Vattenfall jakoi ympäristörahaa

Vattenfall jakaa vuosittain ympäristörahaa erilaisiin rantojen ja vesistöjen kunnostushankkeisiin Pohjois-Pohjanmaalla. Yhteensä ympäristörahaa jaetaan vuosittain runsaat 84 000 euroa. Vuoden 2020 hankkeet on nyt nimetty.

Ympäristörahan jaon taustalla on vuonna 1998 Vattenfallin tekemä Revon Sähkön kauppa, jossa Vattenfall antoi alueen kunnille sitoumuksen vuosittain jaettavasta ympäristörahasta. Ympäristörahaa on jaettu yhteensä yli 1,7 milj. euroa lähes 90 hankkeeseen. Osa hankkeista on jatkunut useamman vuoden ajan.

- Ympäristörahalla on saatu käyntiin alueen asukkaille merkityksellisiä hankkeita, ympäristökoordinaattori Teemu Sarnola sanoo. Kohteiden valinnassa painotimme tänä vuonna etenkin suoraan vesistöihin kohdistuvia hankkeita, mutta rahoitusta riitti myös yhdelle tutkimushankkeelle.

Ympäristörahan käytöstä päätetään vuosittain seurantaryhmässä, jossa on jäseniä seutukunnista, Vattenfallilta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. ELY-keskus toimii myös rahoittajana suuressa osassa hankkeita.

Vattenfall ympäristörahaa voidaan puitesopimuksen mukaisesti myöntää enintään puolet hankkeen kokonaiskustannuksista, ja loppurahoituksen tulee löytyä kunnilta ja mahdollisesti ELY-keskukselta sekä muilta yhteistyötahoilta.

Vuoden 2020 ympäristörahaa jaettiin seuraaville hankkeille:

*Kuonanjoen ympäristövirtaama, Haapajärvi

*Tutkimushanke ”Pohjasedimentin hyötykäyttömahdollisuuksien selvittäminen”, Haapavesi

*Rantasenjärven valuma-alueen vesiensuojelukohteiden kartoitus, Raahe

*Vuohtojärven biotalous- ja virkistyskäyttökunnostushankkeen jatko, Reisjärvi

Lisätietoja

Vattenfall Oy / Sähköntuotanto, ympäristökoordinaattori Teemu Sarnola,

puh. 040 579 6177

Katso myös

Vuori ja järvi.

Vattenfallille jälleen tunnustusta johtavan aseman ottamisesta ilmastonmuutoksen suhteen

Vattenfall on jo toisena peräkkäisenä vuonna saanut parhaan arvosanan ”A” Carbon Disclosure Project (CDP) -nimiseltä, ympäristöasioiden avoimuuteen ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Kalatie. Kuvaaja: Jennie Pettersson

Vattenfallin kalatie valmistui Äänekoskella

Vattenfallin omistaman Hietamankosken vesivoimalaitoksen kalatie on valmistunut.

Lue koko artikkeli
Sustainable Brand Index 2020

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin jälleen Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi

Kuluttajat ovat valinneet Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi. Sustainable Brand Index -tutkimuksen voitto on Vattenfallille tunnustus yhtiön muutoksesta kohti fossiilivapaat...

Lue koko artikkeli