Find ud af, hvordan vi fremmer væksten inden for vedvarende energi i dag, så du kan leve fossilfrit i morgen.

Vindenergi – en kerneingrediens i dekarbonisering

Ældre skægget mand ved havet

Vores mål er at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. For at nå dette mål er vi nødt til at øge produktionskapaciteten for vores vedvarende energikilder markant. Blandt andet spiller vindenergi en afgørende rolle i at nå de ambitiøse europæiske og nationale klimamål samt vores egne mål. I september 2021 besluttede vi at skærpe vores mål for udledningsreduktion yderligere for at hjælpe med at holde den globale opvarmning på maksimalt 1,5 grader celsius. Med dette i tankerne sigter vi mod at firedoble vores produktion af vind- og solenergi inden 2030.

I dag står vindenergi alene for 16 % af Europas el med en kapacitet på 180 GW. For at imødekomme den hastigt voksende efterspørgsel sigter EU mod at tredoble denne kapacitet inden 2030. Som det førende vindenergiselskab på vores kernemarkeder med mere end 50 vindmølleparker i drift bidrager Vattenfall stærkt til denne vækst, blandt andet med Skandinaviens største havmøllepark Kriegers Flak. Kriegers Flak, der blev indviet i 2021, vil øge den danske vindkraft med 16 % og have en kapacitet, der kan forsyne omkring 600.000 danske husstande.

Et andet eksempel er vores største landbaserede vindmøllepark i Sverige, Blakliden Fäbodberget, som blev indviet i 2022. Parkens 84 vindmøller har en årlig produktion på mere end 1 milliard kilowatttimer, svarende til forbruget i omkring 220.000 svenske husstande.

Samarbejde er essentielt

Vindmølledele i en montagehal

For at nå vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation samarbejder vi også med en lang række partnere og store industrielle forbrugere. Et af disse partnerskaber har resulteret i udviklingen af vindmølleparken Hollandse Kust Zuid sammen med vores partner BASF. Hollandse Kust Zuid bliver verdens største statsstøttefri havmøllepark, når den er fuldt idriftsat i 2023.

Havbaseret vindenergi – rygraden i fossilfri brint

Havmøllepark

Havbaseret vind-til-brint er en vigtig del af Vattenfalls vision om en fossilfri fremtid.

I dag er fossilfri brint nøglen til dekarbonisering af energiintensive industrier som stål, kemikalier og luftfart. Derfor undersøger Vattenfall en banebrydende teknologi til produktion af fossilfri brint i store havmølleparker for at hjælpe disse industrier med at reducere deres produkters og serviceydelsers CO2-fodaftryk. Vi mener, at vi har potentiale til at producere brint fra fossilfrie kilder til konkurrencedygtige priser inden 2030.

Havbaserede vindmølleparker er velegnede til at producere enorme mængder fossilfri brint til industrielle anlæg takket være det høje antal timer, de kører ved fuld belastning, også kendt som timer med fuld belastning.

Vindenergi er med på den lange bane

2025 50%
2030 100%

Vindenergi er ikke kun en af de billigste former for ny energiproduktion, men har også et meget lavt CO2-aftryk. Moderne vindmølleparker kompenserer for sine egne CO2-aftryk efter blot ét år ud af sine 25 års drift.

Derudover har vi fokus på at reducere yderligere miljøpåvirkninger og har sat strenge mål for, hvordan vindmøller skal håndteres, når de er udtjente: Vi stræber efter at genbruge vindmøllevinger 100 % inden 2030.

Flydende vindmølleparker – den næste store innovation

Opførelse af havmøllepark

Den næste store udvikling inden for vindenergi er flydende vindmølleparker. Som navnet antyder, er det vindmøller, hvis fundamenter ikke er fastgjort til havbunden. Vi udforsker denne innovative teknologi i Skotland for at kunne benytte dybt vand til produktion af vedvarende elektricitet.

Se også