Vindkraft

Vedvarende energi er nøglen til en fossilfri fremtid.

Hurtig vækst i vindenergi – it’s happening.

Med samfundets behov for at håndtere klimaforandringerne som drivkraft fortsætter produktionen af vedvarende energi med at vokse. Vindenergi alene leverer nu 15 % af produktionen i Europa. Energisektoren nærmer sig et afgørende punkt i udviklingen, og i dag er vind- og solenergi ofte de billigste former for ny produktion. Hele energisystemet er under forandring, og vindenergi er en af de vigtigste energikilder til at fremme dekarboniseringen.

Markedsførende inden for land- og havvind

Vattenfalls formål er tydeligt. Vi vil gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Udvidelse og integrering af ny vedvarende produktionskapacitet er en afgørende del af den mission. I dag stammer 35 % af Vattenfalls produktionskapacitet fra vedvarende energikilder, og vindenergi er en stadigt voksende grundpille i vores strategi. Vi går efter en stærk portefølje inden for land- og havvind kombineret med solenergi og batteriteknologi – for fortsat at spille en stærk rolle i den europæiske energiomlægning.

Vi er markedsførende på både land- og havvind, og vi har omkring 50 vindmølleparker i drift i fem forskellige lande. Vattenfall er godt på vej med sin vækstplan, når man ser på de succesfulde udbud, hvor vi har vundet Hollandse Kust Zuid 1-4, det danske Kriegers Flak og Vesterhav Syd/Nord samt succesfulde projektudviklinger inden for landbaseret energi som for eksempel Blakliden/Fäbodberget. I begyndelsen af 2020 har Vattenfall en kapacitet på næsten 1300 MW under opførelse.

Vindkraft hos Vattenfall

Der kan konstateres en hastig vækst i vindenergisektoren, og Vattenfall undersøger mulighederne for yderligere at minimere vindmøllers CO2-fodaftryk. Få mere at vide i denne video.

Eksempler på flagskibsprojekter

Havmølleparken Horns Rev 3

De 49 havmøller på Horns Rev 3 har en samlet installeret effekt på 407 MW, og vindmølleparken er dermed Danmarks og Vattenfalls største. Horns Rev 3 ligger 25-40 km fra den jyske vestkyst og producerer årligt omkring 1.700 GWh, hvilket vil øge den danske elproduktion fra vind med cirka 12 procent. Det er nok til at dække det årlige forbrug i omkring 425.000 danske husstande.

Landvindmølleparken Blakliden/Fäbodberget

I Sverige arbejder vi i øjeblikket på at opføre landets største landvindmøllepark; Blakliden/Fäbodberget. Projektet får en kapacitet på 353 MW. Omkring 60 % af den forventede årlige elproduktion på 1,1 TWh er der allerede faste kontrakter på gennem PPA (Power Purchase Agreement) med Norsk Hydro, som køber denne mængde energi over de næste 20 år. De 84 vindmøller forventes at levere den første strøm senest i 2022.

Hollandse Kust, verdens første havmøllepark bygget uden statsstøtte

Med havmølleparken Hollandse Kust 1 & 2 bidrager Vattenfall ikke kun til bæredygtigheden i det hollandske energisystem, men har også sat nye standarder i forhold til omkostningseffektivitet. Vattenfall udvikler verdens første vindmøllepark uden garanterede faste afregningspriser.

Det er bevis på, at det er lykkedes Vattenfall at reducere omkostningerne i hele værdikæden. Den videre udvikling af projektet er nu i gang: på et samlet areal på 325 kvadratkilometer og omkring 22 kilometer ud for den hollandske Nordsøkyst, vil parken få en installeret effekt på op til 750 MW. Vattenfall har beregnet, at den vil kunne levere el til 1,5 millioner husstande, når den står færdig på et tidspunkt inden for de næste fem år.

Aberdeen havmøllepark

Ved Aberdeen, ud for Skotlands kyst, ligger vindmølleparken European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC), som Vattenfall er en del af. Vindmøllerne er på 8,8 MW – og dermed verdens største – og producerede deres første strøm i 2018. Alle 11 vindmøller er installeret på en ny fundamenttype, det miljøvenlige, 3-benede såkaldte "jacket-fundament" med sugebøtter. Den grønne energi, der produceres på vindmølleparken, transporteres via 66 kilovolt-kabler, der kan håndtere dobbelt så meget strøm som konventionelle kabler. Vindmølleparken er et eksempel på elproduktion, der både er konkurrencedygtig og miljøvenlig.

Vores vindmølleparker

Få mere at vide om Vattenfalls land- og havbaserede vindmølleparker, deres placeringer og andre fakta.

Synergieffekter fra vind- og solenergi og batterilagring

Vind- og solenergi supplerer hinanden godt. Solenergi fungerer bedst om sommeren, hvor produktionen af vindenergi sædvanligvis er lavere. Og vindenergiproduktionen er mest effektiv om vinteren, hvor solenergien er lav. I vores hybridkraftværker for vedvarende energi får vi mest muligt ud af det kombinerede potentiale i sol-, vind- og batteriteknologi, og det bidrager til en god balance i elnettet.

Vattenfall har opført et solcelleanlæg med over 18.000 solcellepaneler på Parc Cynog-vindmølleparken i Wales. I Holland er vi ved at bygge en solcellepark på vindmølleparken Haringvliet. Den vil blive kombineret med et batterilagringsanlæg, der skal støtte integreringen af vedvarende energi i systemet.

Vind – drivkraft for elektrificering

For at beskytte klimaet er det ikke kun nødvendigt at reducere brugen af fossile brændsler i elsektoren, men også i sektorer såsom transport, varme og industri. Integrering af elektricitet fra vedvarende energikilder i disse sektorer via anvendelse af forskellige teknologier kaldes for sektorsammenkobling. Sektorsammenkobling kommer til at spille en afgørende rolle i vores strategi for anvendelse af vedvarende energikilder. Når der er overskud i produktionen af el fra vind- og solenergi, kan det bruges på forskellige måder ved hjælp af tekniske anlæg til sektorsammenkobling, eksempelvis brint, el til varme eller batterier til e-mobilitet. Vattenfall investerer i anlæg til produktion af grøn brint, der anvendes i industrien eller i transportsektoren.

Vindenergi og miljøet

Den største miljøbelastning fra vindenergi opstår i opførelsesfasen, under fremstilling af udstyr og ved transport. Vi udarbejder en miljøvaredeklaration (EPD) for at vurdere miljøbelastningen fra både landbaserede og havbaserede vindenergiprojekter. Vindenergi udleder ingen CO2 under produktionen af energi, og det er den hurtigst voksende energikilde i EU.

EPD for vindenergi

Vi udarbejder en miljøvaredeklaration (EPD) for at vurdere miljøbelastningen fra vindenergiprojekter.

Vattenfalls vindmøllepark Swinford i Storbritannien

Relateret indhold

Solcellepaneler

Solenergi er afgørende vigtigt i et bæredygtigt og fossilfrit energisystem.

Vandkraftværket Tuggen

Vandkraft er økonomisk attraktivt og har et lavt niveau af CO2-udledninger.

Kran som løfter biomasse

Biomasse kan anvendes til at producere både varme og el.

Se også

Opførelse  af havmølle i Horns Rev

Vi fornyer eksisterende parker og investerer i nye land- og havmølleprojekter.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.