattenfall ønsker at servicere parkerne fra Hvide Sande, og derfor er det positivt, at byggetilladelsen fra kommunen netop er kommet.

”Det er dejligt at have den formelle godkendelse i hånden, så vi kan komme i gang med byggeriet. Hvide Sande bliver knudepunktet for det løbende vedligehold og driften af Vesterhavs-parkerne. Det betyder nye faste arbejdspladser i byen”, siger Anne Mette Traberg, som er Vattenfalls danske landechef.

Længere mod nord i Thorsminde er Vattenfall også aktiv og har netop indgået aftale om, at den lokale havn kan anvendes til Vattenfalls ledelse af byggeriet af Vesterhav Syd og Nord. Nyheden kommer i kølvandet på, at RWE for nylig meddelte, at Thor havmøllepark skal serviceres fra Thorsminde.

– Thorsminde har virkelig placeret sig på landkortet for havvind. Vi er glade for at komme til byen, i første omgang i 2022-23, mens vi bygger Vesterhav-parkerne. Det er en god start for havnen, før Thor-parken skal servicers, siger Anne Mette Traberg.

Ifølge Anne Mette Trabjerg rækker vækstmulighederne for Vestkysten dog potentielt ud over Esbjerg, Hvide Sande og Thorsminde.

”Vi forventer at skulle bruge havnen i Thyborøn som et støttepunkt i serviceringen af Vesterhav Nord-parken. Vi er ved at finde ud af, hvordan vores tilstedeværelse kunne se ud og har en rigtig god dialog med Thyborøn Havn. Vi håber at have nyt at fortælle i efteråret”, forklarer hun.

At Vattenfall er i færd med at øge sin tilstedeværelse langs Vestkysten og ikke kun i Esbjerg er et udtryk for, at havvinden generelt vokser.

”Esbjerg er en stærk havn og kommer forsat til at være et kraftcenter i udbygningen af havvind i Nordsøen. Men i takt med, at parkerne bliver flere og fordelt over et større areal, vil vi se, at aktiviteterne inde på land spreder sig over hele Vestkysten”, siger Anne Mette Traberg.

I Esbjerg ligger Vattenfalls kontrolcenter, hvor energiselskabet styrer alle sine cirka 1.200 vindmøller på tværs af Europa. Samtidig er Vattenfall ved at opføre et nyt internationalt centrallager i byen på cirka 2.200 m2 under tag og over 10.000 m2 udendørsareal. Det nye lager står klar den 1. august i år.

Når de mange politiske ambitioner for endnu mere havvind i Nordsøen skal realiseres frem mod 2030 og efterfølgende, så kommer der endnu mere vækst til regionen, vurderer Anne Mette Traberg:

”Væksten i havvind de seneste år har været vigtig for Danmark og vindindustrien, men beskeden, når de nye ambitioner er målestokken. Men alligevel har væksten allerede betydet, at vi nu får aktiviteter mindst fire steder på vestkysten. Før var vi kun i Esbjerg. Man kan forestille sig, hvor Vestkysten så er henne i 2030!”

Regeringen har en ambition om at bygge 35 GW havvind i Nordsøen frem mod 2050. I Danmark generelt ønsker regeringen at opføre 9 GW frem mod 2030. I dag har Danmark 2,3 GW havvind, hvoraf Vattenfall driver de 1,2 GW. Dermed er Vattenfall den største havvindsopstiller i Danmark.

 Fakta: Vesterhav Syd og Nord

  • Vesterhav Syd og Nord er en del af Energiaftalen 2012, som blev indgået med et bredt politisk flertal i Folketinget
  • Den samlede effekt bliver 344 MW, heraf 168 MW fra Vesterhav Syd og 176 MW fra Vesterhav Nord.
  • El-produktionen kan dække flere end 350.000 danske husstandes årlige forbrug.
  • Havvindmølleparkerne vil bestå af henholdsvis 20 og 21 møller, som hver har en kapacitet på 8,4 MW.
  • Drift og vedligeholdelse vil blive udført fra Hvide Sande Havn, hvor Vattenfall har besluttet at etablere nye servicefaciliteter. Supplerende servicefaciliteter i Thyborøn kommer til senere.
  • Byggeledelsen er placeret i Thorsminde med kontor og mandskabsbåde.
  • De 20 møller i Vesterhav Syd-parken er placeret mellem 9 og 10 km. fra kysten nordvest for Hvide Sande
  • De 21 møller i Vesterhav Nord-parken er placeret mellem 5,5 og 8,4 km. fra kysten vest for  Harboøre.

Mere information:

Kontakt:

Mads Krogh, Head of PA and Media Relations
mads.krogh@vattenfall.com / +45 22 178 178

Se også

Den 7. juni kunne borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard, sammen med Vattenfall og Thyborøn Invest klippe det røde bånd over og indvie Vattenfalls nye servicecenter i Hvide Sande

Vattenfall åbner officielt i Hvide Sande

Den 7. juni kunne Vattenfall indvie sin nye servicebygning i Hvide Sande, som dermed bliver knudepunkt for serviceringen af tre havmølleparker.

Læs hele artiklen
Billede fra Horns rev 3 vindmøllepark

Nu kan du blive medejer af Vesterhav Nord havmøllepark

Den 8. juni åbner salget af aktier i Vesterhav Nord havmøllepark. Prisen pr. aktier bliver godt 3.400 kr., og salget varer i otte uger. Medejerskabet bliver fordelt så flest mulige interesse...

Læs hele artiklen
Kabellægningsfartøj Ariadne. Foto: Asso Subsea
Foto: Asso Subsea

Kabelarbejde i Vesterhav Syd kan begynde

Vattenfall melder klar til at trække kablerne mellem de 20 møllefundamenter i Vesterhav Syd og ind til kysten. Men kabelarbejdet er den absolut mest vejrfølsomme del af anlægsarbejdet, så de...

Læs hele artiklen