Vindkraft

Vedvarende energi er nøglen til en fossilfri fremtid.

Med samfundets behov for at håndtere klimaforandringerne som drivkraft fortsætter produktionen af vedvarende energi med at vokse. Vindenergi alene leverer nu 16 % af produktionen i Europa. I dag er vind- og solenergi ofte de billigste former for ny produktion. Hele energisystemet er under forandring, og vindenergi er en af de vigtigste energikilder til at fremme dekarboniseringen.

Markedsførende inden for vindenergi

Vattenfalls formål er tydeligt. Vi vil gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Udvidelse og integrering af ny vedvarende produktionskapacitet er en afgørende del af den mission. Vi går efter en stærk portefølje inden for land- og havvind kombineret med solenergi og batteriteknologi – for fortsat at spille en stærk rolle i den europæiske energiomlægning.

Flydende vindmølleparker

Den næste store udvikling inden for vindenergi er flydende vindmølleparker, hvor vindmøllefundamenterne ikke er fastgjort på havbunden. Det er en innovativ teknologi, som vi blandt andet afprøver i Skotland, for også at åbne op for placering af havmølleparker på dybt vand til produktion af vedvarende elektricitet.

Havbaseret vindenergi vil være rygraden i brintøkonomien

Takket være det høje antal timer med fuld belastning er den særligt velegnet til produktion af fossilfri brint. Derfor undersøger Vattenfall flere projekter og initiativer i Europa og er et af de stiftende medlemmer af initiativet AquaVentus, som har en ambition om at installere 10 GW offshore-brintkapacitet i den tyske del af Nordsøen frem mod 2035. Vi tror på, at omkostningseffektiv fossilfri brint kan opnås inden 2030 ved at kombinere stordriftsfordele, standardisering og innovation i dedikerede havmølleparker, der producerer brint.

Lavt CO2-aftryk

Der kan konstateres en hastig vækst i vindenergisektoren, og Vattenfall undersøger mulighederne for yderligere at minimere vindmøllers CO2-fodaftryk. Få mere at vide i denne video.

Eksempler på flagskibsprojekter

Vattenfall er godt i gang med den vækstplan, der skal firedoble den vedvarende kapacitet inden 2030. I dag driver Vattenfall omkring 3 GW vindkapacitet, med over 50 vindmølleparker i Europa.

Hollandse Kust, verdens første havmøllepark bygget uden statsstøtte
Opførelsen af den 1,5 GW store havmøllepark Hollandse Kust Zuid blev påbegyndt i sommeren 2021. I 2023 vil verdens første statsstøttefri havmøllepark blive færdigbygget ud for den hollandske kyst. Den fossilfrie energi, vindmølleparken producerer, kommer til at gavne både private forbrugere, erhvervskunder og industrielle samarbejdspartnere. Vattenfall bygger Hollandse Kust Zuid i samarbejde med BASF, der for nylig blev offentliggjort som ny samarbejdspartner.

Havmølleparken Kriegers Flak
Kriegers Flak havmøllepark har en kapacitet på 604 MW og er dermed Danmarks og Skandinaviens største af sin art. Siden idriftsættelsen i 2021 har den øget den danske produktion af vindenergi med 16 % og dens 72 vindmøller er i stand til at dække det årlige energiforbrug i omkring 600.000 danske husholdninger.

Den landbaserede vindmøllepark Blakliden Fäbodberget
Vindmølleparken Blakliden Fäbodberget i det nordlige Sverige er Vattenfalls hidtil største landbaserede vindmøllepark. Den årlige produktion på godt 1 milliard kilowatt-timer svarer til forbruget i omkring 220.000 svenske husstande.

Opførelsen blev påbegyndt i 2018, og vindmølleparken gik i kommerciel produktion i foråret 2022. Fordi vindmøllerne er højere, har en længere levetid end tidligere og der er et klart miljømæssigt fokus i både transport og materialevalg, anslås det, at de samlede udledninger over de næste 30 år vil ligge helt nede på 8 gram CO2 pr. kilowatt-time.

