Vattenfalls havmøller skal teste produktion af bæredygtige fødevarer

Hvordan kan man producere fossilfri havmøllestrøm og bæredygtige fødevarer – og samtidig forbedre havmiljøet og biodiversiten i ét og samme havområde? Det skal det nye samarbejde ”Win@Sea” mellem danske universiteter, virksomheder og Vattenfall undersøge.

Havvind er en effektiv og fossilfri energikilde, og mange regeringer har de seneste år sat ambitiøse mål for en accelereret udbygning. Samtidig stiger også efterspørgslen på fødevarer med lavt klimaaftryk, og her kan havet være en ressource. Pladsen på havet er imidlertid knap, og biodiversiteten er truet. Men hvad nu, hvis en havmøllepark på én og samme tid både kan producere fossilfri strøm, bæredygtige fødevarer og samtidig bidrage positivt til biodiversiteten i samme område?

”Hos Vattenfall vil vi producere fossilfri strøm uden at påvirke miljø og biodiversitet negativt. Vi arbejder henimod, at vores energiproducerende anlæg som eksempelvis havmøller skal bidrage positivt til biodiversiteten. Derfor er vi på udkig efter synergier mellem fossilfri energiproduktion og naturhensyn”, siger havbiolog Matthieu Povidis-Delefosse fra Vattenfall.

Vattenfall stiller Skandinaviens største havmøllepark, Kriegers Flak, til rådighed for projektet. Konkret skal der produceres blåmuslinger, sukkertang, søsalat og søl på liner i havmølleparken. Samtidig foregår der en række monitorerings- og forskningsmæssige aktiviteter.

Kerteminde Seafarm skal dyrke blåmuslinger, sukkertang, søsalat og søl på liner i vindmølleparken i samarbejde med Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, der også undersøger effekter på havmiljøet (Foto: Teis Boderskov).
Foto: Teis Boderskov

Kerteminde Seafarm skal dyrke blåmuslinger, sukkertang, søsalat og søl på liner i vindmølleparken i samarbejde med Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, der også undersøger effekter på havmiljøet (Foto: Teis Boderskov).

Vattenfall har også påtaget sig at lede ét af projektets i alt otte arbejdsspor. Det handler om sikkerhed og driftslogistik samt koordinering af viden og dataudveksling mellem forskerne og det hold hos Vattenfall, som står for den daglige drift af vindmølleparken. 

”Kriegers Flak er en stor og moderne havmøllepark fra 2021, som tiltrækker sig stor international interesse. Vi åbner nu et helt nyt kapitel, når Kriegers Flak gennem Win@Sea skaber nye veje for bæredygtig fødevareproduktion af for eksempel alger og muslinger, samtidig med at vi bidrager positivt til biodiversiteten,” siger Matthieu Povidis-Delefosse.   

Win@Sea ledes af Aarhus Universitet og løber i perioden 2023-26. Foruden Vattenfall deltager Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Kattegatcentret og Kerteminde Seafarm. Projektet er blandt andet støttet af Horizon Europe-projektet OLAMUR (Offshore Low-trophic Aquaculture in Multi-Use scenario Realisation).

Parallelt hermed er Vattenfall også videnspartner i Seamark Horizon Europe-projektet. ”Seamark kompletterer fint Win@Sea-projektet, fordi Seamark fokuserer på værdikæden for tang og produktudvikling og test med henblik på at fremme potentialet i algebaserede produkter i EU”, siger Matthieu Povidis-Delefosse.

Mere information på SeaMark

Formål med Win@Sea

  • Udvikle og demonstrere en visionær marin Multi-use Platform (hvor et havareal avendes til flere formål på én gang)
  • Koble fossilfri energiproduktion med naturbaserede løsninger
  • Monitorere biodiversiteten i havmølleparker
  • Modvirke klimaforandringer
  • Støtte bæredygtig produktion af marine bio-ressourcer
  • Udbrede opmærksomheden på havets vigtighed, kompleksitet og skønhed til offentligheden

Se også

Strand og hav

Vattenfall opnår tilladelse til Vesterhav Nords landanlæg

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall og Energinet tilladelse til landanlæggene i forbindelse med Vesterhav Nord havmøllepark. Dermed afsluttes processen omkring fornyet tilladelse, efter at M...

Læs hele artiklen
Strand og hav

Vattenfall opnår tilladelse til Vesterhav Syds landanlæg

Miljøstyrelsen har givet Vattenfall og Energinet tilladelse til landanlæggene i forbindelse med Vesterhav Syd havmøllepark. Dermed afsluttes processen omkring fornyet tilladelse, efter at Mi...

Læs hele artiklen
Mathilde Lindhardt Damsgaard, Program Director, Vattenfall

International kvindeuge: Mathilde bliver overrasket hver dag

Det var faktisk hendes interesse for vand, som fik Mathilde Lindhardt Damsgaard til at søge mod udvikling af vindenergi. Nu er hun leder af Vattenfalls nyeste havbaserede vindenergiprojekt u...

Læs hele artiklen