Vattenfall vil opføre verdens første offshore brintklynge i Holland

I fremtiden vil en stadigt stigende mængde af vores energi komme fra vind og sol. Men vejret er foranderligt, og derfor svinger den mængde strøm, vi kan udvinde af vind og sol, også konstant. Hvordan håndterer vi det? Hvordan sikrer vi, at udbuddet og forbruget af energi afstemmes bedst muligt? Vattenfall tænker i brintproduktion på Nordsøen. 

Sommerferien er over os, men bid manager Daan van Eijkel glæder sig allerede til efteråret. Da bliver det nemlig offentliggjort, hvilken virksomhed der får lov til at opføre Hollandse Kust West. Daan van Eijkel har udarbejdet tilbuddet på en del af vindmølleparken, nemlig delområde VII. Hvis Vattenfall vinder licitationen på "sit" delområde, vil virksomheden der opføre verdens første brintklynge som en del af en havmøllepark. Tre vindmøller vil blive udstyret med elektrolysatorer. Den brint, de producerer, vil via en rørledning blive ført til havnen i Rotterdam, hvor den vil blive tilsluttet brintnettet. Gennem et netværk af rørledninger vil brinten derefter blive transporteret ud til forbrugerne, præcis som naturgas bliver det i dag.  

Produktion ved kilden 

Der foreligger forskellige planer om brintfabrikker på land, men endnu ikke særlig mange om produktion på havet. Selv om det netop er en logisk udvikling, fortæller Catrin Jung, Vattenfalls Head of Offshore Wind. "Brintproduktion ved kilden giver klare fordele, ikke kun set i et økonomisk perspektiv, men også fordi det er praktisk." Catrin Jung forventer, at havbaseret brintproduktion vil resultere i grøn brint til konkurrencedygtige priser. Desuden vil det aflaste de overbelastede elnet på land. Brint bliver en vigtig del af energimixet i en fossilfri energiforsyning. Det er nødvendigt for den fortsatte omstilling til en bæredygtig energiforsyning og øget elektrificering. 

Selvforsynende brintvindmøller 

Tidligere på året fik Vattenfall tilskud fra de skotske myndigheder til at udvikle verdens første brintvindmølle ud for Aberdeen. Med Hollandse Kust West vil Vattenfall nu tage det næste skridt og koble flere brintvindmøller sammen. Catrin Jung forklarer: "Brint kommer til at spille en vigtig rolle i fremtiden. Den erfaring, vi opnår fra den havbaserede produktion i Skotland, kan vi anvende i større skala på Hollandse Kust West. Parken er dermed et afgørende skridt på vejen mod brintproduktion i kommerciel skala."  

I brintklyngen, som består af tre vindmøller, opsættes der containere på særlige platforme. Containerne er fyldt med elektrolysatormoduler, transformatorer og batterier. Tilsammen gør containerne det muligt at omdanne den strøm, der produceres i vindmøllerne, til brint. Klyngen får en samlet effekt på 45 MW.

"Vi vil vise, at næste skridt er opnåeligt allerede nu, og at vi kan producere brint på havet i stor skala,” siger Daan van Eijkel. ”Takket være "ø-driftmetoden" vil brintvindmøller med tiden blive selvforsynende, så det ikke længere er nødvendigt at være tilsluttet elnettet." 

Brint, fremtidens energibærer 

Det er ikke tilfældigt, at Vattenfall mener, at brint kommer til at spille en vigtig rolle i fremtiden. Brint er en gasart, som kan omdannes til el uden CO2-udledning, og som desuden kan anvendes i sektorer, hvor det er vanskeligt at nedbringe udledningerne, f.eks. fordi der arbejdes med høje temperaturer. Ved hjælp af elektrolyse –en proces, hvor elektrisk strøm ledes gennem vand – kan vand spaltes i ilt og brint. Når brinten efterfølgende igen kobles sammen med ilt, frigives der energi. Alt sammen uden CO2-udledning – det eneste restprodukt er vand. Den store fordel ved brint er, at den kan lagres. I øjeblikket er den store udfordring ved sol- og vindenergi, at når energien først er produceret, skal den bruges med det samme. Vil man alligevel lagre energien, skal der anvendes dyre batterier. Men i stedet kan grøn energi også omdannes til brint. Denne gas kan så transporteres og senere bringes i forbindelse med ilt, så man kan udvinde energi, når der er brug for den. Dermed kan man udnytte overskudsstrøm og sikre, at udbuddet er tilstrækkeligt i perioder med knaphed. 

Om Hollandse Kust West 

Ud for den hollandske kyst opføres der i de kommende år en række nye vindmølleparker. Den næste i rækken er Hollandse Kust West. Dette projekt består af to dele, delområde VI og delområde VII, hvor delområde VII først og fremmest vil blive vurderet på systemintegration: planerne om den bedst mulige sammenkobling af fremtidens energisystem. Vattenfall byder på begge delområder. Til efteråret bliver det offentliggjort, hvem der får tilladelsen til opførelsen. 

Se også

Varmeakkumulatortanken i fugleperspektiv

Tysklands største varmeakkumulator klar i startblokkene

Tysklands største varmeakkumulator skal idriftsættes i begyndelsen af næste år. Varmeakkumulatoren står på Vattenfalls område på kraftvarmeværket Reuter West i Berlin og fyldes nu med en van...

Læs hele artiklen

Vattenfalls vindkraft reducerer CO2-fodaftrykket

CO2-fodaftrykket fra Vattenfalls vindkraft er nu blevet reduceret til 13 gram pr. produceret kWh, sammenlignet med 15 gram i 2016, og den nedadgående tendens fortsætter kun. Den nye svenske ...

Læs hele artiklen

Vindenergi og biodiversitet forenes i havmøllepark Hollandse Kust West

Bæredygtig etablering af havvindmøller kan kun ske i harmoni med naturen og omgivelserne. Kritiske biodiversitetsundersøgelser, banebrydende innovationer og modifikationer af vindmøller gør,...

Læs hele artiklen