Vores strategi

Vattenfall har udarbejdet en strategi for at nå vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. 

Strategien viser kursen frem; den måde, vi prioriterer forretningsmuligheder på, fokuserer vores indsats og engagerer vores medarbejdere, så vi kan skabe værdi for vores interessenter ved at forblive førende inden for dekarbonisering af vores sektor og længere ud.

En gruppe børn

Vores holdninger til fremtiden

Nedenfor opsummerer vi vores syn på fremtiden, der repræsenterer de vigtigste tendenser, vi har brug for til at overvåge, udnytte og navigere, så vi kan realisere vores strategi.

Bæredygtighed er forretningen
Bæredygtighed er i stigende grad en konkurrencemæssig fordel og en forretningsmæssig nødvendighed.

Konkurrencen bliver stadigt mere intens, med nye aktører og ny kapital på markedet
Vi tror på, at flere aktører vil ønske at deltage i kapløbet frem mod bæredygtighed, efterhånden som den konkurrencemæssige fordel ved bæredygtige forretningsmodeller og produkter vokser.

Bred fælles forståelse er afgørende for at sikre den nødvendige hastighed i forandringsprocesserne
Mens regulering og politik driver omstillingen fremad, mangler der et fælles syn på udbygning af infrastrukturen, hvilket risikerer at bremse godkendelsesprocesser og projektimplementering.

Hastigt stigende efterspørgsel efter fossilfri el vil udfordre energisystemet
Efterhånden som nye elkøretøjer bliver introduceret og varme- og industriprocesser i stigende grad bliver eldrevne, vil efterspørgslen efter fossilfri elektricitet stige kraftigt.

Afhjælpning af manglen på de nødvendige kompetencer vil være afgørende for at få succes med energiomlægningen
Ændringer i demografien og en hurtigere energiomlægning vil medføre stigende mangel på arbejdskraft, og det vil resultere i hård konkurrence om vigtige tekniske og projektledelsesmæssige færdigheder.

Virksomhederne skal opbygge robusthed over for uventede forandringer
På grund af øget digitalisering, geopolitisk ustabilitet og nye typer kriminelle aktiviteter vil virksomheder i stigende grad blive tvunget til at tackle nye trusler såsom cyberangreb, omvæltninger, misinformation og spionage.

Vores fem strategiske fokusområder

Vattenfalls strategihjul

Vattenfall har fem strategiske fokusområder, der er retningsgivende for virksomheden i dens strategiske kurs. De illustrerer, hvordan vi skaber fremdrift i betragtning af den kontekst, vi opererer i, og hvordan vi kan gribe forretningsmulighederne i energiomlægningen.
Strategihjulet er baseret på den integrerede forsyningslogik og beskriver fokus i hele værdikæden (de tre øverste dele) og den interne organisation for at få det til at ske (de to nederste dele).

Fremme af dekarbonisering i samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere med fokus på at øge kundefokus og fremme elektrificering og klimaintelligente energiløsninger på områder, hvor vi har en konkurrencemæssig fordel.

Sammenkobling og optimering af energisystemet med fokus på maksimering af værdien af fleksibilitet og fremme af en stabil og omkostningseffektiv elnetinfrastruktur.

Sikring af en fossilfri energiforsyning med fokus på vækst inden for vedvarende energi, maksimering af værdien af vores eksisterende fossilfri aktiver samt implementering af vores CO2-køreplan.

Levering af aktiviteter med et højt præstationsniveau med fokus på at være både konkurrencedygtige og omkostningseffektive, hvor vi udnytter mulighederne inden for digitalisering og tager socialt og miljømæssigt ansvar i hele værdikæden.

Styrkelse af vores medarbejderes kompetencer med fokus på at sikre de nødvendige kompetencer, samtidig med at vi forbedrer medarbejderrejsen og sørger for et sikkert arbejdsmiljø.

Se større billede af vores strategihjul (PDF 150 kB)

Relateret indhold

Kvinde i helikopter over havmøllepark

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

Havmølleparken Horns Rev 3

Få mere at vide om vores strategiske og økonomiske mål.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vi beskæftiger cirka 450 ansatte i Danmark.

Se også

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.