Vindmøllevinger fra Nordjylland får nyt liv i topmoderne svensk parkeringshus

19 gamle vindmøller fra Vattenfalls vindmøllepark Nørre Økse Sø skulle ikke ende på lossepladsen. Nu indgår dele af vingerne i stedet i et kommende parkeringshus i Lund. Nedtagning af vindmøller ventes at blive stort nyt forretningsområde, når den første generation af vindmølleparker på land og til havs udskiftes.

Hvad stiller man op med 57 vindmøllevinger på 23,5 meter i bedste materialer, der er blevet for små til fremtidens fossil-frie el-produktion – og som bestemt ikke skal ende på lossepladsen? For Vattenfall, der stod med 19 gamle vindmøller fra den nedtagne vindmøllepark ved Nørre Økse Sø, blev svaret et parkeringshus i Lund i Skåne.

Arkitekt Jonas Lloyd i Lund lancerede ideen om at skære møllevingerne op, så de kan bruges i et nyt lokalt parkeringsanlæg, hvor facaderne skal være åbne af sikkerhedsmæssige hensyn. Med de nordjyske vindmøllevinger får man både gavn af hårdføre materialer og undgår at skulle indkøbe andre nye byggematerialer med potentielt store klimaaftryk som f.eks. beton eller stål.

Asset manager Dan Klitgaard, Vattenfall i Danmark, har haft ansvaret for at tage vindmølleparken ved Nørre Økse Sø ned, og han glæder sig over, at de robuste vindmøllevinger nu får nyt liv i parkeringshuset.

”I Vattenfall arbejder vi for at skabe en cirkulær økonomi, også når det gælder vindmøllevingerne. Selvom et produkt har nået slutningen af sin levetid, har det værdi i enten genanvendelse eller som materiale i et nyt produkt. Kan møllevingerne ikke genanvendes, knuses de for at kunne indgå i produktion af cement. Vores mål er, at 50 pct. af vindmøllevingerne skal kunne genanvendes fra 2025 – og 100 pct. fra 2030, ” siger Dan Klitgaard.

Vindmøllerne ved Nørre Økse Sø blev taget ned og skilt ad i 2023. Fairwind stod for nedtagningen, mens Kingo Wind, specialist i genanvendelse af vindanlæg, har sørget for, at stålet genanvendes til f.eks. køreplader.  Komponenter i vindmøllehusene anvendes som reservedele, og betonen knuses til etablering af nyt vejunderlag. Samtidigt er vindmøllevingerne nu opmagasineret til brug i det svenske parkeringshus, der ventes at stå færdigt i 2025.

Dan Klitgaard, Vattenfall: ”Nedtagningen af Nørre Økse Sø-møllerne er håndteret så sikkert og ordentligt, som vi ønskede det, og vi har fået positive tilbagemeldinger fra de lokale landmænd om den måde, landbrugsjord er genetableret på. Samtidigt har vi fået ny vigtig viden om måden at dekommissionere vindmølleparker på, som vi kan bruge i det næste nedtagningsprojekt.”

”De kommende år står hele vindenergibranchen over for en kæmpe opgave, hvor tusindvis af vindmøller af ældre dato står over for udskiftning. Som sektor får vi brug for løsninger i industriel skala og f.eks. for helt nye og bredere former for afsætningsmuligheder. Samtidigt åbner der sig også et nyt forretningsområde, fordi vi får brug for mandskab, materiel og transportkapacitet, der kan håndtere disse meget store opgaver lige så sikkert, som når vi sætter møllerne op. Vi vil derfor fortsætte dialogen med leverandørerne af vindmøllerne, så vi allerede i designfasen tager højde for, hvordan møllerne efter endt brug kan indgå i en cirkulær økonomi”, siger Dan Klitgaard.

Nørre Økse Sø vindmøllepark blev etableret i år 2000 og dekommissioneret af Vattenfall i 2023. Arealet er omfattet af en større overdragelse af udviklingsprojekter, som Vattenfall gennemførte i 2022.

Illustration: Lloyds Arkitektkontor

Se også

Landbrug i vindmølleparken: Kriegers Flak producerer tang til fødevarer

Med den stigende konkurrence om pladsen til søs vil tang- og muslingeopdræt i havet mellem de kæmpemæssige havbaserede vindmøller sandsynligvis blive en realitet i fremtiden. En ny undersøge...

Læs hele artiklen
Produktionsstatistik

Digitale tvillinger – en vej til mere rentabel havvind

Digitale tvillinger kan hjælpe Vattenfall og vindsektoren med at få maksimal værdi af deres havvindmølleparker. Målinger i realtid af vindmøllekonstruktioner og -drift sikrer, at alle beslut...

Læs hele artiklen

Havvindmølleparker – derfor appellerer de til dyrelivet

I takt med at verden går væk fra fossile brændsler for at bekæmpe klimaforandringerne, er det afgørende at øge den fossilfri elproduktion hurtigt og samtidig undgå skadelige indvirkninger på...

Læs hele artiklen