Vattenfall leverer nu strøm fra Vesterhav Syd havmøllepark

Den 10. november leverede Vattenfall den første strøm fra havmølleparken Vesterhav Syd. ”Vi er både stolte og lettede”, siger Vattenfall.

Den 10. november var en helt særlig dag for Vattenfall i Danmark. Her kulminerede næsten syv års arbejde med Vesterhav Syd, da den første mølles vinger blev drejet op imod vinden og produktionen af fossilfri strøm begyndte.

”Det er en enorm lettelse endelig at levere strøm fra Vesterhav Syd. Når man ser på de udfordringer, der har været gennem hele processen, siden vi vandt udbuddet i 2016 og under anlægsarbejdet, så er vi ekstra stolte i dag,” siger Mathilde Damsgaard, projektdirektør for Vesterhav Syd og Nord hos Vattenfall.

De 20 møller i Vesterhav Syd blev rejst fra juli til september i år, og det var oprindeligt Vattenfalls plan at koble møllerne til elnettet enkeltvis umiddelbart efter installation. Men den plan måtte laves om, fordi installationen af kablerne mellem møllerne til havs og elnettet på land ikke gik som planlagt. Så længe der ikke er forbindelse mellem møller og elnet, kan møllerne ikke producere strøm.

Konkret kunne Vattenfalls entreprenør ikke få begravet kablerne dybt nok i havbunden. Entreprenøren ændrede metode og værktøj, og det arbejde bærer nu frugt.

Kabelarbejdet har dog ikke været eneste udfordring for tidsplanen. Blandt andet har vejret også været hårdere end gennemsnitligt.

Den senere tilkobling af møller betyder, at produktionen af elektricitet i 2023 med al sandsynlighed bliver lavere end forventet. Vattenfall forventer dog ikke et tab for parkernes ejere set over levetiden, da produktionen og indtægter blot skubbes frem i tid. Møllernes levetid beregnes således først fra den dato, hvor leverancen af strøm begynder.

Det radarstyrede lys kommer til at virke først i det nye år

Som noget helt nyt i Danmark bliver afværgelyset på møllerne i Vesterhav Syd og Nord kun aktiveret, hvis et fly nærmer sig en af parkerne. Ellers vil det røde lys være slukket.

Det radarstyrede lys kan dog først aktiveres, når parkerne er fuldt idriftsat, og når der er gennemført de nødvendige tests med fly. Indtil da vil afværgelyset på møllerne være tændt hele tiden – hvidt om dagen og rødt om natten.

”Vi skal være 100 procent sikre på, at det radarstyrede lys virker, som det skal, før vi kan aktivere det. Vi forventer at være klar først i det nye år. Så vi beder om folks tålmodighed nogle måneder endnu,” siger Mathilde Damsgaard.

Vattenfall arbejder frem mod fuld tilkobling ved årsskiftet

Produktionen af strøm i Vesterhav Syd sker foreløbigt fra ti af parkens møller, mens de sidste ti forventes tilkoblet inden for få uger. Samtidig arbejder Vattenfall på højtryk for at få etableret tilkobling af møllerne i Vesterhav Nord. Begge parker skal være fuldt tilkoblede ved årets udgang.

”Der er ikke mange dage tilbage i 2023, så en fuld tilkobling af Vesterhav Nord til årsskiftet er en stor udfordring. Men ingen har en større interesse i at nå det end os i Vattenfall, og vi gør alt, hvad vi kan,” siger Mathilde Damsgaard.

Vesterhav Syd og Nord kommer til at levere strøm svarende til forbruget fra cirka 350.000 husstande.

Se også

Produktionsstatistik

Digitale tvillinger – en vej til mere rentabel havvind

Digitale tvillinger kan hjælpe Vattenfall og vindsektoren med at få maksimal værdi af deres havvindmølleparker. Målinger i realtid af vindmøllekonstruktioner og -drift sikrer, at alle beslut...

Læs hele artiklen

Havvindmølleparker – derfor appellerer de til dyrelivet

I takt med at verden går væk fra fossile brændsler for at bekæmpe klimaforandringerne, er det afgørende at øge den fossilfri elproduktion hurtigt og samtidig undgå skadelige indvirkninger på...

Læs hele artiklen
Vesterhav Syd havvindmøllepark

Vesterhav Nord i drift: Så har Danmark fået endnu et fossiltfrit kraftværk på elnettet

Møllerne i Danmarks nyeste havvindpark Vesterhav Nord er nu forbundet til elnettet. Vesterhav Nord kan levere fossilfri energi svarende til forbruget hos 180.000 danske husstande

Læs hele artiklen