Delfin

Vattenfall gør en ekstra indsats for delfiner i Danmark

Der er blevet udtrykt bekymring for, at installationen af monopælene til den danske vindmøllepark Vesterhav Nord kan få en lille flok delfiner til at forlade området. Delfinerne har dog hverken forladt området eller ændret adfærd.

I 2020 opdagede dyre- og undervandsfotograf Lars Mikkelsen finnerne af syv delfiner under en sejltur i kanalen mellem Nordsøen og Limfjorden ved Thyborøn. Siden da har Jan Mikkelsen fulgt delfinerne tæt, der er sjældne gæster i farvandene omkring Danmark.

Den lille flok delfiner har i de seneste tre år etableret sig i området af den danske del af Nordsøen, hvor Vattenfall bygger sine Vesterhav-havmølleparker. Så da der blev udtrykt bekymring for, at installationen af vindmølleparkernes monopæle kunne få delfinerne til at forlade området, iværksatte Vattenfall et samarbejde om overvågning. Heldigvis viste det, at delfinerne stadig var der og ikke har ændret adfærd efter installationen af monopælene var færdiggjort.

Vattenfall er forpligtet til at bevare liv i havet og tager biodiversitetskrisen lige så seriøst som klimakrisen. Derfor har Vattenfall allerede implementeret en række tiltag for at reducere støj forårsaget af nedramning af monopæle og dens potentielle indvirkning på biodiversiteten.

Hydro-lyddæmpersystem reducerer støj fra nedramning af monopæle

Ved udgangen af i år vil de 21 møller i havvindmølleparken Vesterhav Nord levere nok fossilfri el til at kunne dække 180.000 danske husstandes forbrug. Som en del af anlægsfasen bliver monopæle hamret ned i havbunden ved hjælp af et hydro-lyddæmpersystem, som er en fysisk skærm, der er placeret rundt om pælen for at absorbere støj.

Hydro-sound-damper-system-(002).jpg

Nedramningen af monopælene begynder med reduceret kraft, som derefter gradvist øges for at give havpattedyr såsom sæler og marsvin mulighed for at bevæge sig væk fra området, inden det maksimale støjniveau nås. Samtidig har Vattenfall også målt undervandsstøjen ca. 750 meter fra nedramningsstedet for at sikre, at støjen holder sig under de ønskede niveauer.

Da arbejdet med at nedramme vindmølleparkens fundamenter nærmede sig, kontaktede Lars Mikkelsen Vattenfall. Han var nemlig bekymret for, at undervandsstøjen kunne forstyrre delfinerne ved Thyborøn. Vattenfall og Lars Mikkelsen nåede hurtigt til enighed med Syddansk Universitet (SDU) om at gennemføre yderligere støjmålinger i kanalen omkring 11,5 km fra byggepladsen.

Delfinerne ser ud til at være upåvirket af anlægsaktiviteterne

For at forstå delfinernes reaktion på anlægsaktiviteterne samarbejdede Vattenfall med Jan Mikkelsen og Syddansk Universitet. Lydmålingerne under vand og observationerne fandt sted over flere dage under anlægsarbejdet i april 2023.

”Syddansk Universitet har målt støjniveauerne under monopælnedramning i det område, hvor delfinerne typisk befinder sig. Samtidig har vores lokale samarbejdspartner Lars Mikkelsen observeret delfinernes adfærd. Det, som resultaterne indikerer, er, at delfinerne stadig er der, og at de ikke synes at have ændret adfærd under eller efter anlægsarbejdet,” siger Matthieu Povidis-Delefosse, havbiolog hos Vattenfall.

Når Vesterhav Nord idriftsættes senere på året, vil havpattedyr sandsynligvis besøge havmølleparken.

"Resultaterne af observationer af hvaler, marsvin og delfiner ved vores havvindmølleparker indikerer, at havpattedyr ikke afskrækkes af driften af havvindmølleparker, og at de endda i nogle tilfælde kan blive tiltrukket af dem," som Matthieu Povidis-Delefosse udtrykker det.

”En havvindmøllepark kan fungere som et kunstigt rev, og på grund af havmølleparken er ’revet’ beskyttet mod aktiviteter såsom bundtrawl. Disse forhold gør det muligt for fisk at trives med potentiel fordel for marine arter i toppen af fødekæden såsom sæler, marsvin og delfiner,” siger Matthieu Povidis-Delefosse.

Fakta:

  • Delfinerne ved Thyborøn er almindelige øresvin (også kaldet Tursiops truncatus)
  • Øresvin er normalt et sjældent syn i Danmark, men der observeres undertiden små grupper langs kysterne i perioder fra nogle få måneder til flere år.
  • Øresvin er 2-4 meter lang og vejer mellem 150-650 kilo.
  • Øresvinets føde består af fisk, blæksprutter og krabber.

Se også

Leá Rouquette er forsker ved Chalmers Tekniske Universitet i Sverige. Foto af Anna Lena Lundqvist
Foto af Anna Lena Lundqvist

Skal batterier genbruges eller genanvendes? Derfor er forskerne uenige

Der bliver brug for flere og flere batterier i fremtiden. Det betyder også, at flere batterier skal genanvendes eller genbruges. Men hvilken metode er den mest effektive og bæredygtige? Vi k...

Læs hele artiklen
Underskrivelse af aftale

Vattenfall og BASF går sammen om de tyske havmølleparker Nordlicht 1 og 2

Vattenfall og BASF er langt fremme i eksklusive drøftelser om at indgå partnerskab om projekterne Nordlicht 1 og Nordlicht 2 gennem et salg af 49 % af projektandelene til BASF. Begge parter ...

Læs hele artiklen
Pylon til vindmølleparken Hollandse Kust Zuid

Vattenfall og SSAB i nyt samarbejde om fossilfrit stål

Vattenfall og SSAB har underskrevet en hensigtserklæring om levering af fossilfrit stål produceret med HYBRIT-teknologi. SSAB vil, med materiale fra HYBRIT-pilotanlægget i Luleå, levere det ...

Læs hele artiklen