Find ud af, hvordan vi bruger brint til at dekarbonisere industrien i dag, så du kan leve fossilfrit i morgen.

Pionerarbejde for en fossilfri fremtid

Foredrag om fossilfri brint

Hos Vattenfall arbejder vi bl.a. på at dekarbonisere industrien ved at erstatte fossile brændsler med fossilfri brint, der ikke udleder CO2.

Fossilfri brint dannes ved at opdele vand i brint og ilt ved hjælp af elektrolyse, der drives af elektricitet fra fossilfrie kilder. Dette er et vigtigt skridt i forhold til, hvordan det meste brint produceres i dag ved hjælp af dampdannelse af naturgas, der udleder CO2 til atmosfæren.

Ud over at dekarbonisere vores egne aktiviteter vil vores fremskridt i udviklingen af fossilfri brint bidrage til at transformere industrier langt ud over vores egen og reducere deres CO2-udledning drastisk.

Fossilfri brint vil spille en vigtig rolle i energiomlægningen, da det kan være en energibærer og erstatte fossile brændsler på tværs af store områder i transportsektoren samt i industrier som stål-, kemikalie- og brændstofproduktion.

En fælles indsats for større effekt

HYBRIT-pilotanlægget i Luleå i Sverige

For at skabe varige forandringer er vi nødt til at tænke ud over de konventionelle grænser. Ved at dele vores ekspertise og samarbejde med eksperter inden for andre områder kan vi udvikle banebrydende fossilfrie brintdrevne løsninger, der vil hjælpe os med at nå vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation.

HYBRIT er et af vores mange initiativer inden for fossilfri brint. HYBRIT står for ’Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology ’ og er et samarbejde mellem stålproducenten SSAB, mineselskabet LKAB og Vattenfall med det formål at dekarbonisere værdikæden for stålproduktion. Den første levering af fossilfrit stål har allerede fundet sted til Volvo Trucks, og vores mål er at have fossilfrit stål tilgængeligt på de kommercielle markeder inden 2026.

Den svenske vestkyst

I 2022 stammer to tredjedele af CO2-udledningen i Sverige fra industri og transport. Vattenfall ser et stort potentiale for dekarbonisering på den svenske vestkyst, via direkte og indirekte elektrificering ved hjælp af fossilfri brint, specielt i industrier såsom raffinaderier og petrokemi. Der er igangsat projektforundersøgelser sammen med partnerne Preem og ST1 for at undersøge potentialet i en havvindbaseret forsyningsinfrastruktur med henblik på at muliggøre produktion af brændstof til flytrafik og vejtransport på basis af fossilfri brint. De første dråber bæredygtigt flybrændstof forventes at blive leveret fra 2029 og fremefter.

HT1 Storbritannien

Projektet Hydrogen Turbine 1 (HT1) i Aberdeen bliver det første projekt i verden, der skal teste fuld integration af brintproduktion med en havvindmølle. Produktion af brint på havvindmøller vil sandsynligvis være den mest effektive metode til at producere fossilfri brint til dekarbonisering af tung industri såsom stål-, kemikalie- og raffineringsindustrien samt tung transport. Målet er at producere den første fossilfri brint allerede i 2025.

En fossilfri fremtid er mulig, og vi er kun lige begyndt

Et fly, der tankes op

Ovennævnte initiativer er kun nogle få af de mange tiltag, vi arbejder på for at nå vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation.

Sammen med SAS, Shell og Lanzatech undersøger vi produktion af verdens første syntetiske bæredygtige brændstof til fly (SAF; Sustainable Aviation Fuel) ved hjælp af LanzaJetTM "Alcohol to Jet"-teknologien i stor skala i Sverige.

Der er mange muligheder med hensyn til fossilfri brint, og gennem vores partnerskaber udforsker vi dem på mange fronter.

Se også