Billede fra Horns rev 3 vindmøllepark

Nu kan du blive medejer af Vesterhav Nord havmøllepark

Den 8. juni åbner salget af aktier i Vesterhav Nord havmøllepark. Prisen pr. aktier bliver godt 3.400 kr., og salget varer i otte uger. Medejerskabet bliver fordelt så flest mulige interesserede tilgodeses og altså uden først til mølle-princip. For at blive medejer skal man bo i Lemvig eller Thisted kommuner eller have haft fritidshus i én af kommunerne i minimum to år.

Den 11. maj åbnede Vattenfall for salget af aktier til Vesterhav Syd Havmøllepark, og nu kan man også åbne for salget i nord. De 21 fundamenter til Vesterhav Nord havmøllepark har stået klar siden slutningen af april måned.

Vesterhav Nord er således snart virkelighed, og d. 8. juni åbner Vattenfall for salget af aktier, så lokale indbyggere kan blive medejere af parken. Helt konkret bliver der udbudt lidt over 156.000 aktier, som får en pris på godt 3.400 kr. pr. stk.

”Hos Vattenfall er vi virkelig glade for nu også at kunne åbne for salget i nord. Godt naboskab er afgørende for os, og medejerskabet giver både indflydelse og økonomisk afkast til havmølleparkens naboer”, siger Arne Rahbek, der er ansvarlig for lokalt samarbejde i Vattenfall.

Som medejer får man hvert år andel i havmølleparkens økonomiske overskud, der opstår ved salg af den producerede elektricitet på spotmarkedet. Samtidig har man som medejer én stemme på havmølleparkens årlige generalforsamling.

”At blive medejer af Vesterhav Nord er en unik mulighed, men vi opfordrer interesserede borgere i at sætte sig godt ind i sagerne. At blive medejer er en investering, og der er altid en risiko forbundet med at investere”, siger Arne Rahbek.

Vattenfall understreger således, at der ikke er noget garanteret afkast til investoren. Vattenfall forventer dog, at en medejer får forrentet sin investering med 7,2 procent før skat. Den beregning baserer sig på en fremskrivning af elprisen over en 20-årig periode samt en tilsvarende fremskrivning af parkens produktion. Hvis elproduktionen bliver eksempelvis 10 procent lavere end forventet, så falder afkastet til 6,1 procent før skat. Bliver elproduktionen 10 procent højere, så stiger afkastet til 8,3 procent før skat.

Vattenfall har afholdt møder med alle pengeinstitutter i lokalområdet, hvor detaljerne i medejerskabet er blevet gennemgået grundigt. Så interesserede vil kunne få kvalificeret rådgivning i deres eget pengeinstitut.

Man kan blive medejer af Vesterhav Nord, hvis man har fast bopæl i Lemvig eller Thisted kommuner, eller hvis man i minimum to år har ejet et fritidshus i én af kommunerne. Aktierne bliver fordelt, så flest mulige interesserede bliver tilgodeset. Det betyder, at Vattenfall fylder op fra bunden ved at fordele én aktie til alle købere. De aktier, der er tilbage efter denne fordeling, kan så fordeles til borgere, der ønsker mere end én aktie.

”Vi oplever meget stor interesse i at blive medejer af både Vesterhav Syd og Nord. Det er vigtigt for mig at få sagt, at fordelingen sker helt demokratisk. Der er ikke noget med først til mølle. Vi fylder op fra bunden i de otte uger, salget foregår, så alle interesserede kan få minimum én aktie,” siger Arne Rahbek.

Medejerskabet gælder så længe, Vesterhav Nord havmøllepark eksisterer. Tilladelsen til at producere elektricitet gælder i en 25-årig periode og kan eventuelt søges forlænget hos myndighederne. En medejer kan altid træde ud og sælge sine aktier til Vattenfall. Her vil aktiens såkaldte interne værdi afgøre prisen. Alternativt kan medejeren selv finde en køber og aftale prisen individuelt. I det tilfælde skal køberen leve op til vilkårene for at blive medejer.  

Mere information

Se mere om salgsprospektet for medejerskab i Vesterhav Nord Havmøllepark her

Der afholdes offentligt informationsmøde for alle interesserede, lørdag den 24. juni 2023 kl. 10.00 i Harboøre Centeret og den 28. juni 2023 kl. 19.00 på Thisted Gymnasium (Teutonersalen).

For mere information, kontakt Arne Rahbek:
arne.rahbek@vattenfall.com / 2788 0406

Se også

Vesterhav Syd havvindmøllepark

Vattenfall leverer nu første strøm fra Vesterhav Nord havvindmøllepark

Danmarks nyeste havvindmøllepark Vesterhav Nord har sendt den første fossilfrie strøm i land.

Læs hele artiklen
Kommende parkeringshus i Lund. Illustration: Lloyds Arkitektkontor
Illustration: Lloyds Arkitektkontor

Vindmøllevinger fra Nordjylland får nyt liv i topmoderne svensk parkeringshus

19 gamle vindmøller fra Vattenfalls vindmøllepark Nørre Økse Sø skulle ikke ende på lossepladsen. Nu indgår dele af vingerne i stedet i et kommende parkeringshus i Lund. Nedtagning af vindmø...

Læs hele artiklen

WIN@sea høster den første tang fra Kriegers Flak i år

2024 bliver et år fyldt med milepæle i projektet WIN@sea, hvor danske forskere er i gang med at producere fødevarer under havets overflade i Skandinaviens største havmøllepark.

Læs hele artiklen