Installation af Vesterhav-parkerne møder udfordringer på tidsplanen

Ved udgangen af august var halvdelen af møllerne i Danmarks næste havmølleparker installeret, men kabelarbejdet og vejret driller. Derfor går den samlede byggeproces ikke helt så hurtigt, som Vattenfall havde forventet. Vi gør alt, hvad vi kan, for at nå vores deadline den 31. december, siger Vattenfall.

Mathilde Damsgaard bliver interviewet til TV Midt Vest

Mathilde Damsgaard blev interviewet til TV Midt Vest den 5. september.

Kabler og vejret driller

Danmarks næste havmølleparker, Vesterhav Syd og Nord, skal være fuldt idriftsat senest ved årets udgang. Ved udgangen af august var status, at halvdelen af parkernes 41 møller var rejst, så umiddelbart ser alt ud til at bevæge sig i den rigtige retning. Men under havets overflade driller arbejdet med de kabler, der skal forbinde parkerne med elnettet på land, fortæller Mathilde Damsgaard, projektdirektør for Vesterhav Syd og Nord hos Vattenfall:

”Vi har tidligere været åbne omkring, at vores entreprenør er løbet ind i nogle tekniske udfordringer med at få kablerne dybt nok ned i havbunden. Det har været svært at komme videre, men entreprenøren har udviklet en ny metode, som vi nu er i gang med at anvende. Vi håber derfor, at der senere i efteråret er skabt forbindelse med Vesterhav Syd og elnettet på land.”

Mathilde Damsgaard tilføjer:

”Det har heller ikke hjulpet på tidsplanen, at det danske sommervejr viste sig fra sin knap så milde side. Helt udsædvaneligt havde vi i begyndelsen af august en decideret storm – stormen Hans.”

Vattenfalls plan har hele tiden været at koble møllerne gradvist på elnettet i takt med, at de bliver rejst. Men så længe, der ikke er forbindelse gennem de undersøiske kabler, kan møllerne ikke levere strøm til elnettet.

”Vi havde forventet at koble møllerne i Vesterhav Syd gradvist på elnettet fra sommeren, men det ser i stedet ud til at blive fra efteråret. I nord havde vi forventet en gradvis tilkobling fra først på efteråret. Det ser i stedet ud til at blive sidst på efteråret”, siger Mathilde Damsgaard.

Det er endnu for tidligt at sige, om de aktuelle udfordringer med tidsplanen har konsekvenser for den ultimative deadline, som er den 31. december 2023, hvor begge parker skal være fuldt tilkoblede, forklarer Mathilde Damsgaard:

”Vi gør alt, hvad vi kan for at nå vores deadline den 31. december. Vi vender tilbage, når vi har nyt at fortælle.”

De økonomiske konsekvenser for medejerne handler om tidsforskydning

Den senere tilkobling af møller end oprindeligt antaget betyder, at produktion og salg af strøm forskydes frem i tiden. Den enkelte mølles levetid regnes således fra det tidspunkt, hvor den begynder at afsætte strøm til elnettet. Derfor bliver omsætningen i 2023 formentlig lavere end hidtil antaget – men til gengæld udløber parkens levetid også senere, forklarer Mathilde Damsgaard: 

” Vi forventer fortsat at producere og sælge strøm i 2023, men det kommer til at ske senere end oprindeligt antaget. Til gengæld rykker parkens slutdato tilsvarende ud i tiden ”.

For en god orden skyld kan Vattenfall oplyse, at der i prospektet for medejerskab står, at forsinkelser i anlægsarbejdet kan forekomme. Der står også, at det er parkernes generalforsamlinger, som beslutter, om der skal udbetales udbytte til medejerne. Når det er sagt, så skal der ikke herske nogen tvivl om, at Vattenfall kun er interesseret i én ting, siger Mathilde Damsgaard:

”Vi har ingen anden interesse end at få parkerne fuldt installeret hurtigst muligt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få det til at ske.”

En oplagt løsning for at accelerere anlægsarbejdet kunne være, at Vattenfalls entreprenører sætter endnu mere mandskab på opgaverne. Men det er ikke muligt, forklarer Mathilde Damsgaard:

”Havvindsindustrien har rigtig travlt lige nu og endnu mere i fremtiden. Vores entreprenører arbejder stenhårdt sammen med os, men de kan simpelthen ikke opdrive mere mandskab lige nu”.

Se også

Landbrug i vindmølleparken: Kriegers Flak producerer tang til fødevarer

Med den stigende konkurrence om pladsen til søs vil tang- og muslingeopdræt i havet mellem de kæmpemæssige havbaserede vindmøller sandsynligvis blive en realitet i fremtiden. En ny undersøge...

Læs hele artiklen
Produktionsstatistik

Digitale tvillinger – en vej til mere rentabel havvind

Digitale tvillinger kan hjælpe Vattenfall og vindsektoren med at få maksimal værdi af deres havvindmølleparker. Målinger i realtid af vindmøllekonstruktioner og -drift sikrer, at alle beslut...

Læs hele artiklen

Havvindmølleparker – derfor appellerer de til dyrelivet

I takt med at verden går væk fra fossile brændsler for at bekæmpe klimaforandringerne, er det afgørende at øge den fossilfri elproduktion hurtigt og samtidig undgå skadelige indvirkninger på...

Læs hele artiklen