Installation af Vesterhav-parkerne møder udfordringer på tidsplanen

Ved udgangen af august var halvdelen af møllerne i Danmarks næste havmølleparker installeret, men kabelarbejdet og vejret driller. Derfor går den samlede byggeproces ikke helt så hurtigt, som Vattenfall havde forventet. Vi gør alt, hvad vi kan, for at nå vores deadline den 31. december, siger Vattenfall.

Mathilde Damsgaard bliver interviewet til TV Midt Vest

Mathilde Damsgaard blev interviewet til TV Midt Vest den 5. september.

Kabler og vejret driller

Danmarks næste havmølleparker, Vesterhav Syd og Nord, skal være fuldt idriftsat senest ved årets udgang. Ved udgangen af august var status, at halvdelen af parkernes 41 møller var rejst, så umiddelbart ser alt ud til at bevæge sig i den rigtige retning. Men under havets overflade driller arbejdet med de kabler, der skal forbinde parkerne med elnettet på land, fortæller Mathilde Damsgaard, projektdirektør for Vesterhav Syd og Nord hos Vattenfall:

”Vi har tidligere været åbne omkring, at vores entreprenør er løbet ind i nogle tekniske udfordringer med at få kablerne dybt nok ned i havbunden. Det har været svært at komme videre, men entreprenøren har udviklet en ny metode, som vi nu er i gang med at anvende. Vi håber derfor, at der senere i efteråret er skabt forbindelse med Vesterhav Syd og elnettet på land.”

Mathilde Damsgaard tilføjer:

”Det har heller ikke hjulpet på tidsplanen, at det danske sommervejr viste sig fra sin knap så milde side. Helt udsædvaneligt havde vi i begyndelsen af august en decideret storm – stormen Hans.”

Vattenfalls plan har hele tiden været at koble møllerne gradvist på elnettet i takt med, at de bliver rejst. Men så længe, der ikke er forbindelse gennem de undersøiske kabler, kan møllerne ikke levere strøm til elnettet.

”Vi havde forventet at koble møllerne i Vesterhav Syd gradvist på elnettet fra sommeren, men det ser i stedet ud til at blive fra efteråret. I nord havde vi forventet en gradvis tilkobling fra først på efteråret. Det ser i stedet ud til at blive sidst på efteråret”, siger Mathilde Damsgaard.

Det er endnu for tidligt at sige, om de aktuelle udfordringer med tidsplanen har konsekvenser for den ultimative deadline, som er den 31. december 2023, hvor begge parker skal være fuldt tilkoblede, forklarer Mathilde Damsgaard:

”Vi gør alt, hvad vi kan for at nå vores deadline den 31. december. Vi vender tilbage, når vi har nyt at fortælle.”

De økonomiske konsekvenser for medejerne handler om tidsforskydning

Den senere tilkobling af møller end oprindeligt antaget betyder, at produktion og salg af strøm forskydes frem i tiden. Den enkelte mølles levetid regnes således fra det tidspunkt, hvor den begynder at afsætte strøm til elnettet. Derfor bliver omsætningen i 2023 formentlig lavere end hidtil antaget – men til gengæld udløber parkens levetid også senere, forklarer Mathilde Damsgaard: 

” Vi forventer fortsat at producere og sælge strøm i 2023, men det kommer til at ske senere end oprindeligt antaget. Til gengæld rykker parkens slutdato tilsvarende ud i tiden ”.

For en god orden skyld kan Vattenfall oplyse, at der i prospektet for medejerskab står, at forsinkelser i anlægsarbejdet kan forekomme. Der står også, at det er parkernes generalforsamlinger, som beslutter, om der skal udbetales udbytte til medejerne. Når det er sagt, så skal der ikke herske nogen tvivl om, at Vattenfall kun er interesseret i én ting, siger Mathilde Damsgaard:

”Vi har ingen anden interesse end at få parkerne fuldt installeret hurtigst muligt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få det til at ske.”

En oplagt løsning for at accelerere anlægsarbejdet kunne være, at Vattenfalls entreprenører sætter endnu mere mandskab på opgaverne. Men det er ikke muligt, forklarer Mathilde Damsgaard:

”Havvindsindustrien har rigtig travlt lige nu og endnu mere i fremtiden. Vores entreprenører arbejder stenhårdt sammen med os, men de kan simpelthen ikke opdrive mere mandskab lige nu”.

Se også

Vesterhav Syd havvindmøllepark

Vattenfall leverer nu første strøm fra Vesterhav Nord havvindmøllepark

Danmarks nyeste havvindmøllepark Vesterhav Nord har sendt den første fossilfrie strøm i land.

Læs hele artiklen
Kommende parkeringshus i Lund. Illustration: Lloyds Arkitektkontor
Illustration: Lloyds Arkitektkontor

Vindmøllevinger fra Nordjylland får nyt liv i topmoderne svensk parkeringshus

19 gamle vindmøller fra Vattenfalls vindmøllepark Nørre Økse Sø skulle ikke ende på lossepladsen. Nu indgår dele af vingerne i stedet i et kommende parkeringshus i Lund. Nedtagning af vindmø...

Læs hele artiklen

WIN@sea høster den første tang fra Kriegers Flak i år

2024 bliver et år fyldt med milepæle i projektet WIN@sea, hvor danske forskere er i gang med at producere fødevarer under havets overflade i Skandinaviens største havmøllepark.

Læs hele artiklen