WIN@sea høster den første tang fra Kriegers Flak i år

2024 bliver et år fyldt med milepæle i projektet WIN@sea, hvor danske forskere er i gang med at producere fødevarer under havets overflade i Skandinaviens største havmøllepark.

Det er ikke kun produktion af fossilfri energi, der er i højsædet ved Kriegers Flak i år. Der skal nemlig også høstes tang, sættes liner til muslinger ud og ses nærmere på torskebestanden i området ved Skandinaviens største havmøllepark, der drives af energiselskabet Vattenfall.

Det sker som en del af projektet WIN@sea, hvor en række danske universiteter og virksomheder er i gang med at udsøge, hvordan der bedst kan produceres fossilfri energi og fødevarer på ét og samme sted – med målet om, at havmiljøet og biodiversiteten i området samtidig forbedres. 

”Det bliver virkelig et spændende år for os. En af de store milepæle bliver, når vi høster den første tang til fødevareproduktion fra havmølleparken sidst på foråret. Vi arbejder for at producere fossilfri energi og bæredygtige fødevarer fra havet på samme sted, mens vi leverer data til miljøovervågning. Samtidig dokumenterer vi effekter på havmiljø og biodiversitet”, siger leder af WIN@sea, seniorforsker, Annette Bruhn, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

Uforløst potentiale ved havmølleparkerne

Produktionen af tang og muslinger skal foregå i områderne mellem havmøllerne, men der er også særligt fokus på områderne rundt om møllernes fundamenter på havets bund. Der er placeret sten på havbunden, som beskytter møllernes fundamenter, og som samtidig fungerer som kunstige stenrev. Forskerne fra WIN@sea skal undersøge, hvad de kunstige stenrev betyder for områdets biodiversitet, herunder torskebestanden. De kunstige stenrev sættes altså i spil i projektet, så havmølleparken kan bruges til andet end fossilfri energiproduktion.

”Vattenfalls formål er at skabe fossilfrihed, men det må ikke ske på bekostning af biodiversiteten. Derfor arbejder vi for, at vores energianlæg kan bruges til mere end fossilfri energiproduktion. Der er et uforløst potentiale i områderne ved havmølleparkerne, og vi glæder os til at blive klogere på, hvordan vi kan sætte de områder i spil, så de kan bidrage positivt til biodiversiteten”, siger Bioscience ekspert, Tim Wilms, Vattenfall.

Når den første tang fra Kriegers Flak er høstet i løbet af foråret, skal fødevarekvaliteten analyseres. Herefter skal tangen blandt andet bruges på WIN@sea’s familiekokkeskole, hvor der blandt andet skal laves tang-pasta. Det er efter planen også i år, der sættes liner til muslinger ud, og på den anden side af sommerferien sejler en række lystfiskere og forskere ud til havmølleparken, hvor de skal tælle, måle og veje en del af torskebestanden i området ved havmølleparken.

International bevågenhed på dansk samarbejde

WIN@sea er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet, Danmarks Teknologiske Universitet, Københavns Universitet, tang- og muslingeproducenten Kerteminde Seafarm, Kattegatcentret og energiselskabet Vattenfall. Projektet er støttet af VELUX FONDEN, AAGE V. JENSEN NATURFOND og derudover gennem EU's lighthouse projekt, OLAMUR. Derfor var 47 internationale forskere fra mere end 7 forskellige lande 9. januar samlet på Vattenfalls faciliteter i Klintholm. Her satte forskerne gang i et begivenhedsrigt år for WIN@sea, hvor de så nærmere på projektet og aktiviteterne på Kriegers Flak.

win@sea conference.jpg

Læs mere om WIN@sea her.

Fakta

  • WIN@sea er støttet med ca. 18,5 millioner kroner. VELUX FONDEN støtter med 5 millioner kroner, AAGE V. JENSEN NATURFOND støtter aktiviteter relateret til biodiversitet og formidling med 2,5 millioner kroner og EU støtter med 11 millioner kroner via lighthouse projektet OLAMUR.
  • Aktiviteterne foregår i perioden 2023-2026 ved Skandinaviens største vindmøllepark Kriegers Flak, der ligger ca. 15-40 kilometer øst for Møn.
  • WIN@sea skal udarbejde forslag til retningslinjer, som myndighederne fremover kan bruge i forbindelse med anlæg på havet.
  • WIN@sea skal kortlægge dyre-og plantelivet på møller og erosionsbeskyttelse ved vindmøllerne på Kriegers Flak og sammenligne med dyre-og plantelivet på naturlige rev i området for at undersøge, hvordan havmøllerne påvirker biodiversiteten.
  • I projektet undersøges desuden, hvordan havmølleparken kan bruges som platform for måleudstyr, som kan bidrage med en bedre overvågning af havmiljøet. Det omfatter blandt andet målinger af strøm, bølger, saltholdighed og temperatur, men også udvikling af udstyr som kan tælle forekomsten af gopler som vandmænd og brandmænd.
  • WIN@sea formidles bredt blandt andet gennem udstilling og undervisning i Kattegatcentret, inddragelse af borgere i prøvefiskeri og ved deltagelse i events som Folkemødet og Naturmødet.
  • WIN@sea er en del af EU lighthouse projektet OLAMUR, som også handler om at kombinere havvindmølleparker med blandt andet fødevareproduktion i et såkaldt multi-use koncept.

Yderligere oplysninger om WIN@Sea:

Seniorforsker, Annette Bruhn, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.
Mail: anbr@ecos.au.dk // tlf: 29 63 80 34

Bioscience ekspert, Tim Wilms, Vattenfall.
Mail: tim.wilms@vattenfall.com // tlf: 27 87 50 03

Leder for Forskning, Lone Thybo Mouritsen, Kattegatcentret.
Mail: lm@kattegatcentreret.dk // tlf: 20 27 65 53

Direktør, Mads Hecter, Kerteminde Seafarm.
Mail: mads@seafarmer.dk // tlf: 26 22 42 89

Se også

Vesterhav Syd havvindmøllepark

Vattenfall leverer nu første strøm fra Vesterhav Nord havvindmøllepark

Danmarks nyeste havvindmøllepark Vesterhav Nord har sendt den første fossilfrie strøm i land.

Læs hele artiklen
Kommende parkeringshus i Lund. Illustration: Lloyds Arkitektkontor
Illustration: Lloyds Arkitektkontor

Vindmøllevinger fra Nordjylland får nyt liv i topmoderne svensk parkeringshus

19 gamle vindmøller fra Vattenfalls vindmøllepark Nørre Økse Sø skulle ikke ende på lossepladsen. Nu indgår dele af vingerne i stedet i et kommende parkeringshus i Lund. Nedtagning af vindmø...

Læs hele artiklen
Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsrapport: Strategiske frasalg styrker Vattenfalls parathed til fremtiden

Elpriserne faldt markant i løbet af 2023, hvilket havde stor indflydelse på Vattenfalls indtjening. Gennem strategiske frasalg af varmeaktiviteterne i Berlin og vores vindenergiprojekter ud ...

Læs hele artiklen