Find ud af, hvordan vi er med til at transformere stålindustrien i dag, så du kan leve fossilfrit i morgen.

Den største ændring i stålproduktionen i over 1.000 år

HYBRIT-pilotanlægget i Luleå i Sverige

HYBRIT står for ’Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology’ (brintgennembrydende jernfremstillingsteknologi). Det er et initiativ, hvor det er vores mål at skabe fossilfrit stål ved hjælp af fossilfri el og brint med det mål at eliminere CO2-udledningen fuldstændigt i hele værdikæden fra minedrift til stålproduktion.

Vi lancerede initiativet i 2016 sammen med vores partnere LKAB og SSAB med det formål at udvikle en teknologi til fossilfri jern- og stålfremstilling.

Takket være HYBRIT er vi nu et skridt tættere på et fossilfrit liv inden for én generation.

Et metal, der kan reducere den globale CO2-udledning med 7 %

Stål er afgørende for vores liv, men stålproduktion tegner sig også for 7 % af den globale udledning af drivhusgasser. Fossilfrit stål giver os den reelle mulighed for drastisk at reducere denne udledning og hjælpe os med at nå vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation.

Det vil også hjælpe os med at opfylde FN’s mål for bæredygtig udvikling nr. 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund), 12 (bæredygtigt forbrug og produktion), 9 (industri, innovation og infrastruktur) og 17 (partnerskaber).

"HYBRIT-projektet er et fyrtårnsinitiativ for os, som også vil styrke konkurrenceevnen hos alle de partnere, der deltager i initiativet. Omlægningen er allerede i gang."
– Anna Borg, CEO for Vattenfall 

"Vores samfund har brug for stål. Vores samfund er bygget med det. Men der er ét problem. I dag tegner vores industri sig for 7 % af den samlede CO2-udledning i verden. Vores plan er at have det første af vores stålværker uden CO2-udledning i 2025. Derefter vil vi kunne levere fossilfrit stål til markedet." – Martin Lindqvist, CEO for SSAB  

Nytænkning af, hvad vi anser for værdifuldt

Stefflon Don

Mennesker har altid lavet de mest værdifulde metaller om til smykker, lige fra ringe til halskæder og tilmed grillz. Men hvad er vores mest værdifulde metal i dag? Er det det, der koster os mest eller miljøet mindst?

For at understrege, hvor vigtigt det er at bruge fossilfrit stål, har vi indgået et samarbejde med den britiske rapper og sanger Stefflon Don for at vise, hvordan vi nytænker det, der er værdifuldt.

Se også