Vindmølleparken er opført i kommunerne Åsele og Lycksele, lige syd for polarcirklen. Både transporten af de mange vinger og anlægsarbejdet var udfordrende, fordi temperaturen til tider nåede helt ned på -30 °C, men nu er alle 84 vindmøller opført og i drift.

To havmølleparker ud for Norfolks kyst
Vattenfall planlægger at opføre to havmølleparker ud for Norfolks kyst. Havmølleparkerne vil kunne forsyne over 3,9 millioner britiske husstande med strøm. Norfolk Vanguard og Norfolk Boreas er en del af den næste generation af vindmølleparker. Ved at samarbejde med lokalsamfundene, forsyningskæden, faglige eksperter og miljøeksperter har vi designet projekter, der kan give ægte, varige fordele – for både Norfolk og hele Storbritannien.

Vores vindmølleparker

Få mere at vide om Vattenfalls land- og havbaserede vindmølleparker, deres placeringer og andre fakta.

Synergieffekter fra vind- og solenergi og batterilagring

Vind- og solenergi supplerer hinanden godt. Solenergi fungerer bedst om sommeren, hvor produktionen af vindenergi sædvanligvis er lavere. Og vindenergiproduktionen er mest effektiv om vinteren, hvor solenergien er lav. I vores hybridkraftværker for vedvarende energi får vi mest muligt ud af det kombinerede potentiale i sol-, vind- og batteriteknologi, og det bidrager til en god balance i elnettet.

I Holland har vi bygget en solcellepark på vindmølleparken Haringvliet. Den er kombineret med et batterilagringsanlæg, der støtter integreringen af vedvarende energi i systemet.

Hybridparker kombinerer sol, vind og batterier

Batterier afbalancerer elnettets stabilitet og lagrer fossilfri elektricitet. I Holland kombinerer Vattenfall de tre teknologier i energiparken Haringvliet. (Videoen er på engelsk.)

Vind – drivkraft for elektrificering

For at beskytte klimaet er det ikke kun nødvendigt at reducere brugen af fossile brændsler i elsektoren, men også i sektorer såsom transport, varme og industri. Integrering af elektricitet fra vedvarende energikilder i disse sektorer via anvendelse af forskellige teknologier kaldes for sektorsammenkobling. Sektorsammenkobling kommer til at spille en afgørende rolle i vores strategi for anvendelse af vedvarende energikilder. Når der er overskud i produktionen af el fra vind- og solenergi, kan det bruges på forskellige måder ved hjælp af tekniske anlæg til sektorsammenkobling, eksempelvis brint, el til varme eller batterier til e-mobilitet. Vattenfall investerer i anlæg til produktion af grøn brint, der anvendes i industrien eller i transportsektoren.

Vindenergi og miljøet

Den største miljøbelastning fra vindenergi opstår i opførelsesfasen, under fremstilling af udstyr og ved transport. Vi udarbejder en miljøvaredeklaration (EPD) for at vurdere miljøbelastningen fra både landbaserede og havbaserede vindenergiprojekter. Vindenergi udleder ingen CO2 under produktionen af energi, og det er den hurtigst voksende energikilde i EU.

EPD for vindenergi

Vi udarbejder en miljøvaredeklaration (EPD) for at vurdere miljøbelastningen fra vindenergiprojekter.

Vattenfalls vindmøllepark Swinford i Storbritannien

Relateret indhold

Solcellepaneler

Solenergi er afgørende vigtigt i et bæredygtigt og fossilfrit energisystem.

Vandkraftværket Tuggen

Vandkraft er økonomisk attraktivt og har et lavt niveau af CO2-udledninger.

Kran som løfter biomasse

Biomasse kan anvendes til at producere både varme og el.

Se også

Opførelse  af havmølle i Horns Rev

Vi investerer i nye vindmølleprojekter.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.