Find ud af, hvordan vi er med til at transformere opvarmningen af bygninger i dag, så du kan leve fossilfrit i morgen.

Bæredygtig opvarmning af byer

Udsigt over London

Hos Vattenfall lancerer vi en ambitiøs plan for opvarmning af Londons bygninger uden fossile brændsler. Lyder det umuligt? Nej. I 2040'erne kan op mod en halv million husstande, virksomheder og offentlige bygninger i London få forbindelse til et varmenetværk i hele byen. Det vil spare London for 4,8 millioner tons CO2-udledning over en 20-årig periode. Målet? At dekarbonisere Londons bygninger.

I dag bruger over 25 millioner britiske husstande stadig fossile brændsler til opvarmning, og opvarmning står for en tredjedel af landets udledning af drivhusgasser. Det kan alt sammen ændre sig takket være et nyt varmeforsyningsnet, som Vattenfall vil begynde at udvikle i 2022 i det sydøstlige London. Varmen leveres af energi fra affaldspartneren Cory. Resultatet? I 2024 vil de første boliger blive opvarmet bæredygtigt takket være det nye varmeforsyningsnet.

Boliger opvarmet af alger

Dyrkning af alger

Kan alger opvarme boliger? I Gustavsberg i Sverige bliver det en realitet fra foråret 2022. I samarbejde med AstaReal vil Vattenfall forsyne indbyggerne i Gustavsberg med mere end 20 % af deres varmebehov via en løsning, der anvender overskudsvarme, og som stammer fra AstaReals algedyrkning. Det er et partnerskab, der på en innovativ måde giver 2.500 nye lejligheder en mere bæredygtig varmeløsning.

Ved at installere reversible varmepumper på AstaReals anlæg i Gustavsberg vil det være muligt at genindvinde overskudsvarme fra algeproduktionen på anlægget. Det betyder, at der vil blive genindvundet og genanvendt mere end 15 millioner kilowatttimer varme om året i Gustavsberg.

Berlins største klimaanlæg skruer op for varmen

Varmerør

I Berlin tester Vattenfall Wärme og Siemens Energy i øjeblikket kombinationen af fjernvarme, el og køling for at spare endnu flere udledninger. Siden 1997 har kølecentralen på Potsdamer Platz i Berlin forsynet omkring 12.000 kontorer, 1.000 lejligheder og adskillige kulturinstitutioner i kvarteret med lokalt og effektivt genereret køling. Denne proces genererer spildvarme, som indtil nu ikke har kunnet anvendes og blev frigivet via køletårne.

Takket være integrationen af en ny højtemperaturvarmepumpe fra Vattenfalls samarbejdspartner Siemens som en del af den løbende drift vil varme, køling og elektricitet nu blive kombineret for at øge ressourceeffektiviteten i fremtiden. Brugen af varmepumpen reducerer varmeudledningen betydeligt og giver en ekstra varmeforsyning til fjernvarmenettet på ca. 55 GWh årligt, hvilket resulterer i en anslået årlig besparelse på ca. 6.500 tons CO2-udledning og 120.000 m3 kølevand.

"Hvis vi ønsker at gennemføre energiomlægningen i byerne og i stigende grad skifte til vedvarende energi, er vi nødt til at se på varme, køling og strømforsyning på en integreret måde. Kun på den måde kan vi udnytte de tilgængelige ressourcer bedst muligt," forklarer Tanja Wielgoß, Chair of the Executive Board for Vattenfall Wärme Berlin AG.

Bæredygtig energi til opvarmning af Amsterdams boliger

En kvinde krydser en gade i Amsterdam

Vi ændrer ikke kun på tingenes tilstand rent opvarmningsmæssigt i London, Berlin og Gustavsberg. Amsterdam er også inde i en stor forandring, når det drejer sig om bæredygtig opvarmning. I 2040 vil vi forsyne Amsterdam med 100 % bæredygtig varme. For at kunne nå dette mål sigter vi mod at bygge Europas største E-kedel.

"E-kedlen tænder kun, hvis elmikset er bæredygtigt med meget el fra sol og vind. Når der ikke er nok grøn energi, er der fortsat brug for de gasfyrede kraftværker i Diemen til at producere el – kraftværker, der også leverer varme meget effektivt. Vi forventer, at disse gasfyrede anlæg vil forblive nødvendige i de kommende årtier af hensyn til forsyningssikkerheden i Holland, først på naturgas, men senere på brint fra vedvarende energikilder," siger Alexander van Ofwegen, Director of Heat Vattenfall Netherlands.

Med denne nye E-kedel forventer vi at kunne levere omkring 15 % af opvarmningen i Amsterdam-området med vedvarende energi fra vind- og solenergi.

Se også