Vores strategi

Vattenfalls mål er at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation.

Vattenfall har defineret en strategi med formålet Power Climate Smarter Living og at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Det er en forpligtelse over for vores kunder, interessenter og medarbejdere, der giver en tydelig kurs, engagement og fokus samt betydelige forretningsmæssige muligheder.

Der skal sættes fart på omlægningen frem mod fossilfri energi, og Vattenfall fremmer omstillingen ved hjælp af yderligere elektrificering og større fokus på vedvarende energi.

Vigtige tendenser former energisektoren

En central del af vores strategi er den kontekst, vi opererer indenfor. Vi har identificeret seks vigtige tendenser, der vil forme energisektoren fremover og som Vattenfall bygger sin strategi på. Hvis vi kan forstå og anerkende disse tendenser, vil det give os mulighed for at vokse og trives i et konkurrencepræget marked, hvor tingene går hurtigere og hurtigere.

Bæredygtighed og kunden i fokus

Kundefokus og bæredygtighed er forudsætninger for at tiltrække kunder, dygtige medarbejdere og investorer. For kunderne er det i stigende grad vigtigt med faktorer som miljøpåvirkning, sociale og miljømæssige resultater samt energieffektivitet, når der skal vælges energiløsninger og -leverandører. Stærke værdier, kombineret med fokus på bæredygtighed og kunder, vil tiltrække kunder, dygtige medarbejdere, samarbejdspartnere og de investeringer, Vattenfall har brug for som drivkraft for energiomlægningen.

Elektrificering

Yderligere elektrificering er et vigtigt virkemiddel til at reducere CO2-udledningerne i transport-, varmeproduktions- og industrisektorerne. I de nordiske lande foregår elproduktionen allerede næsten fossilfrit, hvorimod fossile brændsler andre steder i Europa først skal udfases fra elnettet, samtidig med at elektrificeringen øges. Leverandører af vedvarende elektricitet og varme spiller en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringerne.

Flere decentraliserede energiløsninger

Fremtidens energisystem kommer til at bestå af både centrale og decentrale energiløsninger. Omkostningsreduktioner og øget funktionalitet er drivkræfterne bag omlægningen frem mod decentralisering, og det giver mulighed for, at der dukker nye konkurrenter og forretningsmodeller op i forskellige dele af energiværdikæden. Fleksible teknologier såsom batteriløsninger bliver stadigt vigtigere, og markedsandelen for central produktion er for nedadgående. Men central produktion og distribution vil stadigvæk være en stor del af grundlaget hos forsyningsvirksomhederne, også i de kommende år.

Digitalisering

Hele energiværdikæden er ved at blive digitaliseret. Energiforbruget bliver mere og mere intelligent, og nye teknologier baner vejen for, at forbruget i endnu højere grad ledes hen mod tidspunkter, hvor energiforsyningen er stor og prisen lav, så begrænsningerne på forsyningsnettet reduceres. Kunderne forventer omgående information, adgang og feedback, og kundeservice og interaktion flyttes efterhånden fra callcentre til smartphoneapps og internetbaserede løsninger. Digitalisering og styring af data, kombineret med avanceret dataanalyse, er drivkræfter for denne udvikling.

Ændrede krav til kompetencer og kvalifikationer

Efterhånden som vores branche omstiller sig til nye måder at interagere med kunder, teknologi og samfundet på, opstår der et behov for nye faglige kvalifikationer og kompetencer. Evnen til hurtigt at tilpasse sig nye måder at arbejde på er en vigtig konkurrencemæssig fordel, der giver os mulighed for at levere nye produkter og mere effektive processer. For at fremme dette miljø og tiltrække nye dygtige medarbejdere arbejder vi hele tiden på at skabe en kultur i hele koncernen, der er inkluderende for forskellige synspunkter. Vi vil være den foretrukne arbejdsgiver. Et andet vigtigt område er at gøre brug af eksterne kompetencer via partnerskaber og at outsource processer, der ikke hører til vores kerneopgaver.

Krav til høj omkostningseffektivitet

Globaliserede markeder og lavere risikoniveauer for vedvarende energi har resulteret i et stadigt mere konkurrencepræget miljø, hvilket lægger pres på marginerne i vores branche. Det begrænser forventningerne til afkastet fra både vores kerneaktiviteter og nye aktiviteter. Værdiskabelse stammer i stigende grad fra forbedringer af omkostningseffektiviteten i hele værdikæden. Effektiv drift kræver en høj udnyttelsesgrad på både produktionsanlæg og mennesker, effektive og digitale processer og stor omkostningsbevidsthed.

En gruppe børn

Vores strategiske målsætninger

Vattenfalls strategi bygger på de mål, der er fastlagt i vores formål om Power Climate Smarter Living, de seks vigtige tendenser, vi kan se for markedet, og det konkurrenceprægede landskab, vi opererer i, kombineret med de krav, vi har til vores aktiviteter. Vores opdaterede væsentlighedsanalyse bekræfter, at vores strategi er i overensstemmelse med vores interessenters forventninger.

Vattenfalls strategihjul

Vattenfalls strategi kan opsummeres i fire strategiske målsætninger:

  • Førende inden for bæredygtigt forbrug ved at øge vores fokus på kunderne, opbygge en betydelig position inden for decentraliseret energi samt fremme elektrificering og et klimaintelligent samfund.
  • Førende inden for bæredygtig produktion ved at vokse inden for vedvarende energi og implementere vores CO2-køreplan, så vi muliggør en fossilfri levevis inden for én generation.
  • Højt præstationsniveau i alle aktiviteter ved at forbedre driftseffektiviteten, øge digitaliseringen og påtage os et socialt og miljømæssigt ansvar i hele værdikæden.
  • Sikre selvstændiggjorte og engagerede medarbejdere ved at være en attraktiv arbejdsgiver, der fremmer en motiverende og inkluderende virksomhedskultur samt sikrer de rette kompetencer ved hjælp af rekruttering og kontinuerlig læring.

Relateret indhold

Kvinde i helikopter over havmøllepark

Vattenfall er et af Europas førende energiselskaber.

Havmølleparken Horns Rev 3

Få mere at vide om vores strategiske og økonomiske mål.

Vingespecialist Rikke Juul Balle hænger i reb på en møllevinge

Vattenfalls to forretningsområder i Danmark hedder Produktion og Energy Trading.

Se også

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

Kvinde på cykel

Vi har et ansvar for vores påvirkning af miljøet og samfundet.

Pige i grøn trøje

Vi samarbejder om at blive fossilfri inden for én generation.