Vattenfalls Annika Ramsköld deltager i COP 27

Nu går FN’s klimakonference COP 27 i gang. Vattenfall er repræsenteret af Head of Sustainability Annika Ramsköld, som deltager i flere møder på højt niveau. Vattenfall indgår også nye forpligtelser til at reducere klimaaftrykket fra cement og beton. 

Fokus for klimakonferencen COP 27 er at få de ambitiøse målsætninger og forpligtelser, medlemsstaterne har fastlagt, til også at blive omsat til praktisk handling. Mødet afholdes i år i Sharm El-Sheikh i Egypten fra den 6. til den 18. november, og Paris-aftalens 1,5 °C-mål er stadig rettesnoren.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Annika_Ramsköld_2020_F3A9920.jpg

Head of Sustainability Annika Ramsköld; du tager til Egypten for at deltage i COP 27, hvad skal du lave dernede?

Jeg er med i første halvdel af konferencen og deltager i en række seminarer og paneler, herunder højniveaumøderne Caring for Climate, som er et initiativ, der er igangsat af FN’s Global Compact, og First Movers Coalition, FMC, som er det initiativ, der blev igangsat af World Economic Forum og USA’s særlige klimaudsending John Kerry med det formål at skabe efterspørgsel på klimaintelligente løsninger. Vi er jo en af de virksomheder, der var med til at stifte FMC, og vi har tidligere forpligtet os til at øge vores indkøb af ny teknologi og løsninger, der gør en forskel for klimaet, når det gælder fossilfrit stål, flyrejser og lastbiltransport. Vi har nu også indgået forpligtelser på et nyt område, nemlig cement og beton

Hvad indebærer det nye engagement i cement og beton?

På samme måde som de andre områder handler det om at stille krav til underleverandører og vores egne indkøb i forhold til at anvende en større andel fossilfrie alternativer. Cement og beton udleder store mængder CO2. Inden 2030 vil vi derfor erstatte 10 % af vores årlige forbrug med fossilfri cement og beton i vores fundamenter til vindmøller, højspændingspyloner og andre anlægsprojekter. Det er dyrere, men hvis vi for eksempel ser på en vindmølle, udgør det procentvis kun en brøkdel af den samlede investering. Med stigende CO2-priser i fremtiden bliver forskellen endnu mindre. Vi har jo faktisk tidligere taget skridt i den her retning, for eksempel da vi byggede en ny dæmning ved vandkraftværket Lilla Edet. Der brugte vi en ny teknik, der gjorde det muligt at reducere betonforbruget og dermed reducere CO2-udledningen.

Hvilken rolle spiller Vattenfall på en konference af denne type?

Vi er her for at vise, at vi går fra ord til handling og arbejder på at gøre vores værdikæder fossilfrie. Jeg håber, at vi kan inspirere andre, der ikke er kommet lige så langt som os, til at begynde at handle, og at vi samtidig kan være et godt eksempel for forskellige aktører, der har brug for et skub til at komme ud af startboksen. På sidste års møde i Glasgow kunne man tydeligt mærke, at det er virksomhederne, der går forrest i energiomstillingen. Jeg skal blandt andet deltage i flere såkaldte Implementation Labs og debattere med virksomhedsledere og ministre, hvordan de fossilfri værdikæder, vi er nødt til at etablere, kan blive til virkelighed. Samtidig skal omstillingen ske på en måde, så ingen bliver ladt i stikken. Man taler jo netop om omstilling; en god overgang til noget andet. Det må ikke være sådan, at allerede udsatte lande eller grupper bliver dem, der må bære omkostningerne. FN’s initiativ Caring for Climate, som jeg nævnte, har netop til formål at sætte fokus på det vigtige spørgsmål.

Sidste år mødte vores CEO og adm. direktør Anna Borg den amerikanske præsident Joe Biden. Kommer du også til at gøre det?

Joe Biden har meddelt, at han kommer til COP 27, hvilket er meget positivt og et vigtigt signal over for andre stater. Jeg kommer ikke til at møde ham, men hans særlige klimaudsending John Kerry sidder i First Movers Coalition Leaders Panel, hvor jeg også deltager.

Du kan læse mere om COP 27 på klimakonferencens websted

Se også

Pylon til vindmølleparken Hollandse Kust Zuid

Vattenfall og SSAB i nyt samarbejde om fossilfrit stål

Vattenfall og SSAB har underskrevet en hensigtserklæring om levering af fossilfrit stål produceret med HYBRIT-teknologi. SSAB vil, med materiale fra HYBRIT-pilotanlægget i Luleå, levere det ...

Læs hele artiklen
COP28-logo. Kilde: WAM
Kilde: WAM

Vattenfall i Dubai til COP28

COP28, FN's 28. klimakonference, begynder den 30. november og varer til den 12. december. Vattenfalls Head of Sustainability, Annika Ramsköld, vil være i De Forenede Arabiske Emirater i en u...

Læs hele artiklen
Påfuglesommerfugl fundet under feltundersøgelser af Vattenfalls højspændingsledningskorridorer.

250 kilometer med hotspots for biodiversitet

Energiomstilling, biodiversitet og ansvarlig udnyttelse af landområder – for nogle iboende modsætninger, men i Vattenfalls ledningskorridorer er de i vid udstrækning blevet forenet.

Læs hele artiklen