Vattenfalls vindkraft reducerer CO2-fodaftrykket

CO2-fodaftrykket fra Vattenfalls vindkraft er nu blevet reduceret til 13 gram pr. produceret kWh, sammenlignet med 15 gram i 2016, og den nedadgående tendens fortsætter kun. Den nye svenske vindmøllepark Blakliden Fäbodberget landede på rekordlave 8 g/kWh. I dette tilfælde er det en reduktion af udledningen på 47 %, sammenlignet med for seks år siden. Derudover er forskellen i forhold til fossilbaseret elproduktion enorm.

Den positive nedadgående tendens for CO2-fodaftrykket fra Vattenfalls vindkraft fortsætter. Sammenlignet med elproduktion baseret på fossile brændsler viser det, hvor stor en forskel ny fossilfri elproduktion gør for klimaet. Ud fra et livscyklusperspektiv (Environmental Product Declaration, EPD) lander fossilt fyrede alternativer på omkring 400-1100 g/kWh.

"Den nye miljødeklaration for vindkraft gør det klart, at ny teknologi drejer os i den rigtige retning med et lavere klimafodaftryk pr. produceret kWh. Vi ser en lignende udvikling inden for solcellepaneler og andre nye teknologier såsom batterier. Disse teknologier fremhæves i IPCC-rapporten om opnåelse af målet på 1,5 °C som nøgleteknologier til reduktion af udledningen fra energisektoren og til at muliggøre klimaomlægningen og et fossilfrit liv inden for én generation," siger Helle Herk-Hansen, Vattenfalls Head of Environment.

Hvis man ser på Vattenfalls vindkraftportefølje som helhed ud fra et livscyklusperspektiv, er det en vigtig bidragende faktor i forhold til reduktion af udledningsniveauet, at porteføljen har en højere andel af moderne vindmølleparker med en længere forventet levetid og højere produktion. Størstedelen af CO2-udledningen stammer fra udvinding af råmaterialer, fremstilling af komponenter, opførelsesfasen og transport. Analyserne viser, at de største bidrag til den nedadgående tendens kommer fra omlægningen til fossilfri energi og energieffektivitetsforbedringer i energitunge processer såsom produktion af vindmøllerne samt råmaterialeproduktion gennem hele livscyklussen.

"Den nyligt indviede vindmøllepark Blakliden Fäbodberget, som Vattenfall ejer en del af, viser, hvordan den teknologiske udvikling og viden giver en hurtig reduktion i antal gram CO2 pr. kWh. Via livscyklusvurderinger lærer vi, hvordan vi kan forbedre vores egne resultater, indgå i dialog med leverandører og samarbejde med udviklere for løbende at reducere miljøpåvirkningen," siger Helle Herk-Hansen, Head of Environment hos Vattenfall.

Vattenfalls strategi om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation dækker hele værdikæden. Derfor arbejder Vattenfall ikke kun på at reducere sit eget CO2-fodaftryk ved at reducere udledningerne i overensstemmelse med et scenarie på 1,5 °C – vi støtter også vores leverandører og kunder. Som en del af den forpligtelse, Vattenfall har påtaget sig, til at opnå nuludledning inden 2040, har virksomheden sat sig et mål om at reducere udledningerne fra indkøbte produkter og serviceydelser med 50 % pr. kWh inden 2030. Derudover stræber Vattenfall også efter at genbruge 100 % af de brugte vindmøllevinger inden samme år.

I næsten 30 år har Vattenfall udviklet livscyklusvurderinger for at beskrive miljøbelastningen fra vugge til grav. Beregningerne giver en indikation af miljøbelastningen i de forskellige stadier af livscyklussen.

Fakta:

  • Elproduktion baseret på brunkul: ca. 1.100 g/kWh
  • Elproduktion baseret på stenkul: ca. 800 g/kWh
  • Elproduktion baseret på naturgas: ca. 400 g/kWh

Se også

Vindenergi og biodiversitet forenes i havmøllepark Hollandse Kust West

Bæredygtig etablering af havvindmøller kan kun ske i harmoni med naturen og omgivelserne. Kritiske biodiversitetsundersøgelser, banebrydende innovationer og modifikationer af vindmøller gør,...

Læs hele artiklen

Vattenfall vil opføre verdens første offshore brintklynge i Holland

I fremtiden vil en stadigt stigende mængde af vores energi komme fra vind og sol. Men vejret er foranderligt, og derfor svinger den mængde strøm, vi kan udvinde af vind og sol, også konstant...

Læs hele artiklen
Varmeakkumulatortanken i fugleperspektiv

Tysklands største varmeakkumulator klar i startblokkene

Tysklands største varmeakkumulator skal idriftsættes i begyndelsen af næste år. Varmeakkumulatoren står på Vattenfalls område på kraftvarmeværket Reuter West i Berlin og fyldes nu med en van...

Læs hele artiklen