Strand og hav

Vattenfall opnår tilladelse til Vesterhav Syds landanlæg

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall og Energinet tilladelse til landanlæggene i forbindelse med Vesterhav Syd havmøllepark. Dermed afsluttes processen omkring fornyet tilladelse, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet ophævede den tidligere tilladelse i maj 2021.

Vattenfall er i færd med at opføre Vesterhav Syd havmøllepark ud for Hvide Sande, som med sine 20 møller vil producere strøm svarende til 170.00 husstandes årlige forbrug. I tilknytning til havmølleparken er flere anlæg på land nødvendige. Anlæggene er placerede i Ringkøbing-Skjern Kommune og består af nedgravede kabler samt elektriske stationer. Hertil kommer en radarmast ved Søndervig, som gør det muligt, at flyafværgelysene på vindmøllerne kun lyser, når der er fly i nærheden.

Energinet modtog den første tilladelse til landanlæggene i januar 2017, men denne tilladelse blev senere påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen havde ikke opsættende virkning, og Vattenfall og Energinet opførte i perioden 2018-20 størstedelen af landanlæggene. I maj 2021 traf Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid afgørelse i sagen og ophævede den oprindelige tilladelse fra 2017. Siden 2021 har Vattenfall og Energinet derfor arbejdet på at opnå nye tilladelser fra myndighederne.

I december 2022 var miljøkonsekvensrapporten færdig, og Miljøstyrelsen gennemførte den sidste offentlige høring, som blev afsluttet den 6. februar i år. Herefter udstedte Miljøstyrelsen d. 27. februar den endelige §25-tilladelse for Vesterhav Syds landanlæg – også kendt som VVM-tilladelse.

vesterhav-kort-landanlaeg.jpg

Se større billede (PDF 385 kB)

”Det er et helt afgørende skridt for Vesterhav Syd, at vi nu har §25-tilladelsen på land. Landanlæggene er allerede bygget, men vi skal have en formel godkendelse, før vi kan tage dem i brug,” siger projektdirektør for Vesterhav Syd og Nord hos Vattenfall, Mathilde Damsgaard.

De første fire møllefundamenter i Vesterhav Syd er installeret, og arbejdet fortsætter marts måned ud. Herefter skal der trækkes kabler fra fundamenterne til elnettet på land, hvilket efter planen sker i april og frem til sommer.

”Allerede fra midten af sommeren forventer vi, at de første møller i Vesterhav Syd er installeret og kan begynde at sende fossilfri strøm ud på nettet til forbrugerne. Det er derfor afgørende, at vi nu har fået tilladelsen til landanlæggene,” siger Mathilde Damsgaard.

En tilsvarende fornyet miljøvurdering for Vesterhav Nords landanlæg er i gang. Den offentlige høringsproces i nord bliver afsluttet den 20. marts. Vattenfall har gennem nogen tid haft alle nødvendige tilladelser til havs i hus for både Vesterhav Syd og Nord.

Vesterhav Syd og Nord havmølleparker skal senest være i fuld drift ved årets udgang. Se mere her

Kontakt:

Mads Krogh, pressechef for Vattenfall Danmark, 22 178 178

Se også

Foto fra Horns Rev 3 vindmøllepark

Vattenfall: Kun særlige omstændigheder kan åbne nye sager om værditab ved Vesterhav-parkerne

VE-loven giver et sikkerhedsnet for de borgere, der på grund af særlige omstændigheder ikke fik søgt vær-ditab, da processen kørte 2021-22. Eventuelle nye sager skal vurderes af Taksationsmy...

Læs hele artiklen
Vesterhav Syd havmøllepark

Vattenfall leverer nu strøm fra Vesterhav Syd havmøllepark

Den 10. november leverede Vattenfall den første strøm fra havmølleparken Vesterhav Syd. ”Vi er både stolte og lettede”, siger Vattenfall.

Læs hele artiklen
Den sidste mølle blev installeret i Vesterhav Nord. Foto: Poul Nordhagen & Vattenfall
Foto: Poul Nordhagen & Vattenfall

Alle møller i Vesterhav-parkerne er nu på plads

Alle 21 vindmøller i Vesterhav Nord havmøllepark er nu installerede. Dermed er samtlige 41 møller i Vesterhav Syd og Nord på plads. Vattenfall forventer at kunne levere strøm fra parken sene...

Læs hele artiklen