Find ud af, hvordan vi bruger brint til at dekarbonisere industrien i dag, så du kan leve fossilfrit i morgen.

Pionerarbejde for en fossilfri fremtid

Foredrag om fossilfri brint

Hos Vattenfall arbejder vi bl.a. på at dekarbonisere industrien ved at erstatte fossile brændsler med fossilfri brint, der ikke udleder CO2.

Fossilfri brint dannes ved at opdele vand i brint og ilt ved hjælp af elektrolyse, der drives af elektricitet fra fossilfrie kilder. Dette er et vigtigt skridt i forhold til, hvordan det meste brint produceres i dag ved hjælp af dampdannelse af naturgas, der udleder CO2 til atmosfæren.

Ud over at dekarbonisere vores egne aktiviteter vil vores fremskridt i udviklingen af fossilfri brint bidrage til at transformere industrier langt ud over vores egen og reducere deres CO2-udledning drastisk.

Fossilfri brint vil spille en vigtig rolle i energiomlægningen, da det kan være en energibærer og erstatte fossile brændsler på tværs af store områder i transportsektoren samt i industrier som stål-, kemikalie- og brændstofproduktion.

En fælles indsats for større effekt

HYBRIT-pilotanlægget i Luleå i Sverige

For at skabe varige forandringer er vi nødt til at tænke ud over de konventionelle grænser. Ved at dele vores ekspertise og samarbejde med eksperter inden for andre områder kan vi udvikle banebrydende fossilfrie brintdrevne løsninger, der vil hjælpe os med at nå vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation.

HYBRIT er et af vores mange initiativer inden for fossilfri brint. HYBRIT står for ’Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology ’ og er et samarbejde mellem stålproducenten SSAB, mineselskabet LKAB og Vattenfall med det formål at dekarbonisere værdikæden for stålproduktion. Den første levering af fossilfrit stål har allerede fundet sted til Volvo Trucks, og vores mål er at have fossilfrit stål tilgængeligt på de kommercielle markeder inden 2026.

En fossilfri fremtid er mulig, og vi er kun lige begyndt

Et fly, der tankes op

HYBRIT-initiativet er kun én af mange måder, vi arbejder på for at nå vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Vi arbejder også på at reducere brændstoffers klimapåvirkning.

Gennem et partnerskab med PREEM undersøger vi brugen af fossilfri brint til produktion af biobrændsel i stor skala.

Sammen med SAS, Shell og Lanzatech undersøger vi produktion af verdens første syntetiske bæredygtige brændstof til fly (SAF; Sustainable Aviation Fuel) ved hjælp af LanzaJetTM "Alcohol to Jet"-teknologien i stor skala i Sverige.

Der er mange muligheder med hensyn til fossilfri brint, og gennem vores partnerskaber udforsker vi dem på mange fronter.

Se også