Vattenfall aloittanut Leuhunkosken kalatien suunnittelun

Vattenfallin omistaman Leuhunkosken vesivoimalaitoksen kalatien suunnittelu on aloitettu. Suunnittelu aloitettiin syyskuussa 2019, ja se valmistuu vuoden loppuun mennessä. Suunnittelun valmistuttua kalatien rakennusurakka kilpailutetaan, ja rakennustyöt on määrä aloittaa keväällä 2020.

Leuhunkosken kalatie suunnitellaan luvan mukaisesti teknisenä betonirakenteisena kalatienä. Kalatien luvanhaltijana ja rakennuttajana toimii Vattenfall Oy, suunnittelijana Pöyry Finland Oy ja rakennuttajakonsulttina Fimpec Oy. Yhtiöt toimivat samoissa rooleissa myös Hietamankosken kalatien suunnittelun ja rakentamisen osalta. Leuhunkosken alapuolisen Hietamankosken kalatien rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2019 ja työt ovat yhä käynnissä.

Kalateiden myötä vesistön kala- ja vesieläinkantojen elinympäristöjä pyritään laajentamaan niin, että kalat ja muut vesieliöt pystyisivät vapaasti liikkumaan olemassa olevien patorakenteiden ohi. Kalateiden rakentaminen mahdollistaa etenkin taimenen ja muiden vaelluskalojen siirtymisen voimalaitosten yläpuoliselle vesistön osalle ja sen lisääntymis- ja poikasalueiden hyödyntämisen. Vattenfall Oy luovuttaa kalatiehen tarvittavan veden ilman erillistä korvausta ja huolehtii myös kalatien kunnossapidosta omalla kustannuksellaan.

Sekä Hietamankosken että Leuhunkosken voimalaitosten kalatiet on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa kalatierakentamisen kärkikohteina sekä vesienhoitosuunnitelman vuosien 2016–2021 toimenpideohjelmassa. Kalateiden rakentaminen on mukana Freshabit LIFE IP -hankkeessa. Freshabit-hanke on Suomen kaikkien aikojen suurin EU-LIFE-hanke, jossa laaja toimijajoukko eri aloilta yhdessä parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen yhteiset verkkosivut ovat osoitteessa www.metsa.fi/freshabit.

 Lisätietoja

Ympäristökoordinaattori Teemu Sarnola, Vattenfall Oy, puh. 040 579 6177

Osastopäällikkö Heikki Hekkala, Pöyry Finland Oy, puh. 050 412 3030

Liiketoimintajohtaja Jorma Paananen, Fimpec Oy, puh. 0400 347 373

Katso myös

Vuori ja järvi.

Vattenfallille jälleen tunnustusta johtavan aseman ottamisesta ilmastonmuutoksen suhteen

Vattenfall on jo toisena peräkkäisenä vuonna saanut parhaan arvosanan ”A” Carbon Disclosure Project (CDP) -nimiseltä, ympäristöasioiden avoimuuteen ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Datakeskus

Vattenfallin vesivoima pyörittää supertietokonetta

Osana yleiseurooppalaista hanketta yksi kolmesta supertietokoneesta, LUMI, sijoitetaan CSC:n datakeskukseen Kajaaniin. LUMI on yksi maailman nopeimmista supertietokoneista, ja se toimii 100-...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Kalatie. Kuvaaja: Jennie Pettersson

Vattenfallin kalatie valmistui Äänekoskella

Vattenfallin omistaman Hietamankosken vesivoimalaitoksen kalatie on valmistunut.

Lue koko artikkeli