Find ud af, hvordan vi er en del af omlægningen af luftfart i dag, så du kan leve fossilfrit i morgen.

Tager bæredygtigt flybrændstof til det næste niveau

Et barn kigger på fly i en lufthavn

Sammen med Shell, LanzaTech og SAS undersøger vi produktionen af elektrobrændstof. Et syntetisk jetbrændstof med lav udledning, der vil blive produceret af fossilfri el og genanvendt kuldioxid fra fjernvarme. Et stort skifte at bruge nyt fossilt materiale i produktionsprocessen og en af de måder, vi prøver at hjælpe på, så alle kan fortsætte med at flyve i fremtiden. 
 
"Bæredygtigt flybrændstof tilbyder det største potentiale i forhold til at reducere udledningerne fra flyindustrien. Kun ved at samarbejde nu og her på tværs af flyindustriens økosystem for at fremme de teknologier og den infrastruktur, der er nødvendig for at kunne producere Sustainable Aviation Fuel (SAF) i stor skala, kan flysektoren opnå nuludledning inden 2050. Det er derfor, jeg i høj grad glæder mig over dette samarbejde om at udforske endnu en vej frem mod produktion af SAF," siger Anna Mascolo, administrerende direktør for Shell Aviation.

På vej mod at kunne rejse mere bæredygtigt

Lufthavnsinteriør

Målet med samarbejdet med SAS, Shell og LanzaTech er et nyt produktionsanlæg, der årligt kan producere op til 50.000 tons syntetisk Sustainable Aviation Fuel (SAF). Takket være LanzaJet’s "Alcohol to Jet"-teknologi, som producerer elektrobrændstof med fossilfri el og genindvundet CO2, er dette nu en mulighed. 
 
Det er en teknologi, der er udviklet af LanzaTech og det amerikanske energiministeriums Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). Når man er oppe på fuld produktion, vil det kunne forsyne SAS med op mod 25 % af selskabets globale forbrug af bæredygtigt flybrændstof i 2030'erne.

Mod lysere tider

Et fly ovenfra

Projektet ser meget lovende ud, og alle partnervirksomheder er enige om at gennemføre dybdegående analyser af resultaterne. Målet er et nyt anlæg til produktion af elektrobrændstof på et tidspunkt mellem 2026 og 2027. 
 
"Flysektoren står over for ufattelige udfordringer med at få de mængder af Sustainable Aviation Fuel, SAF, der er nødvendige for at kunne flyve bæredygtigt. Projektet her er starten på levering af disse mængder, og ved at genindvinde CO2 og fossilfri el har vi mulighed for at gøre det i hidtil uset skala. Vi er nødt til at genoverveje CO2 og, i kombination med fossilfri el, udnytte det til at skabe en ny, klimasikker fremtid for alle," siger Jennifer Holmgren, CEO for LanzaTech. 
 
En fantastisk start på rejsen mod mere bæredygtige flyrejser. Men det er ikke den eneste gode nyhed, når det handler om bæredygtig luftfart.

Fossilfri afgange fra en fossilfri lufthavn

Vi har også indledt et forskningssamarbejde med LFV i Sverige for at tage yderligere skridt frem mod en fossilfri transportsektor. Målet med forskningen er fælles udvikling af designet til en fossilfri lufthavn.

"Sammen med LFV ønsker vi at finde løsninger og installere opladningsinfrastruktur for at gøre det muligt helt at overgå til elkøretøjer – til, fra og inden for lufthavnsområdet og i sidste ende også til eldrevne fly. Andre løsninger kan omfatte installation af solcelleanlæg og batterilagring, der giver hurtig adgang til elektricitet, når kunden har brug for det," siger Maria Lindberg, Head of Heavy Transport hos Vattenfall Network Solutions i Sverige.

Se også