Vesterhav Syd havvindmøllepark

Vesterhav Nord i drift: Så har Danmark fået endnu et fossiltfrit kraftværk på elnettet

Møllerne i Danmarks nyeste havvindpark Vesterhav Nord er nu forbundet til elnettet. Vesterhav Nord kan levere fossilfri energi svarende til forbruget hos 180.000 danske husstande

Alle vindmøller på havmølleparken Vesterhav Nord har nu leveret den første strøm, og parken er tilsluttet det danske elnet. Det markerer kulminationen på næsten syv års arbejde på havmølleparken.

”Vi er altid glade i Vattenfall, når vores anlæg bidrager til fossilfri løsninger. Vi er stolte af, at Vesterhav Nord som nyt kraftværk på havet nu kommer ind i energiforsyningen. Det er en udfordrende opgave at producere elektricitet af vind i stor skala, og det kan kun lade sig gøre takket være en stor indsats fra de mange involverede,” siger Mathilde Damsgaard, projektdirektør for Vesterhav Nord og Syd hos Vattenfall.

De 21 møller på Vesterhav Nord blev rejst i efteråret 2023, og 16. februar 2024 begyndte produktionen af fossilfri strøm fra Vesterhav Nord, hvor den første strøm blev sendt i land. De 21 møller i Vesterhav Nord kan sammen med produktion fra de 20 møller i søsterparken Vesterhav Syd levere fossilfri energi svarende til forbruget fra ca. 350.000 husstande.

Vingerne på en enkelt af de 21 møller i Vesterhav Nord er dog midlertidig blevet taget ned og sejlet til Thyborøn. Her skal en enkelt vinge repareres efter den blev beskadiget i forbindelse med klargøring af havmølleparken.

”Vi kan ikke reparere vingen på havet, og af sikkerhedsmæssige årsager tager vi alle tre vinger ned, så der ikke er ubalance på møllen. Vi forventer, at skaden på vingen kan udbedres i løbet af fire uger, hvorefter de tre vinger kan monteres på møllen igen,” siger Mathilde Damsgaard.

I 2016 vandt Vattenfall udbuddet på Vesterhav Nord med en pris på 47,5 øre pr. KWh. Vesterhav Nord blev ikke fuldt tilsluttet inden for den tidsfrist (31. december 2023), der indgår i aftalen med staten. Vattenfall har derfor ansøgt myndighederne om en fristforlængelse og er fortsat i dialog med Energistyrelsen om det.

Fakta om Vesterhav Nord og Vesterhav Syd:

  • Total kapacitet på 344 MW med 176 MW på Vesterhav Nord og 168 MW på Vesterhav Syd.
  • Vesterhav Nord består af 21 møller, mens Vesterhav Syd består af 20 møller.
  • Hver mølle har en kapacitet på 8,4 MW.
  • Produktionen fra Vesterhav Nord og Syd kan dække det årlige elforbrug svarende til 350.000 danske husstande
  • De to Vesterhavsparker har i alt 4.400 lokale medejere.

Se også

Landbrug i vindmølleparken: Kriegers Flak producerer tang til fødevarer

Med den stigende konkurrence om pladsen til søs vil tang- og muslingeopdræt i havet mellem de kæmpemæssige havbaserede vindmøller sandsynligvis blive en realitet i fremtiden. En ny undersøge...

Læs hele artiklen
Produktionsstatistik

Digitale tvillinger – en vej til mere rentabel havvind

Digitale tvillinger kan hjælpe Vattenfall og vindsektoren med at få maksimal værdi af deres havvindmølleparker. Målinger i realtid af vindmøllekonstruktioner og -drift sikrer, at alle beslut...

Læs hele artiklen

Havvindmølleparker – derfor appellerer de til dyrelivet

I takt med at verden går væk fra fossile brændsler for at bekæmpe klimaforandringerne, er det afgørende at øge den fossilfri elproduktion hurtigt og samtidig undgå skadelige indvirkninger på...

Læs hele artiklen