Vesterhav Syd havvindmøllepark

Vattenfall leverer nu første strøm fra Vesterhav Nord havvindmøllepark

Danmarks nyeste havvindmøllepark Vesterhav Nord har sendt den første fossilfrie strøm i land.

16. februar 2024 kulminerede næsten syv års arbejde for Vattenfall, da vingerne på den første mølle i havvindmølleparken Vesterhav Nord blev drejet op mod vinden, og produktionen af fossilfri strøm kunne sættes i gang. Dermed slutter Vesterhav Nord sig til søsterparken Vesterhav Syd, der har været i fuld drift siden januar 2024.

”Det er med stor stolthed, vi nu sender den første fossilfrie strøm i land fra Vesterhav Nord også. Det har været en spændende opgave med mange udfordringer, siden vi vandt udbuddet i 2016, og det er dejligt at se anstrengelserne bære frugt takket være en stor indsats fra de mange involverede,” siger Mathilde Damsgaard, projektdirektør for Vesterhav Syd og Nord hos Vattenfall.

Alle 21 møller i Vesterhav Nord ventes tilkoblet inden udgangen af marts, og når det sker, vil havvindmølleparken kunne levere fossilfri energi til 180.000 danske husstande.

Sammen med produktionen fra søsterparken Vesterhav Syd vil Vesterhav Nord kunne levere fossilfri energi svarende til 350.000 husstande.

Det stod sidste år klart, at Vesterhav Nord ikke ville blive fuldt tilsluttet inden for den tidsfrist (31. december 2023), der indgår i aftalen med staten. Vattenfall har derfor ansøgt myndighederne om en fristforlængelse og er fortsat i dialog med Energistyrelsen herom. 

Radarstyrede lys parat til test

For at minimere de visuelle gener fra lys ved kystnære havmøller, installeres et nyt banebrydende radarstyret anlæg på Vesterhav Nord og Syd, så afværgelyset på møllerne om natten kun tændes, hvis et fly nærmer sig.  

Frem til myndighedernes endelige godkendelse efter en testperiode vil flyafværgelyset på møllerne være tændt hele tiden – hvidt om dagen og rødt om natten.

”Testperioden på det nye radarstyrede lys på de to Vesterhavsparker begynder om kort tid, og vi skal naturligvis være helt sikre på, at lyset virker, som det skal, før det kan aktiveres,” siger Mathilde Damsgaard.

Fakta om Vesterhav Nord og Vesterhav Syd:

  • Total kapacitet på 344 MW med 176 MW på Vesterhav Nord og 168 MW på Vesterhav Syd.
  • Vesterhav Nord består af 21 møller, mens Vesterhav Syd består af 20 møller.
  • Hver mølle har en kapacitet på 8,4 MW.
  • Produktionen fra Vesterhav Nord og Syd kan dække det årlige elforbrug svarende til 350.000 danske husstande.
  • De to Vesterhavsparker har i alt godt 4.400 lokale medejere.

Se også

Landbrug i vindmølleparken: Kriegers Flak producerer tang til fødevarer

Med den stigende konkurrence om pladsen til søs vil tang- og muslingeopdræt i havet mellem de kæmpemæssige havbaserede vindmøller sandsynligvis blive en realitet i fremtiden. En ny undersøge...

Læs hele artiklen
Produktionsstatistik

Digitale tvillinger – en vej til mere rentabel havvind

Digitale tvillinger kan hjælpe Vattenfall og vindsektoren med at få maksimal værdi af deres havvindmølleparker. Målinger i realtid af vindmøllekonstruktioner og -drift sikrer, at alle beslut...

Læs hele artiklen

Havvindmølleparker – derfor appellerer de til dyrelivet

I takt med at verden går væk fra fossile brændsler for at bekæmpe klimaforandringerne, er det afgørende at øge den fossilfri elproduktion hurtigt og samtidig undgå skadelige indvirkninger på...

Læs hele artiklen