Finansiel information

Økonomisk udvikling, januar–juni 2020

  • Nettoomsætningen faldt med 6 % (-7 % eksklusive valutaeffekter) til 79.440 mio. svenske kroner (84.243).
  • Det underliggende driftsresultat beløb sig til 12.982 mio. svenske kroner (13.295).
  • Driftsresultatet beløb sig til 5.287 mio. svenske kroner (11.038).
  • Periodens resultat beløb sig til -1.594 mio. svenske kroner (7.673).
  • Nedskrivninger udgjorde -10.601 mio. svenske kroner (0) og vedrører aktiver i driftssegmenterne Heat og Wind.

Mere information

Økonomisk kalender, kontakter og øvrig finansiel information.

Se også

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Havmølleparken Horns Rev 3

Få mere at vide om vores strategiske og økonomiske mål.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.