Vindmollepark

Vattenfall underskriver vindkraft-aftale med Volvo Group

Volvo Group vil købe halvdelen af den el, der produceres på Bruzaholm vindmøllepark over en 10-årig periode. Aftalen er et tydeligt eksempel på Volvo Groups forpligtelse og engagement til at reducere deres CO2-udledning, samt hvordan Vattenfalls fossilfri elektricitet kan bidrage til at nå dette mål.

Byggeriet af Bruzaholm vindmøllepark nær byen Eksjö i det sydlige Sverige påbegyndes i sommeren 2023 og vil være klar til idriftsættelse i løbet af efteråret 2025. Det er også på det tidspunkt, aftalen med Volvo Group træder i kraft.   

”Branchens energiomstilling finder sted her og nu – nøglen til succes er samarbejde, ingen kan tackle udfordringen helt på egen hånd. Dagens aftale er et eksempel på, hvordan Volvo Group har valgt at være på forkant med deres elektrificerings- og klimaarbejde. Vi er glade for at kunne hjælpe dem på deres rejse. Ved at udbygge fossilfri energikilder, samarbejde om at elektrificere processer, der i dag er baseret på fossile brændstoffer, bruge vores fossilfri elektricitet og udvikle ladeinfrastruktur, kan vi bidrage til udfasningen af fossile brændstoffer i hele transportsektoren,” siger Vattenfalls CEO og administrerende direktør Anna Borg.

"Dette partnerskab markerer endnu et skridt i den løbende reduktion af miljøbelastningen fra vores egne industrielle aktiviteter. Aftalen viser vores forpligtelse til at prioritere investeringer med lavt CO2-aftryk, benytte vedvarende energi og træffe klimamæssige foranstaltninger i alt, hvad vi gør." siger Martin Lundstedt, administrerede direktør og CEO for Volvo Group.

Fakta om Bruzaholm vindmøllepark:

  • Kommer til at bestå af 21 møller på 240 meters højde.
  • Bruzaholms samlede areal udgør cirka 13 kvadratkilometer.
  • Bruzaholm får en effekt på omkring 140 MW og en årlig produktion på omkring 460 GWh.
  • Vindmølleparken forventes være klar til idriftsættelse i 2025.

Om Volvo Group:

Volvo Group skaber velstand gennem transport- og infrastrukturløsninger og tilbyder lastbiler, busser, entreprenørmaskiner, energiløsninger til marine og industrielle formål, finansiering og tjenester, der øger vores kunders driftstid og produktivitet. Volvo Group blev grundlagt i 1927 og har forpligtet sig til at forme fremtidens landskab med bæredygtige transport- og infrastrukturløsninger. Volvo Group har hovedkontor i Gøteborg i Sverige, beskæftiger mere end 100.000 mennesker og betjener kunder på næsten 190 markeder. I 2022 udgjorde nettoomsætningen SEK 473 milliarder (EUR 45 milliarder). Volvo-aktien er noteret på Nasdaq Stockholm. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at besøge www.volvogroup.com 

Se også

Produktionsstatistik

Digitale tvillinger – en vej til mere rentabel havvind

Digitale tvillinger kan hjælpe Vattenfall og vindsektoren med at få maksimal værdi af deres havvindmølleparker. Målinger i realtid af vindmøllekonstruktioner og -drift sikrer, at alle beslut...

Læs hele artiklen

Havvindmølleparker – derfor appellerer de til dyrelivet

I takt med at verden går væk fra fossile brændsler for at bekæmpe klimaforandringerne, er det afgørende at øge den fossilfri elproduktion hurtigt og samtidig undgå skadelige indvirkninger på...

Læs hele artiklen
Fundament til havvindmølle

Havvindmøller får genbrugelige dæksler

Før man begynder at installere vindmøller til havs, skal fundamenterne rammes ned. På toppen af hvert fundament er der et dæksel over monopælen, der midlertidigt dækker det enorme rør.

Læs hele artiklen